Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa znaków drogowych

nowa podstrona, dodana 2007-02-14

PZD-BZ-3450/3/2007

Kłobuck, 2007-02-14

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę znaków drogowych informacyjnych na potrzeby Powiatowego  Zarządu  Dróg w Kłobucku. Nr sprawy: PZD-BZ-3450/3/2007.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "INTER - ZNAK" , Jerzy Wawrzyniak, ul. Wojska Polskiego 2, 42-100 Kłobuck

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2007-02-22 .

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Pzp Powiatowego  Zarządu  Dróg w Kłobucku informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Pzp Powiatowego  Zarządu  Dróg w Kłobucku informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z p.zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

_________________________________

Tadeusz Pułkainformację wytworzył(a): Iwona Chłąd
za treść odpowiada: Iwona Chłąd
data wytworzenia: 14.02.2007 r.