Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2063 S ul. Podgaj w Wręczycy Wielkiej”

Operacja pn.:

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2063 S ul. Podgaj
w Wręczycy Wielkiej”

 

realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie”,

 

Opis operacji:

Przedmiot inwestycji- przebudowa drogi powiatowej Nr 2063 S- ul. Podgaj w Wręczycy Wielkiej na trasie Wręczyca Wielka- Długi Kąt o łącznej długości 694,04 m. Przedmiotowa droga łączy się z drogą wojewódzką Nr 494 oraz powiatowymi nr 2061 S, 2062 S i 2064 S. Nawierzchnia jezdni na rozpatrywanym odcinku charakteryzowała się znaczną destrukcją. Posiadała liczne spękania siatkowe, poprzeczne i podłużne. Nie trzymała normatywnych spadków.

Inwestycja obejmowała:

- frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni,

- usunięcie części podbudowy na poszerzeniach,

- wykonanie podbudowy i ułożenie nakładki asfaltobetonowej,

- wykonanie chodnika prawostronnego przyjezdniowego szer. 1,50 m wraz ze zjazdami na odcinku 603,25 m,

- wykonanie ścinki i uzupełnienie poboczy,

- oczyszczenie istniejących rowów przydrożnych oraz dostosowanie wysokościowe do niwelety jezdni istniejących zjazdów na posesje.

 

Osiągnięty cel operacji:

Realizacja inwestycji spowodowała skrócenie czasu przejazdu, poprzez budowę chodnika zwiększył się parametr użytkowy drogi, uległ rozdzieleniu ruch kołowy od ruchu pieszego, nastąpiła poprawa dostępności mieszkańców do instytucji publicznych zlokalizowanych w msc. Wręczyca Wielka, m.in. Kancelaria Leśnictwa w Wręczycy Wielkiej, ul. Podgaj 3.

 

 

Wskaźniki realizacji: przebudowa drogi powiatowej o dł. 0,694 km.

 

Umowa o dofinansowanie: Nr 00033-65151-UM1200132/16 z dnia 27.07.2016 r.

 

 

JPEGIMG_9723.jpeg (267,18KB)
JPEGIMG_9732.jpeg (292,18KB)
JPEGIMG_9734.jpeg (357,82KB)