Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opiniowanie projektów organizacji ruchu na drogach powiatowych

Opiniowanie projektów organizacji ruchu na drogach powiatowych

 

Organizację ruchu na drogach powiatowych opiniuje zarząd drogi - Powiatowy Zarząd Dróg
w Kłobucku - na podstawie projektu.

Po rozpatrzeniu złożonego projektu organizacji ruchu zarząd drogi może:

  1. zaopiniować pozytywnie organizację ruchu:

  • bez zmian,

  • po wprowadzeniu zmian lub wpisaniu uwag dotyczących wdrożenia organizacji ruchu;

  1. odesłać projekt w celu wprowadzenia poprawek;

  2. zaopiniować negatywnie

Wymagane dokumenty dla zaopiniowania organizacji ruchu na drodze powiatowej:

  • wniosek o zaopiniowanie projektu (wzór do pobrania) ,

  • 2 egzemplarze projektu organizacji ruchu(*) lub uproszczonego projektu(**),

Podstawa prawna:

§ 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wnioski załatwia się zgodnie z art. 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).

 

Opłaty skarbowe:

Przy składaniu wniosku z załącznikami nie pobiera się opłat skarbowych.

 

(*)Projekt organizacji ruchu powinien zawierać:

- plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;

- plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1 000 (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się skalę 1:2 000 lub szkic) zawierający:

- lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu;

- parametry geometrii drogi;

- program sygnalizacji i obliczeń przepustowości drogi – w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;

- zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji – w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementy mające wpływ na ruch drogowy;

- opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym – opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzących w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;

- planowany termin wprowadzenia zmian w organizacji ruchu;

- nazwisko i podpis projektanta.

 

(**)Uproszczony projekt organizacji ruchu (w przypadku robót związanych z utrzymaniem drogi niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych, które wymagają zmian w organizacji ruchu wyłącznie w czasie wykonywania czynności) powinien zawierać:

- opis techniczny zawierający charakterystykę robót;

- powtarzalny schemat umieszczenia na drodze znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu;

- sposób rozmieszczenia i oznakowania pojazdów zabezpieczających lub wykonujących roboty lub czynności wykonywane na drodze; w szczególności dotyczy to robót i czynności przesuwających się wzdłuż drogi;

- planowany termin zmian w organizacji ruchu.

 

DOCwniosek-o-zaopiniowanie-projektu.doc (26,00KB)