Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wycinka drzew w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku

Kłobuck, dnia 10.10.2016 r.

PZD-BZ.254.33.2016

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), określonego w art. 4 pkt 8

Przedmiot zamówienia:

Wycinka drzew w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku.

Opis zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki konieczne do spełnienia przez wykonawcę, a także sposób przygotowania oferty, określone zostały w załączonym uszczegółowieniu zamówienia oraz załącznikach nr 1 oraz nr 1A. Uszczegółowienie zamówienia dostępne jest w siedzibie zamawiającego, tj. Powiatowym Zarządzie Dróg, z/s ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck oraz na stronie internetowej www.pzd.klobuck.pl.

Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do 30.11.2016 r.

Forma płatności:

Płatność za realizację zamówienia będzie dokonana na podstawie faktury VAT/rachunku w formie przelewu, w terminie 21 dni od daty otrzymania od wykonawcy kompletnych dokumentów rozliczeniowych.

Kryteria oceny ofert:

Cena – 100 %

Miejsce i termin składnia ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 17.10.2016 r. do godz. 9:00 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku, ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck.

 

_____________________

Kierownik zamawiającego

 

PDFZaproszenie do złożenia ofert.pdf (7,14MB)