Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 208/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku dnia 13 czerwca 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku

nowa podstrona, dodana 2010-03-08

Uchwała Nr 208/2008

 

Zarządu Powiatu w Kłobucku

 dnia 13 czerwca 2008 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego

Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku

 

            Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 18/IV/99 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 25 stycznia 1999 roku w sprawie utworzenia Powiatowego zarządu Dróg w Kłobucku

 

 

uchwala, co następuje :

 

§ 1.

W Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku stanowiącym załącznik do uchwały Nr 339/2004 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku, wprowadza się następujące zmiany:

 

1/ w § 2 pkt 2 – 5 otrzymują brzmienie :

 

„2/ ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.),

3/ ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.),

4/ ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655),

5/ ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249. poz. 2104 z późn. zm.),”,

 

2/ w § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie :

 

„1/ przygotowywanie projektów opinii w zakresie zmian w ustaleniu przebiegu istniejących dróg wojewódzkich na obszarze Powiatu (art. 6 ust. 3 ustawy o drogach publicznych),”,

 

3/ w § 4 pkt 47 otrzymuje brzmienie :

 

„47/ realizacja niektórych zadań wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych,”,

 

4/ w § 5 ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

 

„3/ zatrudnia i zwalnia Głównego Księgowego,”,

 

5/ § 7 otrzymuje brzmienie :

 

„§ 7. W Powiatowym Zarządzie Dróg tworzony jest rachunek dochodów własnych na podstawie art. 22 ustawy, o której mowa w § 2 pkt 5.”,

 

6/ załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego otrzymuje nowe brzmienie:

„Załącznik nr 3

 

 

POWIATOWY   ZARZĄD  DRÓG

 

jednostka budżetowa

 

 

DYREKTOR

1

 
 

 

 

 


BIURO ZARZĄDU

DRÓG

 

 

- stanowisko ds. kadr i obsługi

  sekretariatu

- stanowisko ds. dróg i  mostów

- stanowisko ds. zamówień

  publicznych

- Radca Prawny

 

 

 

 

 

 

1

 

2

1

 

1/2

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

1

SEKCJA FINANSOWO 

- KSIĘGOWA

 

- stanowisko ds.             

  finansowo -     

  księgowych

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

DROGOWE SŁUŻBY LINIOWE

 

21

 

 
 
 

 

 


OBWÓD DROGOWY

NR 1

W KŁOBUCKU

 

 

- KIEROWNIK

- Majster

- Referent

- stanowiska robotnicze

 

 

 

 

 

 

1

1

1

9

 

 

OBWÓD DROGOWY

NR 2

W PRZYSTAJNI

 

 

- KIEROWNIK

- Majster

- Referent

- stanowiska robotnicze

 

 

 

 

 

 

1

1

1

6

 

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Zarząd Powiatu w Kłobucku:

 

/- Stanisław Garncarek/

/- Roman Minkina/

/- Henryk Kiepura/

 

Podmiot udostępniający: Pzd Kłobuck
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tadeusz Pułka
Data wytworzenia: 13.06.2009 r.