Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku

nowa podstrona, dodana 2007-10-15

Uchwała Nr 371/XL/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 sierpnia 2006 roku

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku

Na podstawie art. 4 ust. l pkt 6, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. l pkt 2 w związku z art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

uchwala się. co następuje:

                        § 1.

Rada Powiatu w Kłobucku uchwala Statut Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Podmiot udostępniający: Anna Walaszczyk
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Walaszczyk
Data wytworzenia: 15.10.2007 r.