Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała dotycząca uchwalenia Regulaminu Powiatowego Zarządu Dróg

Uchwała Nr 339/ 2004

 

Zarządu Powiatu w Kłobucku

z dnia 25 marca 2004 r.

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku

 

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr 18/IV/99 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 25 stycznia 1999 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku.

 

Zarząd Powiatu w Kłobucku uchwala, co następuje:

 

§ 1

Przyjmuje się Regulamin Organizacyjny Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wicestaroście Kłobuckiemu oraz Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku.

 

§ 3

Traci moc uchwała Nr 8/99 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 lutego 1999 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku /tekst jednolity- uchwała nr 115/2000 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 maja 2000 r. z późn. zm./

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

informację wytworzył(a): Anna Walaszczyk
za treść odpowiada: Anna Walaszczyk
data wytworzenia: 30.03.2005