Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała w sprawie utworzenia Powiatowego Zarządu Dróg

Uchwała Nr 18/IV/99

Rady Powiatu w Kłobucku

Z dnia 25 stycznia 1999 roku

 

w sprawie utworzenia Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 i Nr 155, poz. 1014) oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60, z późn. zm.)

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Tworzy się jednostkę o nazwie- „Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku” zwaną dalej „Zarządem Dróg”. Zarząd Dróg jest jednostką budżetową.

 

§ 2

Jednostkę tworzy się w celu wykonywania zadań Powiatu w zakresie zarządzania siecią dróg Powiatu Kłobuckiego.

 

§ 3

Organizację i zasady funkcjonowania Zarządu Dróg określa Regulamin Organizacyjny Jednostki uchwalony przez Zarząd Powiatu.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłobuckiego.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

informację wytworzył(a): Anna Walaszczyk
za treść odpowiada: Anna Walaszczyk
data wytworzenia: 30.03.2005