Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja dla ubiegających się o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego/umieszczenie reklamy.


  

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego/umieszczenie reklamy.
 

Opis sprawy/ zadania

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.

2. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia.

3. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogi powiatowej.

 

Wymagane dokumenty

  1. wypełniony i podpisany wniosek (druk wniosku w załączniku );
  2. plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1: 500 z zakreślonym  obrysem zajętej powierzchni pasa drogowego;
  3. zatwierdzony Projekt organizacji ruchu*
  4. pełnomocnictwo udzielone przez stronę (tj. tego, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie)*;
  5. szczegółowy harmonogram robót (jeśli zachodzi taka konieczność);
  6. inne dokumenty na żądanie Zarządcy terenu.
Formularze/ wnioski do pobrania

wzór wniosku o zajęcie pasa drogowego poniżej w załączniku lub w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku, ul. Zamkowa 19, 42- 100 Kłobuck

Miejsce złożenia dokumentów

Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku, ul. Zamkowa 19,
42- 100 Kłobuck

Termin załatwienia sprawy

30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku

Opłaty

  1. Uchwała Nr 113/XIII/2020 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 czerwca 2020 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dostępna w dziale MENU- Uchwały;
  2. opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwa w wysokości
    17 zł wniesiona na rachunek nr Urzędu Miejskiego w Kłobucku    39 8248 0002 1000 0000 0361 0001 zgodnie z załącznikiem (cz. IV) do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.2022.2142 t.j. ze zm.), dostarczona wraz ze złożeniem wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U.2023.645 t.j. ze zm.) oraz przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  01 czerwca 2004 r. w sprawie określania warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U.2004, Nr 140, poz. 1481)

Tryb odwoławczy od decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

* jeśłi dotyczy

 


Opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie urządzeń w pasie drogowym należy dokonywać na konto: Bank Spółdzielczy Kłobuck Nr 67 8248 0002 2001 0000 0316 0001.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 034/ 319 82 50 wew. 25


ODTwniosek na umieszczenie reklamy.odt (24,19KB)
ODTWniosek zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.odt (25,81KB)
PDFWniosek zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.pdf (176,66KB)
ODTOświadczenie o zgłoszeniu budowy.odt (12,69KB)
PDFOświadczenie o zgłoszeniu budowy.pdf (25,86KB)
ODTProtokół powrotnego przekazania pasa drogowego.odt (15,76KB)
PDFProtokół powrotnego przekazania pasa drogowego.pdf (24,20KB)
ODTWniosek umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego.odt (23,89KB)
PDFWniosek umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego.pdf (155,06KB)
DOCPełnomocnictwo - wzór.doc (12,50KB)
PDFPełnomocnictwo - wzór.pdf (63,18KB)
ODTOświadczenie ws. załączonej do wniosku opłaty za pełnomocnictwo.odt (13,52KB)
PDFOświadczenie ws. załączonej do wniosku opłaty za pełnomocnictwo.pdf (49,63KB)

informację wytworzył(a): Anna Walaszczyk
za treść odpowiada: Anna Walaszczyk
data wytworzenia: 04.04.2005