Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego

nowa podstrona, dodana 2011-07-04
logo UE z napisem.jpeg

 

 

Tytuł projektu:

Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

1.Nazwa Programu Operacyjnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

2.Nazwa i numer Priorytetu Programu Operacyjnego

Transport

3.Nazwa i numer Działania

Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej

4.Nazwa i numer Poddziałania

Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych

5.Typy Projektów:

-Budowa i przebudowa dróg wojewódzkich i wybranych dróg powiatowych [23]

-Budowa i przebudowa obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ramach ciągów drogowych określonych w pkt 1,2, [23]

6.Ścieżka wyboru projektów:

Programy Rozwoju Subregionów

7.Całkowita wartość projektu (koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne):

13 003 161,43 zł

8. Kwota dofinansowania:

9 941 011,77 zł

Krótki opis projektu

Przedmiotem projektu jest przebudowa 6 odcinków (wymienionych poniżej) o łącznej dł. 21,62 km dróg powiatowych na terenie powiatów kłobuckiego i częstochowskiego. Przedmiotowy układ komunikacyjny przebiega przez teren gmin: Krzepice, Panki, Wręczyca Wielka, Kłobuck oraz Mykanów. Wybrano odcinki wymagające interwencji, pomijając odcinki uprzednio zmodernizowane. Na części odcinków zaplanowano także budowę chodników w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu.

Projekt zostanie zrealizowany w zakresie rzeczowym w latach 2010-2011 .

Projekt będzie współfinansowany ze źródeł EFRR w wysokości 55,24% .

Realizowane założenia:

-usprawnienie przejazdu pomiędzy DK43 a DW494,

-usprawnienie dojazdu do DK1, z pominięciem miasta Częstochowa i DK43.

Zakres przebudowy obejmuje:

-wykonanie frezowania istniejącej nawierzchn asfaltobetonowej,

-wyrównanie kruszywem kamiennym istniejącej podbudowy,

-wykonanie poszerzeń,

-ułożenie asfaltobetonu w dwóch warstwach,

-ułożenie warstwy asfaltobetonu na istniejącej nawierzchni asfaltowej,

-utrwardzenie poboczy frezem z nawierzchni,

-rozbiórkę istniejącego mostu tymczasowego,

-budowę nowego mostu.

Odcinki dróg powiatowych będące przedmiotem projektu to drogi klasy technicznej

L o ustalonej na obecną chwilę kategorii richu KR – 2.

Projektowana inwestycja znajduję się i przebiegać będzie w następujących odcinkach:

-Odcinek 1 – 2035 S – DK43 - Panki km 0+000 do km 8+441,50 z wyłączeniem terenu PKP o dł.140.00 mb ( odcinek na terenie gm.Panki i Krzepice)

-Odcinek 2 - 2041 S- Panki- Kłobuck – km 0+000 do 0+665 ( odcinek połozony w całości na terenie gm.Panki)

-Odcinek 3 - 2041 S – Panki - Kłobuck – km.4+600 do km 7+400 ( odcnek w całości położony na terenie gm.Wręczyca Wielka)

-Odcinek 4 – 2041 S – Panki - Kłobuck – km 9+366 do km 11+005 ( odcinek położony w całości na terenie gm.Kłobuck)

-Odcinek 5 – 1025 S – Kamyk - Kuźnica Kiedrzyńska – km 0+000 do 2+563,21 ( odcinek położony w całości na terenie gm.Kłobuck)

-Odcinek 6 – 1025 S – od granic powiatu kłobuckiego ( Nowa Wieś) przez Kuźnicę Kiedrzyńską do mostu w m. Rybna.

Realizacja projektu doprowadzi do otrzymania następujących produktów:

-Długość przebudowanych dróg powiatowych: 21,65 km

-Lczba przebudowanych obiektów infrastrukturalnych – most: 1 szt

-Długość przebudowanych utrwardzonych poboczy: 17,8 km

-Liczba przebudowanych skrzyżowań: 6 szt

-Długość wybudowanych chodników: 1,0 km.

Liderem projektu jest Powiat Kłobucki reprezentowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku.

Partnerem projektu jest Powiat Częstochowski reprezentowany pzrez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie.

Powiat Kłobucki i Powiat Częstochowski występują w roli zamawiąjących i pozostaną właścicielami majątku powstałego w ramach projektu.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

 

Podmiot udostępniający: PZD Kłobuck
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Walaszczyk
Data wytworzenia: 01.07.2011 r.