Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Kuków- Zwierzyniec

nowa podstrona, dodana 2009-11-03

logo UE RPO.jpeg

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

 

 

Projekt pn.: „Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Kuków- Zwierzyniec” został zgłoszony do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013.

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

Priorytet:                                                 7.       Transport

Nazwa i numer Działania:                     7.1.    Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej

Nazwa i numer Poddziałania:              7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową

Ścieżka wyboru projektu:                                 Programy Rozwoju Subregionów

 

OPIS PROJEKTU

 

Projekt został już zrealizowany. Termin rzeczowej realizacji projektu minął 21.10.2009 roku.

Projekt polegał na przebudowie drogi powiatowej Nr 2036 S na odcinku od km 0+000 do km 3+067, tj. od włączenia do drogi powiatowej Nr 2035 S Krzepice- Panki do miejscowości Zwierzyniec
i połączenia z drogą powiatową Nr 2038 S.

Inwestycja obejmowała przebudowę 3,067 km drogi powiatowej, przebudowę 3 skrzyżowań oraz przebudowę poboczy o łącznej długości 6,1 km.

W trakcie przebudowy drogi wykonano odwodnienie warstw dolnych podbudowy i udrożnienie odwodnienia powierzchniowego pasa drogowego, wyrównano istniejącą drogę, wykonano nową nawierzchnię. Dodatkowo przebudowa drogi przyczyniła się do podniesienia nośności.

Droga przeznaczona jest do obsługi kategorii ruchu KR2, składa się ze wzmacnianej istniejącej jezdni bitumicznej, obustronnych poboczy umacnianych warstwą niesortu tłuczniowego.

W związku z powyższym poprawił się standard komunikacji na wnioskowanym odcinku, czego skutki odczuli użytkownicy drogi.

Uzasadnieniem dla realizacji projektu był zły stan infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Powiatu Kłobuckiego, w sposób widoczny zmniejszający atrakcyjność inwestycyjną regionu i jakość życia jego mieszkańców.

1.jpeg

 

2.jpeg

 

3.jpeg

 

4.jpeg

 

 

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

 

 

 

Podmiot udostępniający: Pzd Kłobuck
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Walaszczyk
data wytworzenia: 03.11.2009