Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa mostu w miejscowości Zerdzina

nowa podstrona, dodana 2009-10-12

logo UE RPO.jpeg

Projekt pn.: „Przebudowa mostu w miejscowości Żerdzina” został zgłoszony do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków rezerwy subwencji ogólnej Ministra Infrastruktury

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

Priorytet:                                             7.       Transport

Nazwa i numer Działania:                     7.1.    Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej

Nazwa i numer Poddziałania:                7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową

Ścieżka wyboru projektu:                    konkurs

Kwota dofinansowania:                        221 407,48 zł

Środki Ministra Infrastruktury:              212 000,00 zł

Koszt całkowity:                                  437 823,77 zł

Poziom dofinansowania:                       50.57%

 

OPIS PROJEKTU

 

Projekt został zrealizowany w 2008 roku.

Przebudowany obiekt jest usytuowany w ciągu drogi powiatowej Nr 2055 S nad dopływem rzeki Pankówki w miejscowości Zerdzina. Projekt został zrealizowany w 2008 roku.

W ramach projektu wykonane zostały następujące roboty:

-         został rozebrany istniejący most;

-         wykonano przepust z blachy stalowej karbowanej;

-         przebudowano odcinek drogi w zakresie nowej nawierzchni nad obiektem;

-         wykonano nakładki z asfaltobetonu na dojazdach;

-         wykonano regulację rowu melioracyjnego bezpośrednio przy przepuście.

 

W wyniku realizacji inwestycji nastąpiło usprawnienie systemu komunikacyjnego w powiecie. Nastąpiło skrócenie czasu przejazdu ciągiem drogowym, poprawiło się bezpieczeństwo pieszych, kierowców i pasażerów. Poprzez sprawniejszy przejazd ciągiem drogowym zredukowana została ilość spalin emitowanych do powietrza oraz obniżył się poziom hałasu. Wszystkie te czynniki pozytywnie wpłynęły na funkcjonowanie podmiotów zlokalizowanych wzdłuż ciągu infrastruktury drogowej, oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej powiatu.

Żerdzina.jpeg

 

Żerdzina1.jpeg

 

Żerdzina2.jpeg

 

Żerdzina3.jpeg

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

 

Podmiot udostępniający: Pzd Kłobuck
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Walaszczyk
Data wytworzenia: 08.10.2009 r.