Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje ogólne o Projekcie

nowa podstrona, dodana 2007-02-19

logo ZPORR logo UE

Projekt współfinansowany ze środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego


1. Informacje ogólne.

Numer i nazwa Priorytetu

3    Rozwój lokalny

Numer i nazwa Działania

3.1  Obszary wiejskie

Numer i nazwa projektu

 

701200- 139 „Przebudowa mostu n/rz Wartą w m. Wąsosz w ciągu drogi powiatowej Nr
S 2066 w Powiecie Kłobuckim

Okres realizacji projektu

27.05.2005 r.- 29.11.2006 r.

Rodzaj projektu

Roboty budowlane

Nazwa i adres Beneficjenta

Powiat Kłobucki, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42- 100 Kłobuck

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu

Stanisław Garncarek- Starosta Powiatu Kłobuckiego

Roman Minkina- Wicestarosta Powiatu

Osoba do kontaktu

Anna Walaszczyk

Numer telefonu i faksu (Powiatowy Zarząd Dróg)

Tel. (034) 319 82 50, fax (034) 319 83 50

Adres poczty elektronicznej (Powiatowy Zarząd Dróg)
2. Beneficjent.

Nazwa Beneficjenta Końcowego

Powiat Kłobucki

Forma prawna

Samorząd Terytorialny

Adres

-         województwo

-         powiat

-         gmina

-         miejscowość

-         ulica

-         nr domu

-         nr lokalu

-         kod pocztowy

 

woj. Śląskie

kłobucki

Kłobuck

Kłobuck

Rynek im. Jana Pawła II

13

13

42- 100

Numer telefonu

034 310 95 00

Numer faksu

034 310 95 07

Adres poczty elektronicznej

 

NIP

5741783156

REGON

151399048


 

3. Źródła finansowania Projektu.

Żródło

r. 2004

r.2005

r.2006

r.

r.

Suma

Dotacja Funduszu

0,00

221 386,95

2 337 752,76

0,00

0,00

2 559 139,71

%

0,00

75,00

75,00

0,00

0,00

75,00

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

zł.

0,00

221 386,95

2 337 752,76

 

0,00

0,00

2 559 139,71

%

0,00

75,00

75,00

0,00

0,00

75,00

Krajowe środki publiczne (ogółem)

zł.

0,00

73 795,65

779 250,92

0,00

0,00

853 046,57

%

0,00

25,00

25,00

0,00

0,00

25,00

Budżet państwa (ogółem)

zł.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dysponenci

zł.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

JST ogółem

zł.

0,00

73 795,65

779 250,92

0,00

0,00

853 046,57

%

0,00

25,00

25,00

0,00

0,00

25,00

Budżet województwa

zł.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Budżet powiatu

zł.

0,00

73 795,65

779 250,92

0,00

0,00

853 046,57

%

0,00

25,00

25,00

0,00

0,00

25,00

Budżet gminy

zł.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Inne krajowe fundusze publiczne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Środki prywatne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Międzynarodowe instytucje finansowe (jakie?)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.  Harmonogram realizacji Projektu.

 

Przybliżona data

Planowany termin przetargu

2006.01.03

Planowany termin rozpoczęcia realizacji Projektu. Termin zawarcia
umowy z wykonawcą

2006.01.19

 

Etapy realizacji projektu

Rozpoczęcie realizacji

Zakończenie realizacji

1

Podpisanie umowy z Wykonawcą będących przedmiotem projektu.

2006.01.19

2006.01.19

2

Realizacja prac związanych z przebudową na obiekt stały mostu w ciągu drogi powiatowej nr S 2066 nad rzeką Wartą w m. Wąsosz

2005.05.27

2006.09.30

 

Planowany termin rzeczowego zakończenia Inwestycji.

Przedstawienie protokołu ostatecznego odbioru.

2006.09.30

Planowany termin finansowego zakończenia Inwestycji.

Data poniesienia ostatniego wydatku w Projekcie.

2006.11.29

Planowane rozliczenie Projektu. Data przedstawienia sprawozdania końcowego, ostatniego wniosku o płatność.

2006.12.22

5. Wskaźniki realizacji Projektu.

1. Wskaźniki produktu

Źródło danych

Jedn. miary

rok 0

2006

 

 

 

3.1.10 Liczba zmodernizowanych obiektów mostowych/wiaduktów/estakad/tuneli

Powiatowy Zarząd Dróg (odbiór końcowy inwestycji)

szt.

0,00

1,00

 

 

 

 

2. Wskaźniki rezultatu

Źródło danych

Jedn. miary

rok 0

2006

 

 

 

3.1.92 Nośność zmodernizowanego obiektu (drogi/mostu)

Powiatowy Zarząd Dróg (odbiór końcowy inwestycji)

kN/oś

35,00

400,00

 

 

 

informację wytworzył(a): Anna Walaszczyk
za treść odpowiada: Anna Walaszczyk
data wytworzenia: 19.02.2007 r.