Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Najem powierzchni użytkowej 10,60 m2 w budynku administracyjnym Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni,

nowa podstrona, dodana 2008-10-29

Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku

 

Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem powierzchni użytkowej 10,60 m2 w budynku administracyjnym Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni, ul. Targowa 18, oddanej w trwały zarząd  Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kłobucku, na okres 3 lat , z przeznaczeniem na działalność usługową.

 

 

Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu najmu dla powierzchni użytkowej wynosi 168,20 zł /z podatkiem VAT/.

 

Wadium w wysokości 10% kwoty miesięcznego czynszu wywoławczego t.j. kwotę 16,82 zł należy wpłacić na konto Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku , Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Częstochowa nr r-ku: 36 1540 1014 2001 7309 0421 0007,  najpóźniej do dnia 19 listopada 2008 r.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet należnego czynszu najmu, a w przypadku uchylenia się od podpisania umowy najmu przepada na rzecz wynajmującego.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika , który nie wygra przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone.

 

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku, ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck – w pokoju nr 1.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 19 listopada 2008 r. o godz. 10:00.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 24 listopada 2008 r. o godz. 10:00, w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku, ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck – w sali konferencyjnej.

 

Ogłoszenie o przetargu wraz z regulaminem umieszczone jest na tablicy ogłoszeń Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku, na tablicy ogłoszeń Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni , opublikowane na stronie internetowej : www.pzd.klobuck.pl oraz zamieszczone w lokalnej prasie.

 

Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu, w tym przypadku wadium podlega zwrotowi.

 

W załączeniu:

regulamin przetargu

 

Kłobuck, dnia 29 października 2008 r.

 

informację wytworzył(a): Iwona Chłąd
za treść odpowiada: Iwona Chłąd
data wytworzenia: 29.10.2008 r.