Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)

nowa podstrona, dodana 2010-12-28


 

                                                                                                Kłobuck, dnia 28.12.2010 r.
 
PZD-BZ – 3450 – 38/2010
 
 
 
 
Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 
Dotyczy postępowania: remonty cząstkowe dróg powiatowych oraz wojewódzkich
 
 
 
 
            Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Pzp /Dz.U. Nr 113 z 2010 r. poz. 759/ Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w następujący sposób:
-          w rozdziale IV SIWZ , jest: Wymagany termin wykonania zamówienia: 2011-05-15
-           powinno być: wymagany termin wykonania zamówienia : 2011-05-16
oraz w projekcie umowy - zał. nr 5 do SIWZ
jest: 
termin zakończenia 15.05.2011
powinno być : 16.05.2011
 
 
 
 
Kierownik Zamawiającego
Tadeusz Pułka


 

Podmiot udostępniający: PZD
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Chłąd
Data wytworzenia: 28-12-2010