Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Remonty czastkowe dróg powiatowych i wojewódzkich

nowa podstrona, dodana 2010-12-23

 

                                                                                                Kłobuck, dnia 23.12.2010 r.

 

PZD-BZ – 3450 – 38/2010

 

 

 

 

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Dotyczy postępowania: remonty cząstkowe dróg powiatowych oraz wojewódzkich

 

 

 

 

            Na  podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Pzp /Dz.U. Nr 113 z 2010 r. poz. 759/ Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

w następujący sposób:

-          w rozdziale XI pkt 1,  jest:  Oferty należy składać do dnia : 06.01.2011 godzina 08:30

-           powinno być: Oferty należy składać do dnia : 07.01.2011 godzina 08:30

 

-          w rozdziale XI pkt 3,  jest: Oferty zostaną otwarte dnia: 06.01.2011 godzina 08:30

-          powinno być: Oferty zostaną otwarte dnia: 07.01.2011 godzina 09:00

 

-          w rozdziale IX. Pkt 2 , jest: wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 2011-02-05

-          powinno być: wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 2011-02-06

 

 

Kierownik Zamawiającego

 

Tadeusz Pułka 

Podmiot udostępniający: PZD
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Chłąd
Data wytworzenia: 23.12.2010