Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2048 S Kalej- Szarlejka

nowa podstrona, dodana 2010-01-29

 

PZD-BZ-3450/3/2010

Kłobuck, 2010-01-29

 

 

MODYFIKACJA  TREŚCI    SIWZ

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: PZD-BZ-3450/3/2010.

Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2048 S Kalej - Szarlejka

 

 

 Zamawiający informuje iż modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób:

 

1/ W załączniku nr 3 do SIWZ -  tj. projekcie umowy dopisuje się  do § 5 pkt 4 o następującym brzmieniu:

„Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe, potwierdzone sporządzonym przez Wykonawcę harmonogramem częściowym robót, wraz z ich wartościami”

 

 

oraz pkt 5 o brzmieniu:

„Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia harmonogramu robót na całość zadania. Powyższy harmonogram wraz z kosztorysem ofertowym będzie załącznikiem do niniejszej umowy” 

 

 

2/ W  SIWZ  pkt III  ppkt 2. Opis przedmiotu zamówienia.

jest: kategoria ruchu: KR 6

powinno być: kategoria ruchu: KR 2

 

 

 

 Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania oraz otwarcia ofert pozostają bez zmian.

 

 

 

 

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

 

 

 

Tadeusz   Pułka

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

 

 

 

Podmiot udostępniający: Pzd Kłobuck
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Chłąd
Data wytworzenia: 29.01.2010 r.