Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu DW 492 - ul. 11 Listopada w m. Kłobuck

nowa podstrona, dodana 2009-09-24
 

 

 

PZD-BZ-3450/58/2009

Kłobuck, 24.09.2009 r.

 

 

ZMIANA    TREŚCI    SIWZ

 

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania: „Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu DW 492 – ul. 11 Listopada w m. Kłobuck”.

 

Numer sprawy: PZD-BZ-3450/58/2009

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku informuje, iż w przedmiarze robót tj. załączniku nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wykryto nieprawidłowości.

 

W związku z powyższym  na podst. art. 38 ust 4  /Dz.U. z 2008 r. Nr 171 poz. 1058 tekst ujednolicony/ Zamawiający zmienia treść SIWZ a w szczególności treść załącznika nr 4 – przedmiaru robót w następujący sposób:

 

-         w pkt. 3 „Nawierzchnia chodnika” poz. 10 d.3

jest: obmiar chodnika 1090,00 m2

powinno być: obmiar chodnika: 910,00 m2

 

-         w pkt. 3 „Nawierzchnia chodnika” poz. 11 d.3

jest: obmiar wjazdów: 160,00 m2

powinno być: 180,00 m2

 

-         w pkt. 3 „Nawierzchnia chodnika” poz. 15 d.3

jest: obmiar: 1090*0,1 m2

powinno być: obmiar: 1090 m2

 

 

Zamawiający informuje, iż powyższa zmiana SIWZ nie  prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

 

 

 

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

 

 

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku

Tadeusz Pułka

 

 
 

Podmiot udostępniający: PZD
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Chłąd
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)