Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Remont dwóch mostów w m. Klepaczka i przebudowa mostu w m.

nowa podstrona, dodana 2008-04-24
Kłobuck , dnia 24.04.2008 r.

 

PZD-BZ-3450/27/2008

 

                                                                                   

 

            Dotyczy: modyfikacji  treści  specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla

                            postępowania  ogłoszonego  w trybie przetargu nieograniczonego:

 

„Remont dwóch mostów w m. Klepaczka i przebudowa mostu w m.  

Żerdzina”

 

Zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. Nr 233 z 2007 r. poz. 1655 – tekst jednolity) Powiatowy Zarząd Dróg 

w Kłobucku modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący

sposób:

 

Str. SIWZ

istnieje

Zmienia się na

  1. SIWZ str. 3 , pkt VI

   

 

Na integralną część oferty muszą składać się następujące dokumenty:

1/ formularz ofertowy – zał. Nr 1 do SIWZ

2/ kosztorys ofertowy

3/ uzgodniony i zaopiniowany projekt organizacji ruchu na zadania 1 i 2

Na integralną część oferty muszą składać się następujące dokumenty:

1/ formularz ofertowy – zał. Nr 1 do SIWZ

2/ kosztorys ofertowy

 

  1. Załącznik Nr 4 /projekt umowy/ 

§ 3 pkt.2

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo robót, mienia i osób postronnych oraz porządek na budowie

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo robót, mienia i osób postronnych oraz porządek na budowie.

W związku z powyższym musi przedstawić uzgodniony i zaopiniowany projekt organizacji ruchu.

  1. Załącznik Nr 4 /projekt umowy/

      § 5 pkt 3

3. Należność za wykonane prace Zamawiający ureguluje przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania od niego dokumentów rozliczeniowych.

3. Należność za wykonane prace Zamawiający ureguluje przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania od niego dokumentów rozliczeniowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania częściowego.

 Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku

Tadeusz PułkaPodmiot udostępniający: Pzd Kłobuck
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Chłąd
Data wytworzenia: 24.04.2008 r.