Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego

nowa podstrona, dodana 2010-12-31

 

 

 

 

 

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

42-100 Kłobuck, ul. Zamkowa 19

Kłobuck, dnia 31.12.2010 r.

 

 

 

 

 

PZD-BZ-3450-37/2010

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego PZD-BZ-3450-37/2010                       p.n. „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego”.

 

 

 

Zamawiający informuje, że  w dniu 29.12.2010 r. wpłynęło następujące zapytanie dot. powyższego postępowania:

 

Pytanie 1.

„ Pobocze utwardzone i upłynnienie zjazdów.

Pozycja 32 d.5 Nawierzchnia z frezu – warstwa górna z tłucznia – gr. po zagęszczeniu 7 cm, frez z rozbiórki – bez kosztu materiału.

Czy nawierzchnia zjazdów ma być wykonana z tłucznia gr. 7 cm i frezowiny, czy tylko                   z frezowiny.

Dotyczy to także pozycji w pozostałych przedmiarach robót.

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszystkie nawierzchnie zjazdów winny być wykonane tylko                        z frezu – bez kosztu materiału - o średniej gr. po zagęszczeniu 15 cm.

 

 

 

 

 

                                                                                                  D Y R E K T O R

 

                                                                                                  /-/ Tadeusz Pułka  

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)