Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Belki stalowe /dźwigary/ używane

nowa podstrona, dodana 2006-11-09

                                                                                                                                                                                       Kłobuck, 09 listopada 2006 r.                                OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

 

Sprzedaż majątku ruchomego

 

Belek stalowych /dźwigarów/ używanych

 

1/ Nazwa i siedziba jednostki: Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku

                                                  ul. Zamkowa 19

                                                  42-100 Kłobuck

 

2/ Miejsce przeprowadzenia przetargu: siedziba Powiatowego Zarządu Dróg

                                                   w Kłobucku;

                                                   Sala konferencyjna

 

3/ Termin przeprowadzenia przetargu: 24  listopada   2006 r. – godz. 9:00

 

4/ Miejsce  i termin , w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:                             Obwód Drogowy Nr 2 w Przystajni

                                                    ul. Targowa 18

                                                    Przystajń

 

                                                    w dniach od 10.11.2006 r. do 23.11.2006 r.

                                                    w godz. od  7:00 do 15:00

 

5/ Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników majątku ruchomego:

 

Belki stalowe /dźwigary/ używane: typ I 550 oraz  I 500  w ilości 80 sztuk , pochodzą z rozbiórki mostu nad rzeką Wartą w m. Wąsosz. Belki te pochodzą z ok. 1960 r.

Dźwigary – dwuteowniki I 550 i 500  o długości  16 m jedna ,  w ilości 215 ton.

 

Ustala się cenę za 1 kg belki w wysokości 1 zł.

 

Wartość całego mienia to 215 000,00 zł.

                                                   

6/ Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie  wadium w wysokości :

 

                10 750,00 zł

 

Wadium wnoszone jest przed terminem otwarcia ofert, tj. do dnia 23.11.2006 r.

Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu, na następujące konto: Bank Ochrony Środowiska S.A. , Ekspozytura w Kłobucku, nr konta: 36154010142001730904210007.

 

7/ a/ cena wywoławcza: 215 000,00 zł

b/ wymagania , jakim powinna odpowiadać oferta: oferta pisemna powinna zawierać:

-         imię , nazwisko i adres lub nazwę / firmy/ i siedzibę oferenta;

-         oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;

-         oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu.

  Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, oznaczona następująco:

  „Oferta na zakup belek stalowych ”

 

 

 Brak możliwości  składania ofert na poszczególne składniki majątku.

 

 

    c/ termin złożenia oferty: 24 listopada  2006 r. do godz. 8:30

        miejsce złożenia: Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku

                                         ul. Zamkowa 19

                                         pokój nr 1

 

        okres związania ofertą: 15 dni

 

8/ Zastrzeżenie! Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

9/ Obwiązują przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. /Dz.U. z 2004 r. nr 191 poz. 1957/ .

 

 

Tadeusz Pułka

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku

                               

 

informację wytworzył(a): Iwona Chłąd
za treść odpowiada: Iwona Chłąd
data wytworzenia: 09.11.2006 r.