Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikat w sprawie mieszczania materiałów wyborczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu kłobuckiego.

KOMUNIKAT

w sprawie umieszczenia materiałów wyborczych (plakatów i haseł wyborczych) w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu kłobuckiego.

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku, wykonujący zadania zarządcy dróg powiatowych na terenie powiatu kłobuckiego, w związku z kampanią wyborczą w wyborach samorządowych  w 2018 roku, na podstawie art.109 i 110 ustawy z dnia 5 stycznia 20111 r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. 2018.754 t.j.)   w y r a ż a   z g o d ę   na umieszczanie plakatów i haseł wyborczych na słupach, latarniach i innych urządzeniach oraz obiektach zlokalizowanych w pasie administrowanych drogowym dróg powiatowych.

 

Powyższa zgoda nie dotyczy:

1.Mostów i wiaduktów.

2.Słupków i konstrukcji wsporczych z umieszczonymi znakami drogowymi.

3.Urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Wyżej wymieniona zgoda na umieszczanie plakatów, afiszów i haseł wyborczych nie wymaga wydania decyzji o zajęciu pasa drogowego, jak również nie podlega opłacie.

 

Materiały wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności nie zasłaniały znaków i sygnałów drogowych, widoczności użytkownikom dróg ani nie zawężały pasów ruchu pojazdów i pieszych.

 

Materiały wyborcze powinny zawierać wyraźne oznaczenie komitetu wyborczego, od którego pochodzą. Komitet wyborczy ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody poniesione przez osoby trzecie w skutek niewłaściwego umieszczenia lub zamocowania materiałów wyborczych w pasie drogowym.

 

Umieszczenie materiałów wyborczych na obiektach, niebędących własnością Powiatu Kłobuckiego, zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych np. słupy energetyczne lub oświetleniowe wymaga uzyskania zgody ich właścicieli lub zarządców.

 

Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.

 

Przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej należy stosować obowiązujące przepisy porządkowe. Przepis art. 109 stosuje się odpowiednio.

 

Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów. Po upływie tego terminu materiały wyborcze mogą być usunięte na koszt obowiązanych.

 

PDFScan.pdf670.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  21-09-2018
  przez: Sylwia Krawczyk
 • opublikowano:
  21-09-2018 07:43
  przez: Sylwia Krawczyk
 • podmiot udostępniający:
  Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
  odwiedzin: 1330
Dane jednostki:

Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
42-100 Kłobuck
ul. Zamkowa 19
NIP: 574-18-32-021 REGON: 151515916
Numer konta: 67 8248 0002 2001 0000 0316 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 319 82 50
fax: 34 319 83 50
e-mail: pzd@klobuck.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×