Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego kat. I

Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kat. I

 
Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku wydaje zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego:

- po określonej drodze powiatowej na terenie Powiatu Kłobuckiego;

-kat I:
a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
b) o naciskach osi nie przekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.

Zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego wydaje się na okres:
-Kat. I – 1 miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy

Razem z zezwoleniem wydaje także jego wypis lub wypisy w liczbie odpowiadającej liczbie pojazdów samochodowych określonych we wniosku o wydanie zezwolenia.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.
2. Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

Opłaty:
W kat. I:
-50 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
-100 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
-200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy.

Opłatę za wydanie zezwolenia ustala się w kwocie stanowiącej iloczyn liczby wypisów i odpowiedniej stawki opłaty za zezwolenie w tej kategorii (art.64a ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. Prawo o ruchu drogowym - Dz.U.2017.1260 t.j.)

Opłaty wnosi się na konto bankowe Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku, ul. Zamkowa 19, 42- 100 Kłobuck:

Bank Spółdzielczy Kłobuck, ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 2, 42-100 Kłobuck;

Nr konta: 67 8248 0002 2001 0000 0316 0001

Miejsce złożenia wniosku  i odbioru zezwolenia:
Powiatowy Zarząd Dróg w  Kłobucku
ul. Zamkowa 19,
42-100 Kłobuck

Termin na wydanie zezwolenia:
- dla kat. I – 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia,

 


Załączniki do pobrania:

PDFwniosek z klauzulą kategoria I.pdf
 

 

Zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego wydaje się na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. 2012.764) oraz  Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r.  w sprawie wysokosci opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego  (Dz. U. 2012.366).

 

Podmiot udostępniający: PZD Kłobuck
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Walaszczyk
Data wytworzenia: 2012-12-20