Przejdź do treści strony
Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku Biuletyn Informacji Publicznej

Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego

nowa podstrona, dodana 2010-12-28

 

                                                                                                Kłobuck, dnia 28.12.2010 r.

 

 

PZD-BZ-3450-37/2010

 

 

 

Dotyczy: postępowania nr PZD-BZ-340-37/2010 na „Poprawę spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego”.                          

 

 

Zamawiający informuje , iż w dniu 21.12.2010 r. wpłynęło na  następujące zapytanie dot. powyższego postępowania:

 

„Czy prawidłowy jest zapis we wzorze umowy (załącznik Nr 5 do SIWZ) w § 5  pkt 4 odnośnie dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych , skoro w rozdziale III pkt 3 SIWZ Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych?”

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zapis w rozdziale III pkt 3 SIWZ jest prawidłowy , tzn – nie dopuszcza się składania ofert częściowych.  Natomiast we wzorze umowy (załącznik Nr 5 do SIWZ) w § 5  pkt 4 - /dot. fakturowania , zamiast:  „Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych” powinno być:             „Zamawiający dopuszcza składanie faktur częściowych”.

 

 

 

 

 

                                                                                                Kierownik Zamawiającego

                                                                                                Tadeusz Pułka 

Podmiot udostępniający: PZD
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Chłąd
Data wytworzenia: 28-12-2010
Metryczka
  • opublikowano:
    31-12-2010 13:16
    przez: Anna Walaszczyk
Dane jednostki:

Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
42-100 Kłobuck
ul. Zamkowa 19
NIP: 574-18-32-021 REGON: 151515916
Numer konta: 67 8248 0002 2001 0000 0316 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 319 82 50
fax: 34 319 83 50
e-mail: pzd@klobuck.pl