Przejdź do treści strony
Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku Biuletyn Informacji Publicznej

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2048 S Kalej- Szarlejka

nowa podstrona, dodana 2010-01-29

 

PZD-BZ-3450/3/2010

Kłobuck, 2010-01-29

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: PZD-BZ-3450/3/2010.

Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2048 S Kalej - Szarlejka

 

 

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

 

 

1/ Zamawiający informuje iż istnieje  możliwość  fakturowania częściowego.

 

 

 

Zamawiający informuje, że zapytanie oraz odpowiedź na nie, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

 

 W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje w istotny sposób modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

 

 

 

Tadeusz   Pułka

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

 

 

Podmiot udostępniający: Pzd Kłobuck
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Chłąd
Data wytworzenia: 29.01.2010 r.
Metryczka
  • opublikowano:
    29-01-2010 14:46
    przez: Anna Walaszczyk
Dane jednostki:

Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
42-100 Kłobuck
ul. Zamkowa 19
NIP: 574-18-32-021 REGON: 151515916
Numer konta: 67 8248 0002 2001 0000 0316 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 319 82 50
fax: 34 319 83 50
e-mail: pzd@klobuck.pl