Przejdź do treści strony
Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku Biuletyn Informacji Publicznej

Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2029 Więcki - Wąsosz

nowa podstrona, dodana 2010-01-22

 

 

PZD-BZ-3450/1/2009

Kłobuck, 2010-01-22

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

ORAZ  ZMIANA TREŚCI  ZAŁ. 5 DO SIWZ

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: PZD-BZ-3450/1/2010.

Nazwa zadania: Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2029 S na odcinku : granica z powiatem pajęczańskim - Więcki - Wąsosz

 

 

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

 

1/ Mieszankę mineralno - asfaltową należy zaprojektować dla kategorii ruchu KR2

 

2/ Kwota umowna nie jest kwotą ryczałtową

 

3/ Brak możliwości fakturowania częściowego.

 

4/ W związku z faktem iż SIWZ uwzględniła w załączeniu pkt A4/ i A5/  należy przyjąć iż są to pkt A2/ - tzn. Załącznik 2a  i   Załącznik 2b do SIWZ

 

5/ Reklamacje będą załatwiane  przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego /nie mozna z góry określić teminu ze względu na różny charakter robót/

od momentu otrzymania zgłoszenia reklamacji.

 

6/ "Załatwienie wykonania reklamacji" - Zamawiający rozumie przez ten zapis  sposób w jaki wykonanie danej reklamacji  będzie zgłoszone do   odebrania.

 

7/ Zał. Nr 5 - przedmiar robót - rozdział podbudowa poz. 14 

jest : krotność jeden

powinno być: krotność 1,33

 

8/ Zał. nr 5 - przedmiar robót - rozdział podbudowa oz. 18

jest: krotność jeden

powinno być: krotność 8 

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

 W związku z faktem, że udzielone odpowiedzi  nie powodują w istotny sposób modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

 

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

 

____Tadeusz Pułka________________________________

Kierownik Zamawiającego

  

Podmiot udostępniający: pzd
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwna Chłąd
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)
Metryczka
  • opublikowano:
    22-01-2010 14:30
    przez: Anna Walaszczyk
  • zmodyfikowano:
    27-01-2010 14:52
    przez: Anna Walaszczyk
Dane jednostki:

Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
42-100 Kłobuck
ul. Zamkowa 19
NIP: 574-18-32-021 REGON: 151515916
Numer konta: 67 8248 0002 2001 0000 0316 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 319 82 50
fax: 34 319 83 50
e-mail: pzd@klobuck.pl