Przejdź do treści strony
Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku Biuletyn Informacji Publicznej

Poprawa stanu drogi powiatowej na odcinku Kuków - Zwierzyniec

nowa podstrona, dodana 2009-07-24

 

PZD-BZ-3450/45/2009

 

Kłobuck, 2009-07-24

 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 Numer sprawy: PZD-BZ-3450/45/2009.

 

 Nazwa zadania:  "Poprawa stanu drogi powiatowej na odcinku Kuków - Zwierzyniec"

 

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego dwa zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy że:

 

1/ Kategoria ruchu dla jakiej należy zaprojektować mieszankę min. - asfaltową

 

    - KR 2;

 

2/ Zamawiający dopuszcza jako spełnienie warunku pkt VI.C.1 "wykaz wykonywanych robót budowlanych" roboty  będące:  budową,  przebudową lub remontem drogi.

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
Do wiadomości:

 

- wszyscy uczestnicy
____________________________________

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku

 

Tadeusz Pułka

 

 

Podmiot udostępniający: Pzd Kłobuck
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Chłąd
Data wytworzenia: 24.07.2009 r.
Metryczka
  • opublikowano:
    24-07-2009 17:26
    przez: Anna Walaszczyk
Dane jednostki:

Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
42-100 Kłobuck
ul. Zamkowa 19
NIP: 574-18-32-021 REGON: 151515916
Numer konta: 67 8248 0002 2001 0000 0316 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 319 82 50
fax: 34 319 83 50
e-mail: pzd@klobuck.pl