Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

sprzedaż samochodu osobowego POLONEZ CARO

nowa podstrona, dodana 2009-10-19 

Podmiot udostępniający: PZD
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Chłąd
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)

 

                                                                                                        Kłobuck, 19.10.2009 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

 

Sprzedaż majątku ruchomego

 

Samochód osobowy POLONEZ  CARO

 

1/ Nazwa i siedziba jednostki: Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku

                                                  ul. Zamkowa 19

                                                  42-100 Kłobuck

 

2/ Miejsce przeprowadzenia przetargu: siedziba Powiatowego Zarządu Dróg

                                                   w Kłobucku;

                                                   Sala konferencyjna

 

3/ Termin przeprowadzenia przetargu: 06 listopada  2009 r. – godz. 9:00

 

4/ Miejsce  i termin , w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:                                            

samochód osobowy znajduje się na placu Powiatowego  Zarządu Dróg w Kłobucku

 

                                                    w dniach od  19.10.2009 r. do 06.11.2009 r.

                                                    w godz. od  7:00 do 15:00

 

5/ Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników majątku ruchomego:

 

                                                     Samochód osobowy Polonez CARO 1.4

-         rok produkcji – 1995

-         pojemność silnika 1398

-         nr rej. SKL E864

-         zabudowany gaz – 21.06.2002

-         ilość przejechanych kilometrów – 310.964 km

 

6/ Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie  wadium w wysokości :

 

                70,00 

 

Wadium wnoszone jest przed terminem otwarcia ofert, tj. do dnia 02.11.2009 r.

Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu, na następujące konto: Bank Ochrony Środowiska S.A. , Ekspozytura w Kłobucku, nr konta: 36154010142001730904210007.

 

7/ a/ cena wywoławcza: 1355,00 zł

b/ wymagania , jakim powinna odpowiadać oferta: oferta pisemna powinna zawierać:

-         imię , nazwisko i adres lub nazwę / firmy/ i siedzibę oferenta;

-         oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;

-         oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu.

  Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, oznaczona następująco:

  „Oferta na zakup samochodu osobowego”

 

 

    c/ termin złożenia oferty: 06 listopada  2009 r. do godz. 8:30

        miejsce złożenia: Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku

                                     ul. Zamkowa 19

                                     pokój nr 1

 

        okres związania ofertą: 15 dni

 

8/ Zastrzeżenie! Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

 

 

Tadeusz Pułka

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku