Przejdź do treści strony
Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
13066221951367211922181701512618504127010000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
158191296616040166221878414378230301558513316133811374815496
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
211621259817004204892218219398129871806411181101791844219412
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6037104249301206763268219512106292177714274215231555922072
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6711637164588539707865916314706461898108696725355
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
002624345063803385328637713604556165856980
 1. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 76190
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 75049
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 38066
 4. Zawiadomienia o zawarciu umowy
  Wyświetleń: 18054
 5. Zawiadomienia o wyborze oferty
  Wyświetleń: 17927
 6. Zawiadomienia o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 16465
 7. Sprawy
  Wyświetleń: 6159
 8. Rozporządzenia
  Wyświetleń: 5850
 9. Przetargi związane z gospodarką nieruchomościami- najem pomieszczeń
  Wyświetleń: 5663
 10. Dane adresowe, podstawa prawna
  Wyświetleń: 4923
 11. Mechaniczne czyszczenie nawierzchni jezdni i chodników wraz z wpustami ulicznymi w ciągu dróg wojewódzkich
  Wyświetleń: 4910
 12. INFORMACJA O NUMERZE RACHUNKU BANKOWEGO
  Wyświetleń: 4807
 13. komunikat
  Wyświetleń: 4739
 14. Ogłoszenia o sprzedaży majątku ruchomego
  Wyświetleń: 4497
 15. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania, pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2070 S ul. Rudnicka w m. Starokrzepice”.
  Wyświetleń: 4402
 16. Zapytanie ofertowe - Wycinka drzew w pasie drogowym dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku.
  Wyświetleń: 4388
 17. Wykaz dróg powiatowych
  Wyświetleń: 3902
 18. Prześwietlenie koron drzew w ciągach dróg wojewódzkich Nr 492 i 494
  Wyświetleń: 3794
 19. Dostawa i montaż barier drogowych - DW 492 w m. Ostrowy
  Wyświetleń: 3511
 20. Roboty w zakresie odtworzenia rowów i przepustów- drogi powiatowe
  Wyświetleń: 3417
 21. Unieważnienie przetergu
  Wyświetleń: 3399
 22. Przebudowa drogi powiatowej Kalej - Szarlejka
  Wyświetleń: 3337
 23. Pytania do Specyfikacji SIWZ
  Wyświetleń: 3326
 24. Nadzór Inwestorski nad realizacją inwestycji pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej Nr 2013 S Popów Brzózki
  Wyświetleń: 3230
 25. Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy chodników przy drogach powiatowych.
  Wyświetleń: 3222
 26. Majątek PZD
  Wyświetleń: 3143
 27. Polityka prywatności serwisu pzd.klobuck.pl
  Wyświetleń: 3131
 28. informacja
  Wyświetleń: 3117
 29. Uchwały
  Wyświetleń: 3076
 30. Przebudowa mostu n/rz Wartą w m. Wąsosz
  Wyświetleń: 3034
 31. Zmiany w SIWZ
  Wyświetleń: 2957
 32. Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2029 Więcki - Wąsosz
  Wyświetleń: 2945
 33. Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Lipie- Zbrojewsko- Zajączki- Krzepice- DK 43- Starokrzepice- granica z powiatem oleskim
  Wyświetleń: 2839
 34. Informacja o zmianie godzin pracy
  Wyświetleń: 2801
 35. roboty w zakresie konserwacji dróg powiatowych
  Wyświetleń: 2789
 36. Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2041 S Panki - Kłobuck
  Wyświetleń: 2750
 37. Wykonanie oczyszczenia nawierzchni chodników dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku Podłęże Szlacheckie – Truskolasy
  Wyświetleń: 2749
 38. Zapytanie ofertowe - sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania, pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2018 S ul. Szkolna w Opatowie.
  Wyświetleń: 2711
 39. Wycinka drzew w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 2705
 40. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1027 S relacji Ostrowy ? Stary Kocin - Cykarzew
  Wyświetleń: 2696
 41. Masa na zimno
  Wyświetleń: 2633
 42. Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku granica z powiatem pajęczańskim- Więcki- Wąsosz
  Wyświetleń: 2609
 43. Statut
  Wyświetleń: 2598
 44. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 2592
 45. Unieważnienie przetargu
  Wyświetleń: 2574
 46. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2048 S Kalej - Szarlejka
  Wyświetleń: 2573
 47. Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2026 S Izbiska - Władysławów
  Wyświetleń: 2560
 48. Wycinka drzew w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich, administrowanych i utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 2551
 49. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2006/2007
  Wyświetleń: 2537
 50. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2063 S ul. Podgaj w Wręczycy Wielkiej”
  Wyświetleń: 2527
 51. Remonty cząstkowe dróg wojewódzkich i powiatowych
  Wyświetleń: 2514
 52. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2500
 53. Zapytanie ofertowe - Utwardzenie kostką betonową pobocza drogi powiatowej nr 2064 S oraz zarurowanie odcinka rowu przydrożnego w miejscowości Czarna Wieś.
  Wyświetleń: 2489
 54. Zapytanie ofertowe - Zakup przyczepy ciągnikowej dla potrzeb Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni.
  Wyświetleń: 2459
 55. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2391
 56. Zgoda na budowę/ przebudowę zjazdu z drogi powiatowej
  Wyświetleń: 2389
 57. Dostawa znaków drogowych
  Wyświetleń: 2366
 58. Nadzór inwestorski nad zadaniem pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2017 S, Rębielice Królewskie, ul. Górnik i ul. św. Wojciecha
  Wyświetleń: 2311
 59. Informacja dla ubiegających się o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 2288
 60. Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2026 S Izbiska - Władysławów
  Wyświetleń: 2273
 61. Wycinka drzew w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich, administrowanych i utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 2268
 62. Przebudowa mostu w miejscowości Zerdzina
  Wyświetleń: 2263
 63. Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Lipie- Zbrojewsko- Zajączki- Krzepice- DK 43- Starokrzepice- granica z Powiatem Oleskim
  Wyświetleń: 2252
 64. Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 492 w m. Ostrowy
  Wyświetleń: 2229
 65. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 2220
 66. Zapytanie ofertowe - Sukcesywny zakup paliw płynnych na rok 2016, tj. oleju napędowego, benzyny bezołowiowej, gazu do samochodów służbowych i sprzętu, będących w użytkowaniu Obwodu Drogowego Nr 1 w Kłobucku oraz Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni.
  Wyświetleń: 2217
 67. Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 491 w m. Biała oraz w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 492 w m. Kłobucku - ul. 11 Listapada
  Wyświetleń: 2212
 68. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2197
 69. Zapytanie ofertowe - Ustawienie zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Kłobuckiego.
  Wyświetleń: 2192
 70. zimowe utrzymanie drog wojewódzkich i powiatowych 2010 - 2011
  Wyświetleń: 2191
 71. Uzupełnienie oznakowania poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego U-1a w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 2176
 72. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2048 S Kalej- Szarlejka
  Wyświetleń: 2144
 73. Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku DW 494 -Przystajń -Węzina -Górki- Ługi Radły
  Wyświetleń: 2123
 74. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 2122
 75. Poprawa stanu drogi powiatowej na odcinku Kuków - Zwierzyniec
  Wyświetleń: 2121
 76. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2112
 77. Odwodnienie drogi wojewódzkiej Nr 492 - ul. 11 Listopada w Kłobucku
  Wyświetleń: 2104
 78. Roboty w zakresie odtworzenia rowów i przepustów - drogi powiatowe
  Wyświetleń: 2097
 79. Ustawienie, utrzymanie i demnotaż zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 2079
 80. Nadzór Inwestorski nad realizacją inwestycji pod nazwą: Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2043 S, ul. Szkolna w Kłobucku, Etap I
  Wyświetleń: 2070
 81. Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Kuków- Zwierzyniec
  Wyświetleń: 2060
 82. roboty w zakresie naprawy dróg
  Wyświetleń: 2053
 83. PROW 2014-2020
  Wyświetleń: 2007
 84. Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2043 S relacji Kłobuck - Kamyk”.
  Wyświetleń: 1995
 85. Odnowa oznakowania poziomego w ciagu dróg wojewódzkich 491, 492, 494
  Wyświetleń: 1988
 86. Dostawa materiałów do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2029
  Wyświetleń: 1976
 87. Dostawa znaków drogowych informacyjnych
  Wyświetleń: 1967
 88. Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Złochowice- Waleńczów- DK43 -Brzezinki- Wilkowiecko- Danków
  Wyświetleń: 1963
 89. Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: Nr 2057 S, Nr 2058 S, Nr 2062 S, Nr 2061 S"
  Wyświetleń: 1963
 90. Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego kat. I
  Wyświetleń: 1959
 91. Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2052 S odcinek Przystajń - Ługi Radły
  Wyświetleń: 1929
 92. Uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia działki od strony drogi powiatowej
  Wyświetleń: 1927
 93. Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego
  Wyświetleń: 1897
 94. Montaż barier sprężystych w ciągach dróg wojewódzkich Nr 492 i 494
  Wyświetleń: 1886
 95. Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 494 w m. Przystajń
  Wyświetleń: 1884
 96. Remonty cząstkowe dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1877
 97. Zapytanie oferowe - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: „Remont drogi powiatowej Nr 2039 S w m. Złochowice w km od 3+600 do 7+500”.
  Wyświetleń: 1851
 98. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1850
 99. Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 492 w m. Łobodno ul. Brzeźnicka
  Wyświetleń: 1834
 100. Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2000 S Parzymiechy – Giętkowizna od km 0+000 do km 2+605 granica powiatu”.
  Wyświetleń: 1829
 101. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2048 S Kalej - Szarlejka
  Wyświetleń: 1823
 102. Zapytanie ofertowe - Wykonanie remontu odcinka chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2020 S – ul. Zamkowej w m. Kłobuck, gm. Kłobuck.
  Wyświetleń: 1790
 103. Zapytanie oferowe - zakup i dostawa fabrycznie nowej kosiarki bijakowej tylno – bocznej dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku.
  Wyświetleń: 1782
 104. Przebudowa drogi powiatowej nr 2069 S - Krzepice , ul. Magreta
  Wyświetleń: 1774
 105. OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA IV
  Wyświetleń: 1743
 106. Zapytanie ofertowe - Wykonanie przeglądów rozszerzonych (pięcioletnich) dla 35 obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Kłobuckiego.
  Wyświetleń: 1743
 107. Zapytanie ofertowe - Wycinka drzew wraz z frezowaniem poszczególnych pni w pasie drogowym dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku.
  Wyświetleń: 1725
 108. Roboty w zakresie konserwacji dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1723
 109. Zapytanie ofertowe - Odtworzenie oznakowania poziomego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 491, nr 492 oraz nr 494 na terenie Powiatu Kłobuckiego.
  Wyświetleń: 1714
 110. Remont drogi powiatowej Nr 2017 S Zawady - Rębielice Królewskie
  Wyświetleń: 1704
 111. Poprawa stanu drogi powiatowej Więcki - Wąsosz
  Wyświetleń: 1677
 112. Poprawa stanu drogi powiatowej na odcinku Kuków - Zwierzyniec
  Wyświetleń: 1676
 113. Wymiana nawierzchni chodnika - ul. Staszica w Kłobucku
  Wyświetleń: 1665
 114. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2008/2009
  Wyświetleń: 1647
 115. Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 491 w m. Zawady
  Wyświetleń: 1643
 116. Zapytanie ofertowe - Utwardzenie kostką kamienną poboczy – łuków poziomych na drodze powiatowej nr 2065 S w m. Borowe oraz nr 2060 S w m. Zamłynie, gm. Wręczyca Wielka.
  Wyświetleń: 1636
 117. Zapytanie ofertowe - Wycinka drzew w pasie drogowym dróg powiatowych, administrowanych i utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku.
  Wyświetleń: 1633
 118. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 1633
 119. Roboty w zakresie konserwacji dróg ? odnowa nawierzchni
  Wyświetleń: 1625
 120. Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2041 Panki - kłobuck
  Wyświetleń: 1615
 121. Zapytanie ofertowe - Mechaniczne czyszczenie nawierzchni jezdni wraz z wpustami ulicznymi w ciągu dróg wojewódzkich
  Wyświetleń: 1610
 122. Najem powierzchni użytkowej 10,60 m2 w budynku administracyjnym Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni,
  Wyświetleń: 1609
 123. Odtworzenie oznakowania poziomego w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1588
 124. Leasing ciągnika
  Wyświetleń: 1586
 125. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie uproszczonych dokumentacji projektowych
  Wyświetleń: 1586
 126. Zapytanie ofertowe - Uzupełnienie oznakowania poziomego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 491, 492 i 494 na terenie Powiatu Kłobuckiego.
  Wyświetleń: 1576
 127. Uzgodnienie lokalizacji infrastruktury technicznej w pasie drogowym niezwiązanej z drogą
  Wyświetleń: 1573
 128. Opiniowanie projektów organizacji ruchu na drogach powiatowych
  Wyświetleń: 1565
 129. Zapytanie ofertowe - sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania, pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2063 S ul. Podgaj w Wręczycy Wielkiej.
  Wyświetleń: 1538
 130. Zimowe utrzymanie wojewódzkich w sezonie zimowym 2007/2008
  Wyświetleń: 1533
 131. konserwacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 2014 S i 2008 S
  Wyświetleń: 1527
 132. Odnowa oznakowania poziomego w ciągu dróg wojewódzkich Nr 491, 492 i 494
  Wyświetleń: 1520
 133. Renowacja rowów i ścinka poboczy w ciągach dróg wojewódzkich Nr 491, 492,494
  Wyświetleń: 1504
 134. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2006/2007
  Wyświetleń: 1500
 135. sprzedaż samochodu osobowego POLONEZ CARO
  Wyświetleń: 1498
 136. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej Nr 2055 S Panki- Koski
  Wyświetleń: 1496
 137. Zapytanie ofertowe - Ustawienie, utrzymanie i demontaż zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Kłobuckiego w sezonie zimowym 2016/2017
  Wyświetleń: 1492
 138. Statut PZD
  Wyświetleń: 1484
 139. Przetarg nieograniczony ofertowy na najem lokli użytkowych usytuowanych w Obwodzie Drogowym Nr 2 w Przystajni.
  Wyświetleń: 1457
 140. Informacja dotycząca załatwiania szkód komunikacyjcnych i na osobie powstałych w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich
  Wyświetleń: 1447
 141. Konserwacja nawierzchni drogi powiatowej nr 2017 S oraz 2008 S
  Wyświetleń: 1441
 142. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2069 S Krzepice , ul. Magreta - Zbrojewsko
  Wyświetleń: 1425
 143. OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA
  Wyświetleń: 1424
 144. zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2009-2010
  Wyświetleń: 1422
 145. Ogłoszenie o zawarciu umowy- remont chodnika w ul. Zamkowej w Kłobucku w ciągu drogi powiatowej Nr S 2020
  Wyświetleń: 1416
 146. Remonty cząstkowe dróg
  Wyświetleń: 1415
 147. Remont dwóch mostów w m. Klepaczka i przebudowa mostu w m. Żerdzina
  Wyświetleń: 1393
 148. Renowacja mostów
  Wyświetleń: 1388
 149. Roboty w zakresie konserwacji dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1384
 150. Zapytanie ofertowe- sukcesywny zakup i dostawa znaków drogowych, tablic drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz konstrukcji wsporczych z przeznaczeniem na drogi powiatowe i drogi wojewódzkie na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1380
 151. Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2052 S odcinek Przystajń - Ługi Radły
  Wyświetleń: 1372
 152. Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Lipie - Zbrojewsko - Zajączki - Krzepice - DK 43 - Starokrzepice - granica z powiatem oleskim
  Wyświetleń: 1362
 153. Uchwała w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 1362
 154. Sprzedaż wraz z dostawą soli do zwalczania śliskości drogowej
  Wyświetleń: 1353
 155. Zapytanie ofertowe - Wykonanie przeglądów rozszerzonych (pięcioletnich) dla 35 obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Kłobuckiego.
  Wyświetleń: 1349
 156. Odwodnienie drogi wojewódzkiej nr 492 - ul. 11 Listopada w Kłobucku
  Wyświetleń: 1345
 157. OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA III
  Wyświetleń: 1343
 158. OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA II
  Wyświetleń: 1334
 159. Remonty cząstkowe dróg wojewódzkich
  Wyświetleń: 1327
 160. Zapytanie ofertowe - Wykonanie remontu wraz z wymianą barier drogowych w ciągu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Kłobuckiego.
  Wyświetleń: 1323
 161. Wykonanie nowej nawierzchni drogi na odcinku DP Nr 2014 S Kule - Trzebca
  Wyświetleń: 1321
 162. remont zniszczonego przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2032 w m. Kostrzyna
  Wyświetleń: 1315
 163. Zapytanie ofertowe - "Wycinka drzew w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 491, 492, 494, administrowanych i utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku."
  Wyświetleń: 1315
 164. Zapytanie oferowe - Ustawienie zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Kłobuckiego w ilości: D.W. Nr 491 – 3 400 m, D.W. Nr 492 – 350 m, D.W. Nr 494 – 2 325 m.
  Wyświetleń: 1298
 165. Remonty cząstkowe dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1295
 166. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych /382 km/ na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1294
 167. Roboty w zakresie konserwacji dróg ? odnowa nawierzchni
  Wyświetleń: 1289
 168. Wymiana nawierzchni chodnika , ul. Staszica w Kłobucku- roboty dodatkowe
  Wyświetleń: 1279
 169. Remont mostu oraz jezdni w m. Giętkowizna, w ciągu drogi powiatowej Nr 2000 S - uszkodzonych na skutek powodzi
  Wyświetleń: 1277
 170. zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie 2009-2010
  Wyświetleń: 1272
 171. Ścinka poboczy w ciągach dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1268
 172. dostawa soli
  Wyświetleń: 1267
 173. Belki stalowe /dźwigary/ używane
  Wyświetleń: 1260
 174. Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2052 s Przystajń - Ługi Radły
  Wyświetleń: 1258
 175. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn: Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2029 S na odcinku granica z pow. pajęczańskim - Więcki - Wąsosz
  Wyświetleń: 1254
 176. Poprawa stanu dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1254
 177. Remont przepustów i odtworzenie rowów - w ciągu dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1249
 178. Odnowa oznakowania poziomego - DW 492 w m. Kłobuck
  Wyświetleń: 1236
 179. Remont cząstkowy drog powiatowych i wojewodzkich
  Wyświetleń: 1231
 180. roboty dodatkowe cz1 - Krzepice Starokrzepice
  Wyświetleń: 1231
 181. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2008/2009
  Wyświetleń: 1224
 182. Informacje ogólne o Projekcie
  Wyświetleń: 1219
 183. Konserwacja odwodnienia DW 494 w m. Panki i Przystajń
  Wyświetleń: 1217
 184. Remont dwóch mostów w m. Klepaczka i przebudowa mostu w m. Żerdzina
  Wyświetleń: 1217
 185. Struktura organizacyjna
  Wyświetleń: 1217
 186. Dostawa i montaż barier drogowych - DW 492 w m. Ostrowy
  Wyświetleń: 1216
 187. Sprzedaż samochodu osobowego POLONEZ CARO
  Wyświetleń: 1214
 188. Poprawa stanu drogi powiatowej na odcinku Kuków - Zwierzyniec - roboty dodatkowe
  Wyświetleń: 1212
 189. Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2036 na odcinku Kuków - Zwierzyniec
  Wyświetleń: 1212
 190. konserwacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 2055 S anki - Koski
  Wyświetleń: 1209
 191. Poprawa stanu dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1205
 192. Zapytanie ofertowe- sukcesywny zakup i dostawa znaków drogowych, tablic drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz konstrukcji wsporczych z przeznaczeniem na drogi powiatowe i drogi wojewódzkie na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1205
 193. Uchwała Nr 478/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 09 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 1200
 194. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008 S odc. Szyszków -Zbory
  Wyświetleń: 1199
 195. Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052 S, nr 2054 S, nr 2053 S na odcinku Bór Zajaciński (Węzina) – Ługi Radły – Bór Zajaciński – Wrzosy - Brzeziny – Przystajń.
  Wyświetleń: 1199
 196. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2069 S Krzepice - ul. Magreta
  Wyświetleń: 1198
 197. Zapytanie ofertowe - Uzupełnienie oznakowania poziomego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 491, 492 i 494.
  Wyświetleń: 1196
 198. Konserwacja odwodnienia DW 494 w m. Panki i Przystajń
  Wyświetleń: 1190
 199. Zapytanie ofertowe - Mechaniczne czyszczenie nawierzchni jezdni i chodników dla pieszych wraz z wpustami ulicznymi w ciągu dróg wojewódzkich.
  Wyświetleń: 1190
 200. Roboty z zakresie konserwacji dróg- odnowa nawierzchni
  Wyświetleń: 1187
 201. roboty dodatkowe - Kalej - Szarlejka - cz. c
  Wyświetleń: 1184
 202. Zapyanie oferowe - mechaniczne koszenie poboczy dróg powiatowych na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Kłobucku oraz Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni, zlokalizowanych na terenie Powiatu Kłobuckiego.
  Wyświetleń: 1183
 203. Wymiana nawierzchni chodnika - ul. Staszica w Kłobucku
  Wyświetleń: 1179
 204. Ogłoszenie o wyborze oferty- dźwigary/belki stalowe
  Wyświetleń: 1177
 205. Remonty cząstkowe dróg wojewódzkich i powiatowych
  Wyświetleń: 1171
 206. Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego
  Wyświetleń: 1168
 207. poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2029 S na odcinku : granica z powiatem pajęczańskim - Więcki - Wąsosz
  Wyświetleń: 1168
 208. Remont nawierzchni dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1168
 209. Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2029 Więcki - Wąsosz
  Wyświetleń: 1167
 210. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadań: 1/ przebudowa drogi powiatowej nr 2041 S Kałmuki - Hutka 2/ przebudowa drogi owiatowej Nr 2036 S Kuków - Zwierzyniec.
  Wyświetleń: 1164
 211. Roboty w zakresie odtworzenia rowów i przepustów - drogi powiatowe
  Wyświetleń: 1161
 212. Remonty cząstkowe nawierzchni dróg
  Wyświetleń: 1160
 213. Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego
  Wyświetleń: 1154
 214. Uchwała Nr 339/2004 Zarządu Powiatu z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego PZD w Kłobucku
  Wyświetleń: 1154
 215. Leasing ciągnika
  Wyświetleń: 1153
 216. Sprzedaż pomieszczenia magazynowego typu melamina
  Wyświetleń: 1152
 217. Sprzedaż pomieszczenia magazynowego typu melamina
  Wyświetleń: 1150
 218. Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2041 S Kałmuki - Hutka
  Wyświetleń: 1147
 219. Odnowa oznakowania poziomego - drogi wojewódzkie Nr 491, 492, 494
  Wyświetleń: 1143
 220. Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 491 w m. Biała oraz w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 492 w m. Kłobuck - ul. 11 Listopada
  Wyświetleń: 1143
 221. Odnowa oznakowania poziomego - DW 492 w m. Kłobuck
  Wyświetleń: 1140
 222. Zapytanie ofertowe - Dostawa oleju opałowego lekkiego
  Wyświetleń: 1138
 223. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008 S odc. Szyszków – Zbory
  Wyświetleń: 1136
 224. Zapytanie ofertowe - Wykonanie renowacji rowów przydrożnych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 oraz drogi powiatowej nr 2034 S na terenie Powiatu Kłobuckiego.
  Wyświetleń: 1134
 225. Odnowa oznakowania poziomego- drogi wojewódzkiej Nr 491,492,494
  Wyświetleń: 1133
 226. roboty dodatkowe - Kalej - Szarlejka - cz. b
  Wyświetleń: 1132
 227. Uzgodnienie lokalizacji obiektów budowlanych oraz reklam
  Wyświetleń: 1129
 228. Wykonanie uproszczonych dokumentacji projektowych
  Wyświetleń: 1129
 229. wymiana nawierzchni chodnika w ciągu DW 492 - ul. 11 Listopada w m. Kłobuck
  Wyświetleń: 1124
 230. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2008/2009
  Wyświetleń: 1120
 231. Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Lipie - Zbrojewsko - Zajaczki - Krzepice - DK 43 - Starokrzepice - granica z powiatem oleskim
  Wyświetleń: 1116
 232. Wykonanie uproszczonych dokumentacji projektowych
  Wyświetleń: 1115
 233. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008 S odc. Szyszków ? Zbory
  Wyświetleń: 1112
 234. Wykonanie remontu drogi powiatowej na odcinku Kule - Trzebca
  Wyświetleń: 1112
 235. Zapytanie ofertowe - Utwardzenie kostką kamienną poboczy - łuków poziomych DW 492 i 4942
  Wyświetleń: 1111
 236. Zapytanie ofertowe - Wykonanie ścieku ulicznego oraz przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1025 S – ul. Strażackiej w m. Kamyk, gm. Kłobuck.
  Wyświetleń: 1111
 237. Zapytanie ofertowe - ścinka poboczy wraz z ich utwardzeniem na DW 491
  Wyświetleń: 1108
 238. Most n/rz Wartą w m. Wąsosz
  Wyświetleń: 1106
 239. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru w zakresie: Poprawa nspójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego
  Wyświetleń: 1105
 240. Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2056 S Wrzosy - Wilcza Góra
  Wyświetleń: 1101
 241. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1027 S relacji Ostrowy – Stary Kocin – Cykarzew
  Wyświetleń: 1099
 242. Zapytanie ofertowe - Wykonanie cięć redukcyjno - pielęgnacyjnych koron drzew oraz wycinka krzaków i podszycia w ciągu dróg wojewódzkich nr 491, 492 oraz 494.
  Wyświetleń: 1098
 243. Zapytanie ofertowe - Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno
  Wyświetleń: 1095
 244. Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2029 S na odcinku: granica z powiatem pajęczańskim - Więcki - Wąsosz
  Wyświetleń: 1093
 245. UCHWAŁA NR 222/XXXI/2009 RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 1093
 246. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2007/2008
  Wyświetleń: 1093
 247. Zapytanie ofertowe - Remont chodnika dla pieszych oraz konserwacja malarska poręczy ochronnej przy drodze powiatowej nr 2048 S ulicy Głównej w miejscowości Kalej.
  Wyświetleń: 1092
 248. Zapytanie ofertowe - Uzupełnienie i wymiana oznakowania pionowego na drogach wojewódzkich nr 491, 492, 494 na terenie Powiatu Kłobuckiego.
  Wyświetleń: 1090
 249. Leasing 1 szt fabrycznie nowego ciągnika rolniczego /wersja drogowa/
  Wyświetleń: 1089
 250. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2008/2009
  Wyświetleń: 1088
 251. Remont drogi powiatowej Nr 2017 S Zawady - Rębielice Szlacheckie
  Wyświetleń: 1085
 252. Zapytanie ofertowe - Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn.: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2041 S relacji Hutka – Kłobuck, gm. Wręczyca Wielka i gm. Kłobuck
  Wyświetleń: 1085
 253. Zapytanie ofertowe - sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania, pn.: Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2046 S, nr 2049 S, relacji: Biała Górna – Lgota – Szarlejka – Kalej, Gmina Kłobuck i Gmina Wręczyca Wielka.
  Wyświetleń: 1084
 254. Zapytanie ofertowe - Wykonanie pielęgnacji drzew w ciągu dróg wojewódzkich oraz dróg powiatowych na terenie Powiatu Kłobuckiego.
  Wyświetleń: 1083
 255. Dostawa soli
  Wyświetleń: 1082
 256. Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Złochowice- Waleńczów- DK 43- Brzezinki- Wilkowiecko- Danków
  Wyświetleń: 1082
 257. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2006/2007
  Wyświetleń: 1082
 258. Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2052 S odcinek Przystajń - Ługi Radły
  Wyświetleń: 1078
 259. roboty dodatkowe cz 2- Lipie - Zbrojewsko
  Wyświetleń: 1077
 260. Remonty cząstkowe dróg powiatowych oraz wojewódzkich
  Wyświetleń: 1076
 261. Zapytanie ofertowe - Sukcesywny zakup paliw płynnych na rok 2017, tj. oleju napędowego (ON), benzyny bezołowiowej (Pb) do samochodów służbowych i sprzętu, będących w użytkowaniu Obwodu Drogowego Nr 1 w Kłobucku oraz Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni.
  Wyświetleń: 1074
 262. Zapytanie ofertowe - Ustawienie, utrzymanie i demontaż zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Kłobuckiego w sezonie zimowym 2015/2016
  Wyświetleń: 1074
 263. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2007/2008
  Wyświetleń: 1074
 264. Zapytanie ofertowe - Wykonanie regulacji krawężników na zjazdach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Wręczyca Wielka na odcinku od skrzyżowania z DW 492 do wiaduktu kolejowego.
  Wyświetleń: 1073
 265. Najem lokali użytkowych usytuowanych w budynku administracyjnym Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 1072
 266. Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2041 Panki - Kłobuck
  Wyświetleń: 1069
 267. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2007/2008
  Wyświetleń: 1066
 268. Mechaniczna ścinka poboczy
  Wyświetleń: 1061
 269. Przebudowa drogi powiatowej nr 2069 S - Krzepice, ul. Magreta
  Wyświetleń: 1061
 270. Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2026 S Izbiska - Władysławów
  Wyświetleń: 1060
 271. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008 S odc. Szyszków - Zbory
  Wyświetleń: 1058
 272. Zapytanie ofertowe - Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania, pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2053 S Przystajń – Kluczna – Kamińsko w km 5+540,00 do km 6+560,00.
  Wyświetleń: 1057
 273. Remonty cząstkowe dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1054
 274. Sprzedaż wraz z dostawą piasku do zwalczania śliskości drogowej w sezonie zimowym 2007/2008
  Wyświetleń: 1051
 275. Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2041 S Kałmuki - Hutka
  Wyświetleń: 1050
 276. Remont cząstkowy dróg wojewódzkich i powiatowych
  Wyświetleń: 1050
 277. Remont drogi Powiatowej Nr 2017 S Zawady- Rębielice Królewskie
  Wyświetleń: 1050
 278. Dostawa i montaż barier drogowych - DW 492 w m. Ostrowy.
  Wyświetleń: 1049
 279. Zapytanie ofertowe - Remont ciągów pieszych wraz z wymianą izolacji na obiekcie mostowym usytuowanym w pasie drogi powiatowej nr 2020 S – ul. Zamkowej w Kłobucku.
  Wyświetleń: 1044
 280. Wykonanie projektu budowlanego przebudowy odcinka drogi Nr 2029 S więcki - wąsosz
  Wyświetleń: 1043
 281. Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 492 w m. Ostrowy
  Wyświetleń: 1040
 282. Zapytanie ofertowe - Ustawienie barier ochronnych przy drodze powiatowej nr 1026 S w miejscowości Ostrowy nad Okszą.
  Wyświetleń: 1040
 283. Uchwała Nr 478/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku dnia 9 marca 2010 roku
  Wyświetleń: 1038
 284. Przebudowa drogi powiatowej nr 2069 S w m. Krzepice - ul. Magreta
  Wyświetleń: 1036
 285. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1027 S relacji Ostrowy - Stary Kocin - Cykarzew - roboty dodatkowe
  Wyświetleń: 1035
 286. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem
  Wyświetleń: 1034
 287. Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu DW 492 - ul. 11 Listopada w m. Kłobuck
  Wyświetleń: 1034
 288. Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 494 w m. Przystajń
  Wyświetleń: 1031
 289. Remont dwóch mostów w m. Klepaczka i przebudowa mostu w m. Żerdzina
  Wyświetleń: 1028
 290. Sprzedaż wraz z dostawą soli drogowej z przeznaczeniem na drogi wojewódzkie oraz na drogi powiatowe
  Wyświetleń: 1027
 291. Zapytanie ofertowe - sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania, pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2023 S Zawady – Mokra – Kłobuck w km 0+000 do 5+100 – etap 2.
  Wyświetleń: 1027
 292. Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 491 w m. Zawady
  Wyświetleń: 1024
 293. Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 492 w m. Łobodno, ul. Brzeźnicka
  Wyświetleń: 1024
 294. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008 S odc. Szyszków - Zbory
  Wyświetleń: 1022
 295. Wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej Nr 2055 S Panki – Koski
  Wyświetleń: 1022
 296. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru w zakresie - poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego.
  Wyświetleń: 1017
 297. Ogłoszenie o zawarciu umowy- przebudowa drogi powiatowa Nr S 2051 Podłęże Szlacheckie – Kuźnica Nowa
  Wyświetleń: 1015
 298. roboty dodatkowe - Kalej - Szarlejka - cz. a
  Wyświetleń: 1015
 299. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1027 S relacji Ostrowy - Stary Kocin - Cykarzew
  Wyświetleń: 1013
 300. Prześwietlanie koron drzew w ciągach dróg wojewódzkich Nr 492 i 494
  Wyświetleń: 1013
 301. Zapytanie ofertowe - Wymiana barier ochronnych na łuku poziomym wraz z uzupełnieniem zaniżonego pobocza destruktem bitumicznym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w miejscowości Golce.
  Wyświetleń: 1013
 302. Odnowa oznakowania poziomego dróg wojewódzkich Nr 491, 492,494
  Wyświetleń: 1012
 303. Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego
  Wyświetleń: 1012
 304. Zapytanie ofertowe - Wykonanie odwodnienia jezdni drogi powiatowej nr 2002 S – ul. 17 Stycznia w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1011
 305. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008 S odc. Szyszków - Zbory - roboty uzupełniające
  Wyświetleń: 1010
 306. Zapytanie ofertowe - Utwardzenie kostką kamienną poboczy – łuków poziomych dróg wojewódzkich nr 491, 492 i 494 na terenie Powiatu Kłobuckiego.
  Wyświetleń: 1009
 307. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn: Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2052 S odcinek Przystajń - Ługi Radły
  Wyświetleń: 1007
 308. Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu DW 492 - ul. 11 Listopada w m Kłobuck
  Wyświetleń: 1006
 309. Zapytanie ofertowe - Utwardzenie kostką kamienną poboczy – łuków poziomych na drodze powiatowej nr 2065 S w m. Borowe oraz nr 2060 S w m. Zamłynie, gm. Wręczyca Wielka.
  Wyświetleń: 1006
 310. Zapytanie ofertowe - Wykonanie naprawy barier ochronnych stalowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 491, 492, 494 na terenie Powiatu Kłobuckiego.
  Wyświetleń: 1006
 311. Montaż barier sprężystych w ciągach dróg wojewódzkich Nr 492, 494
  Wyświetleń: 1005
 312. Remonty cząstkowe dróg wojewódzkich
  Wyświetleń: 1005
 313. Odnowa oznakowania poziomego w ciągu dróg wojewódzkich Nr 491,492,494
  Wyświetleń: 1002
 314. Remonty cząstkowe dróg
  Wyświetleń: 1002
 315. Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego
  Wyświetleń: 999
 316. Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2056 S Wrzosy- Wilcza Góra
  Wyświetleń: 998
 317. Remont trzech mostów w ciągu dróg powiatowych - roboty dodatkowe
  Wyświetleń: 998
 318. Uchwała dotycząca uchwalenia Regulaminu Powiatowego Zarządu Dróg
  Wyświetleń: 998
 319. Dostawa znaków drogowych
  Wyświetleń: 997
 320. Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 494 w m. Przystajń
  Wyświetleń: 997
 321. Sprzedaż wraz z dostawą piasku do zwalczania śliskości zimowej w sezonie 2007/2008
  Wyświetleń: 997
 322. Prześwietlenie koron drzew w ciągach dróg wojewódzkich Nr 492, 494
  Wyświetleń: 996
 323. Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej
  Wyświetleń: 994
 324. Roboty w zakresie konserwacji dróg powiatowych
  Wyświetleń: 992
 325. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2008/2009
  Wyświetleń: 989
 326. Remonty cząstkowe dróg wojewódzkich i powiatowych
  Wyświetleń: 988
 327. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1027 S relacji Ostrowy - Stary Kocin - Cykarzew
  Wyświetleń: 986
 328. Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2020 S - ul. Zamkowa w m. Kłobuck - roboty uzupełniające
  Wyświetleń: 985
 329. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2006/2007
  Wyświetleń: 983
 330. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2006/2007
  Wyświetleń: 979
 331. Renowacja mostów
  Wyświetleń: 975
 332. Renowacja rowów i ścinka poboczy w ciągach dróg wojewódzkich Nr 491, 492,494
  Wyświetleń: 974
 333. UWAGA - ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERT Z DNIA 24.06.2016 r.
  Wyświetleń: 974
 334. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
  Wyświetleń: 973
 335. Sprzedaż wraz z dostawą piasku do zwalczania śliskości drogowej z przeznaczeniem na drogi wojewódzkie oraz na powiatowe
  Wyświetleń: 973
 336. Wykonanie odwodnienia skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 491 z drogami powiatowymi ? ul. Jasnogórską i ul. Sadową w m. Biała
  Wyświetleń: 972
 337. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2048 S Kalej- Szarlejka
  Wyświetleń: 970
 338. Remont dwóch mostów w m. Klepaczka i przebudowa mostu w m.
  Wyświetleń: 970
 339. Dostawa materiałów do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2029 S
  Wyświetleń: 966
 340. Montaż barier sprężystych w ciągach dróg wojewódzkich Nr 492 i 494
  Wyświetleń: 966
 341. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2006/2007
  Wyświetleń: 966
 342. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie uproszczonych dokumentacji projektowych
  Wyświetleń: 965
 343. Usuwanie wiatrołomów i likwidacja odrostów w ciągu dróg wojewódzkich nr 491 i 492
  Wyświetleń: 964
 344. Pełnieni funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem: Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Lipie - Zbrojewsko - Zajączki - DK43 - Starokrzepice - granica z powiatem oleskim
  Wyświetleń: 963
 345. Uchwała Nr 208/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 962
 346. Konserwacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 2055 S Panki - Koski
  Wyświetleń: 960
 347. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 959
 348. Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 492 w m. Łobodno ul. Brzeźnicka
  Wyświetleń: 959
 349. Renowacja mostów
  Wyświetleń: 958
 350. Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 492 w m. Ostrowy
  Wyświetleń: 955
 351. Sprzedaż wraz z dostawą piasku z przeznaczeniem na drogi wojewódzkie oraz na drogi powiatowe
  Wyświetleń: 955
 352. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 953
 353. Uchwała w sprawie utworzenia Powiatowego Zarządu Dróg
  Wyświetleń: 952
 354. Poprawa stanu drogi powiatowej Kuków - Zwierzyniec
  Wyświetleń: 949
 355. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2048 S Kalej - Szarlejka
  Wyświetleń: 945
 356. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2007/2008
  Wyświetleń: 945
 357. Sprzedaż wraz z dostawą soli drogowej do zwalczania śliskości drogowej z przeznaczeniem na drogi wojewódzkie oraz na powiatowe
  Wyświetleń: 940
 358. Remonty przepustów i odtworzenie rowów - w ciągu dróg powiatowych
  Wyświetleń: 938
 359. Sprzedaż wraz z dostawą soli drogowej do zwalczania śliskości drogowej w sezonie zimowym 2007/20
  Wyświetleń: 938
 360. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 937
 361. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich /83,9 km/ na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 936
 362. Renowacja rowów i ścinka poboczy w ciągach dróg wojewódzkich Nr 491, 492, 494
  Wyświetleń: 935
 363. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1027 S relacji Ostrowy ? Stary Kocin - Cykarzew
  Wyświetleń: 927
 364. roboty dodatkowe cz 3- DK 43 - Zajączki I
  Wyświetleń: 926
 365. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 926
 366. Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 491 w m. Zawady
  Wyświetleń: 924
 367. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określania warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 924
 368. Uchwała Nr 50/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 02 lutego 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 921
 369. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2008/2009
  Wyświetleń: 921
 370. Dostawa masy na zimno
  Wyświetleń: 913
 371. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru w zakresie: poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego
  Wyświetleń: 913
 372. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2008/2009
  Wyświetleń: 910
 373. Zapytanie ofertowe - Sukcesywny zakup i dostawa znaków drogowych, tablic drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz konstrukcji wsporczych z przeznaczeniem na drogi powiatowe i drogi wojewódzkie na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 909
 374. Remonty czastkowe dróg powiatowych i wojewódzkich
  Wyświetleń: 908
 375. Ścinka poboczy w ciągach dróg powiatowych
  Wyświetleń: 906
 376. Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego
  Wyświetleń: 904
 377. Wykonanie nowej nawierzchni drogi na odcinku DP Nr 2014 S Kule - Trzebca
  Wyświetleń: 904
 378. Sprzedaż wraz z dostawą soli drogowej do zwalczania śliskości drogowej
  Wyświetleń: 902
 379. Sprzedaż wraz z dostawą soli drogowej do zwalczania śliskości w sezonie 2008/2009
  Wyświetleń: 902
 380. Dostawa materiałów do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2029 S
  Wyświetleń: 900
 381. Remont przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 492 w m. Łobodno
  Wyświetleń: 895
 382. Konserwacja odwodnienia DW 494 w m. Panki i Przystajń
  Wyświetleń: 892
 383. Zaptanie ofertowe - sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania, pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2001 S Parzymiechy – Zbrojewsko w km od 3+200,00 do km 6+500,00 uszkodzonej w wyniku intensywnych opadów deszczu.
  Wyświetleń: 891
 384. odnowa malowania poziomego
  Wyświetleń: 890
 385. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2069 S Krzepice ul. Magreta- Zbrojewsko
  Wyświetleń: 888
 386. Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2041 S Kałmuki-Hutka
  Wyświetleń: 883
 387. Konserwacja nawierzchni drogi powiatowej nr 2055 S Panki-Koski
  Wyświetleń: 877
 388. Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2056 S Wrzosy - Wilcza Góra
  Wyświetleń: 876
 389. Uchwała Nr 208/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku dnia 13 czerwca 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 876
 390. Uchwała Nr 446/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku dnia 22 sierpnia 2012 roku
  Wyświetleń: 876
 391. Odnowa oznakowania poziomego- drogi wojewódzkie Nr 491,492,494
  Wyświetleń: 874
 392. Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu DW 492 - ul. 11 Listopada w m. Kłobuck
  Wyświetleń: 873
 393. Wykonanie nowej nawierzchni drogi na odcinku drogi powiatowej Nr 2014 S Kule - Trzepca
  Wyświetleń: 869
 394. Roboty w zakresie konserwacji dróg powiatowych
  Wyświetleń: 867
 395. Zapytanie ofertowe - sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania, pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2043 S relacji Kłobuck – Kamyk.
  Wyświetleń: 863
 396. Wymiana nawierzchni chodnika - ul. Staszica w Kłobucku
  Wyświetleń: 857
 397. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 846
 398. Konserwacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 2017 S oraz drogi powiatowej Nr 2008 S
  Wyświetleń: 844
 399. Remonty przepustów i odtworzenie rowów ? w ciągu dróg powiatowych
  Wyświetleń: 823
 400. Zapytanie ofertowe - wykonanie plandek z przeznaczeniem do zabezpieczenia materiałów sypkich, tj. soli drogowej oraz piasku na placu Obwodu Drogowego Nr 1 w Kłobucku oraz Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni.
  Wyświetleń: 820
 401. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2007/2008
  Wyświetleń: 819
 402. Najem powierzchni użytkowej
  Wyświetleń: 817
 403. Wykonanie remontu nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 492 ul. Brzeźnicka w m. Ostrowy
  Wyświetleń: 817
 404. Zapytanie ofertowe - Utwardzenie kostką kamienną poboczy – łuków poziomych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Kłobuckiego.
  Wyświetleń: 804
 405. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania, pn.: Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052 S, nr 2054 S, nr 2053 S na odcinku Bór Zajaciński (Węzina) – Ługi Radły – Bór Zajaciński – Wrzosy – Brzeziny – Przystajń.
  Wyświetleń: 799
 406. Leasing ciągnika /wersja drogowa/
  Wyświetleń: 798
 407. Zapytanie ofertowe - Naprawa pobocza destruktem z frezu bitumicznego w ciągu drogi powiatowej nr 2022 S Mokra – Wapiennik.
  Wyświetleń: 788
 408. Zapytanie ofertowe - Wykonanie przeglądu szczegółowego obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2029 S w miejscowości Więcki, gm. Popów.
  Wyświetleń: 784
 409. Zapytanie ofertowe - Dostawa mieszanki mineralno – asfaltowej do stosowania na zimno, z przeznaczeniem do całorocznych robót utrzymaniowych nawierzchni dróg powiatowych, administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku.
  Wyświetleń: 782
 410. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2008/2009
  Wyświetleń: 771
 411. Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 491 w m. Biała oraz w ciągu wojewódzkiej Nr 492 w Kłobucku - ul. 11 Listopada
  Wyświetleń: 768
 412. Odwodnienie drogi wojewódzkiej Nr 492 - ul. 11 Listopada w Kłobucku
  Wyświetleń: 765
 413. Zapytanie ofertowe - sukcesywny zakup i dostawa znaków drogowych, tablic drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz konstrukcji wsporczych.
  Wyświetleń: 751
 414. Zapytanie ofertowe - uzupełnienie słupków prowadzących U-1a w ciągu DW nr 494 oraz mycie i oczyszczenie tarcz i tablic znaków drogowych, elementów konstrukcji wsporczych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu DW 491, 492, 494.
  Wyświetleń: 734
 415. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 716
 416. Zapytanie oferowe - Dostawa mieszanki mineralno – asfaltowej do stosowania na zimno, z przeznaczeniem do całorocznych robót utrzymaniowych nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich, administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku.
  Wyświetleń: 709
 417. Zapytanie ofertowe - Wycinka drzew wraz z frezowaniem poszczególnych pni w pasie drogowym dróg powiatowych i dróg wojewódzkich administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku.
  Wyświetleń: 705
 418. Zapytanie ofertowe - Wykonanie renowacji rowów przydrożnych w ciągu drogi powiatowej nr 2063 S w m. Bór Zapilski oraz drogi powiatowej nr 2060 S w m. Zamłynie.
  Wyświetleń: 683
 419. Zapytanie ofertowe - Dostawa mieszanki mineralno – asfaltowej do stosowania na zimno, z przeznaczeniem do całorocznych robót utrzymaniowych nawierzchni dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku.
  Wyświetleń: 679
 420. Zapytanie ofertowe - Sukcesywny zakup paliw płynnych na rok 2019
  Wyświetleń: 670
 421. Zapytanie ofertowe- Wykonanie renowacji rowów przydrożnych w ciągu drogi powiatowej nr 2063 S w m. Bór Zapilski oraz drogi powiatowej nr 2060 S w m. Zamłynie
  Wyświetleń: 656
 422. Remonty cząstkowe dróg wojewódzkich
  Wyświetleń: 649
 423. Zapytanie ofertowe - sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania, pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2020 S relacji Wilkowiecko - Kłobuck.
  Wyświetleń: 595
 424. OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY KŁÓD DRZEW
  Wyświetleń: 578
 425. Zapytanie ofertowe - Ustawienie zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Kłobuckiego w ilości: D.W. Nr 491 – 3 400 m, D.W. Nr 492 – 350 m, D.W. Nr 494 – 1 825 m.
  Wyświetleń: 531
 426. Zapytanie ofertowe -Wykonanie przeglądu szczegółowego obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2029 S w miejscowości Więcki, gm. Popów oraz opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę w/w obiektu.
  Wyświetleń: 505
 427. Zapytanie ofertowe - sukcesywny zakup i dostawa znaków drogowych, tablic drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz konstrukcji wsporczych w roku 2020.
  Wyświetleń: 480
 428. Zaptanie ofertowe - Wykonanie przeglądu szczegółowego obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2029 S w miejscowości Więcki, gm. Popów oraz opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę w/w obiektu.
  Wyświetleń: 427
 429. Zaytanie ofertowe - Mechaniczne czyszczenie nawierzchni jezdni i chodników wraz z wpustami ulicznymi w ciągu dróg wojewódzkich oraz czyszczenie nawierzchni jezdni wraz z wpustami ulicznymi w ciągu dróg powiatowych.
  Wyświetleń: 416
 430. Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z wykonaniem odwodnienia liniowego odprowadzającego wody opadowe z odcinka drogi powiatowej nr 2047 S ul. Olszyńskiego w miejscowości Libidza, gm. Kłobuck.
  Wyświetleń: 401
 431. Zapytanie ofertowe - Sukcesywny zakup paliw płynnych na rok 2020.
  Wyświetleń: 368
 432. Uwaga - Ważna informacja
  Wyświetleń: 352
 433. OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY KŁÓD DRZEW
  Wyświetleń: 345
 434. Sprawozdania finansowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 340
 435. Sprzedaż kłód drzew
  Wyświetleń: 320
 436. Zapytanie ofertowe - sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania, pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2002 S relacji Krzepice - Zajączki Pierwsze - Zbrojewsko w miejscowości Zajączki Pierwsze.
  Wyświetleń: 254
 437. Zapytanie ofertowe - remont łazienek w budynku Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni przy ulicy Targowej 18.
  Wyświetleń: 251
 438. Zapytanie ofertowe - wykonanie oznakowania poziomego metodą cienkowarstwową oraz montaż urządzeń zabezpieczających ruch pieszych na drogach powiatowych.
  Wyświetleń: 222
 439. Budowa przepustu odprowadzającego wody opadowe z rowu do cieku wodnego pod drogą powiatową nr 2048 S ul. Łukasiewicza w m. Szarlejka
  Wyświetleń: 170
 440. Zapytanie ofertowe - Mechaniczne czyszczenie nawierzchni jezdni i chodników wraz z wpustami ulicznymi w ciągu dróg wojewódzkich oraz czyszczenie nawierzchni jezdni wraz z wpustami ulicznymi w ciągu dróg powiatowych.
  Wyświetleń: 159
 441. Zapytanie ofertowe - wprowadzenie projektu stałej organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej nr 492 w m. Kłobuck oraz nr 494 w m. Truskolasy.
  Wyświetleń: 147
 442. Zapytanie ofertowe - montaż urządzeń zabezpieczających ruch pieszych (azyl płytowy 1,5m x 1,5m - 4 szt, bariera stalowa jednostronna – 30 m, znak drogowy U-5b, C-9 – 4 szt) - droga powiatowa Nr 2035 S w m. Panki.
  Wyświetleń: 106
 443. Sprawozdania finansowe za 2019 rok
  Wyświetleń: 71
 444. Zapytanie ofertowe - Adaptacja terenu na parking strzeżony na terenie Obwodu Drogowego nr 2 w Przystajni poprzez utwardzenie terenu i montaż ogrodzenia i bramy.
  Wyświetleń: 4
Dane jednostki:

Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
42-100 Kłobuck
ul. Zamkowa 19
NIP: 574-18-32-021 REGON: 151515916
Numer konta: 67 8248 0002 2001 0000 0316 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 319 82 50
fax: 34 319 83 50
e-mail: pzd@klobuck.pl