Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
15819129681626316622187897572000000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
212491259817009204952218319405129871806511183101791844219414
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6037104249301206763268219512106302177714274215231555922072
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6711637164588539707865916314706461898108696725355
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
002624345063803385328637713604556165856980
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 63797
 2. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 56038
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 25291
 4. Zawiadomienia o zawarciu umowy
  Wyświetleń: 10881
 5. Zawiadomienia o wyborze oferty
  Wyświetleń: 10877
 6. Zawiadomienia o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 10437
 7. Rozporządzenia
  Wyświetleń: 5283
 8. Sprawy
  Wyświetleń: 4940
 9. Przetargi związane z gospodarką nieruchomościami- najem pomieszczeń
  Wyświetleń: 4781
 10. INFORMACJA O NUMERZE RACHUNKU BANKOWEGO
  Wyświetleń: 4193
 11. Mechaniczne czyszczenie nawierzchni jezdni i chodników wraz z wpustami ulicznymi w ciągu dróg wojewódzkich
  Wyświetleń: 4050
 12. Zapytanie ofertowe - Wycinka drzew w pasie drogowym dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku.
  Wyświetleń: 4029
 13. komunikat
  Wyświetleń: 3917
 14. Dane adresowe, podstawa prawna
  Wyświetleń: 3827
 15. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania, pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2070 S ul. Rudnicka w m. Starokrzepice”.
  Wyświetleń: 3768
 16. Ogłoszenia o sprzedaży majątku ruchomego
  Wyświetleń: 3515
 17. Prześwietlenie koron drzew w ciągach dróg wojewódzkich Nr 492 i 494
  Wyświetleń: 3370
 18. Roboty w zakresie odtworzenia rowów i przepustów- drogi powiatowe
  Wyświetleń: 3114
 19. Dostawa i montaż barier drogowych - DW 492 w m. Ostrowy
  Wyświetleń: 3100
 20. Przebudowa drogi powiatowej Kalej - Szarlejka
  Wyświetleń: 2920
 21. Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy chodników przy drogach powiatowych.
  Wyświetleń: 2824
 22. Wykaz dróg powiatowych
  Wyświetleń: 2759
 23. Nadzór Inwestorski nad realizacją inwestycji pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej Nr 2013 S Popów Brzózki
  Wyświetleń: 2727
 24. Polityka prywatności serwisu pzd.klobuck.pl
  Wyświetleń: 2711
 25. Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2029 Więcki - Wąsosz
  Wyświetleń: 2647
 26. Pytania do Specyfikacji SIWZ
  Wyświetleń: 2644
 27. Przebudowa mostu n/rz Wartą w m. Wąsosz
  Wyświetleń: 2514
 28. Unieważnienie przetergu
  Wyświetleń: 2508
 29. Majątek PZD
  Wyświetleń: 2480
 30. Uchwały
  Wyświetleń: 2454
 31. roboty w zakresie konserwacji dróg powiatowych
  Wyświetleń: 2448
 32. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1027 S relacji Ostrowy ? Stary Kocin - Cykarzew
  Wyświetleń: 2428
 33. Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Lipie- Zbrojewsko- Zajączki- Krzepice- DK 43- Starokrzepice- granica z powiatem oleskim
  Wyświetleń: 2410
 34. Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2041 S Panki - Kłobuck
  Wyświetleń: 2354
 35. informacja
  Wyświetleń: 2319
 36. Zapytanie ofertowe - sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania, pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2018 S ul. Szkolna w Opatowie.
  Wyświetleń: 2319
 37. Remonty cząstkowe dróg wojewódzkich i powiatowych
  Wyświetleń: 2288
 38. Zmiany w SIWZ
  Wyświetleń: 2281
 39. Wykonanie oczyszczenia nawierzchni chodników dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku Podłęże Szlacheckie – Truskolasy
  Wyświetleń: 2229
 40. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2063 S ul. Podgaj w Wręczycy Wielkiej”
  Wyświetleń: 2227
 41. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2006/2007
  Wyświetleń: 2186
 42. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2048 S Kalej - Szarlejka
  Wyświetleń: 2168
 43. Masa na zimno
  Wyświetleń: 2145
 44. Wycinka drzew w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 2142
 45. Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2026 S Izbiska - Władysławów
  Wyświetleń: 2138
 46. Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2026 S Izbiska - Władysławów
  Wyświetleń: 2063
 47. Wycinka drzew w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich, administrowanych i utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 2048
 48. Informacja o zmianie godzin pracy
  Wyświetleń: 1996
 49. Zapytanie ofertowe - Zakup przyczepy ciągnikowej dla potrzeb Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni.
  Wyświetleń: 1983
 50. Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku granica z powiatem pajęczańskim- Więcki- Wąsosz
  Wyświetleń: 1980
 51. Zapytanie ofertowe - Utwardzenie kostką betonową pobocza drogi powiatowej nr 2064 S oraz zarurowanie odcinka rowu przydrożnego w miejscowości Czarna Wieś.
  Wyświetleń: 1977
 52. Dostawa znaków drogowych
  Wyświetleń: 1941
 53. Statut
  Wyświetleń: 1929
 54. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 1922
 55. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1921
 56. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1907
 57. Unieważnienie przetargu
  Wyświetleń: 1892
 58. Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 491 w m. Biała oraz w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 492 w m. Kłobucku - ul. 11 Listapada
  Wyświetleń: 1890
 59. Zapytanie ofertowe - Sukcesywny zakup paliw płynnych na rok 2016, tj. oleju napędowego, benzyny bezołowiowej, gazu do samochodów służbowych i sprzętu, będących w użytkowaniu Obwodu Drogowego Nr 1 w Kłobucku oraz Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni.
  Wyświetleń: 1886
 60. Zgoda na budowę/ przebudowę zjazdu z drogi powiatowej
  Wyświetleń: 1859
 61. Poprawa stanu drogi powiatowej na odcinku Kuków - Zwierzyniec
  Wyświetleń: 1852
 62. Nadzór inwestorski nad zadaniem pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2017 S, Rębielice Królewskie, ul. Górnik i ul. św. Wojciecha
  Wyświetleń: 1838
 63. zimowe utrzymanie drog wojewódzkich i powiatowych 2010 - 2011
  Wyświetleń: 1827
 64. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2048 S Kalej- Szarlejka
  Wyświetleń: 1824
 65. Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 492 w m. Ostrowy
  Wyświetleń: 1818
 66. Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Lipie- Zbrojewsko- Zajączki- Krzepice- DK 43- Starokrzepice- granica z Powiatem Oleskim
  Wyświetleń: 1781
 67. Roboty w zakresie odtworzenia rowów i przepustów - drogi powiatowe
  Wyświetleń: 1770
 68. Zapytanie ofertowe - Ustawienie zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Kłobuckiego.
  Wyświetleń: 1764
 69. Przebudowa mostu w miejscowości Zerdzina
  Wyświetleń: 1752
 70. Wycinka drzew w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich, administrowanych i utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 1746
 71. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 1710
 72. Odwodnienie drogi wojewódzkiej Nr 492 - ul. 11 Listopada w Kłobucku
  Wyświetleń: 1710
 73. Informacja dla ubiegających się o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 1696
 74. Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2043 S relacji Kłobuck - Kamyk”.
  Wyświetleń: 1696
 75. Dostawa znaków drogowych informacyjnych
  Wyświetleń: 1669
 76. Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: Nr 2057 S, Nr 2058 S, Nr 2062 S, Nr 2061 S"
  Wyświetleń: 1656
 77. Dostawa materiałów do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2029
  Wyświetleń: 1651
 78. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1640
 79. Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku DW 494 -Przystajń -Węzina -Górki- Ługi Radły
  Wyświetleń: 1631
 80. Uzupełnienie oznakowania poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego U-1a w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1631
 81. Ustawienie, utrzymanie i demnotaż zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1626
 82. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1624
 83. Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Kuków- Zwierzyniec
  Wyświetleń: 1622
 84. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1603
 85. Nadzór Inwestorski nad realizacją inwestycji pod nazwą: Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2043 S, ul. Szkolna w Kłobucku, Etap I
  Wyświetleń: 1585
 86. Przebudowa drogi powiatowej nr 2069 S - Krzepice , ul. Magreta
  Wyświetleń: 1572
 87. Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Złochowice- Waleńczów- DK43 -Brzezinki- Wilkowiecko- Danków
  Wyświetleń: 1543
 88. Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2000 S Parzymiechy – Giętkowizna od km 0+000 do km 2+605 granica powiatu”.
  Wyświetleń: 1538
 89. Montaż barier sprężystych w ciągach dróg wojewódzkich Nr 492 i 494
  Wyświetleń: 1530
 90. Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2052 S odcinek Przystajń - Ługi Radły
  Wyświetleń: 1523
 91. Zapytanie ofertowe - Wykonanie remontu odcinka chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2020 S – ul. Zamkowej w m. Kłobuck, gm. Kłobuck.
  Wyświetleń: 1492
 92. Zapytanie oferowe - zakup i dostawa fabrycznie nowej kosiarki bijakowej tylno – bocznej dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku.
  Wyświetleń: 1441
 93. Remont drogi powiatowej Nr 2017 S Zawady - Rębielice Królewskie
  Wyświetleń: 1438
 94. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1437
 95. Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego
  Wyświetleń: 1433
 96. Roboty w zakresie konserwacji dróg ? odnowa nawierzchni
  Wyświetleń: 1405
 97. Zapytanie ofertowe - Odtworzenie oznakowania poziomego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 491, nr 492 oraz nr 494 na terenie Powiatu Kłobuckiego.
  Wyświetleń: 1381
 98. Zapytanie oferowe - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: „Remont drogi powiatowej Nr 2039 S w m. Złochowice w km od 3+600 do 7+500”.
  Wyświetleń: 1379
 99. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2048 S Kalej - Szarlejka
  Wyświetleń: 1364
 100. Zapytanie ofertowe - Wycinka drzew w pasie drogowym dróg powiatowych, administrowanych i utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku.
  Wyświetleń: 1361
 101. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie uproszczonych dokumentacji projektowych
  Wyświetleń: 1359
 102. Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 494 w m. Przystajń
  Wyświetleń: 1351
 103. Poprawa stanu drogi powiatowej na odcinku Kuków - Zwierzyniec
  Wyświetleń: 1347
 104. Najem powierzchni użytkowej 10,60 m2 w budynku administracyjnym Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni,
  Wyświetleń: 1335
 105. OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA IV
  Wyświetleń: 1332
 106. Uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia działki od strony drogi powiatowej
  Wyświetleń: 1323
 107. Zapytanie ofertowe - Mechaniczne czyszczenie nawierzchni jezdni wraz z wpustami ulicznymi w ciągu dróg wojewódzkich
  Wyświetleń: 1314
 108. Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 492 w m. Łobodno ul. Brzeźnicka
  Wyświetleń: 1313
 109. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2008/2009
  Wyświetleń: 1304
 110. PROW 2014-2020
  Wyświetleń: 1290
 111. Zapytanie ofertowe - Wycinka drzew wraz z frezowaniem poszczególnych pni w pasie drogowym dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku.
  Wyświetleń: 1281
 112. Zapytanie ofertowe - Ustawienie, utrzymanie i demontaż zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Kłobuckiego w sezonie zimowym 2016/2017
  Wyświetleń: 1270
 113. Poprawa stanu drogi powiatowej Więcki - Wąsosz
  Wyświetleń: 1269
 114. Zapytanie ofertowe - Uzupełnienie oznakowania poziomego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 491, 492 i 494 na terenie Powiatu Kłobuckiego.
  Wyświetleń: 1255
 115. Zapytanie ofertowe - Utwardzenie kostką kamienną poboczy – łuków poziomych na drodze powiatowej nr 2065 S w m. Borowe oraz nr 2060 S w m. Zamłynie, gm. Wręczyca Wielka.
  Wyświetleń: 1241
 116. Wymiana nawierzchni chodnika - ul. Staszica w Kłobucku
  Wyświetleń: 1229
 117. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 1226
 118. Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 491 w m. Zawady
  Wyświetleń: 1222
 119. Zapytanie ofertowe - Wykonanie przeglądów rozszerzonych (pięcioletnich) dla 35 obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Kłobuckiego.
  Wyświetleń: 1217
 120. Zimowe utrzymanie wojewódzkich w sezonie zimowym 2007/2008
  Wyświetleń: 1211
 121. Statut PZD
  Wyświetleń: 1203
 122. Zapytanie ofertowe - sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania, pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2063 S ul. Podgaj w Wręczycy Wielkiej.
  Wyświetleń: 1195
 123. Odnowa oznakowania poziomego w ciagu dróg wojewódzkich 491, 492, 494
  Wyświetleń: 1187
 124. Uzgodnienie lokalizacji infrastruktury technicznej w pasie drogowym niezwiązanej z drogą
  Wyświetleń: 1177
 125. Przetarg nieograniczony ofertowy na najem lokli użytkowych usytuowanych w Obwodzie Drogowym Nr 2 w Przystajni.
  Wyświetleń: 1176
 126. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej Nr 2055 S Panki- Koski
  Wyświetleń: 1171
 127. sprzedaż samochodu osobowego POLONEZ CARO
  Wyświetleń: 1162
 128. Odnowa oznakowania poziomego w ciągu dróg wojewódzkich Nr 491, 492 i 494
  Wyświetleń: 1153
 129. Zapytanie ofertowe- sukcesywny zakup i dostawa znaków drogowych, tablic drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz konstrukcji wsporczych z przeznaczeniem na drogi powiatowe i drogi wojewódzkie na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1118
 130. Odtworzenie oznakowania poziomego w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1115
 131. Opiniowanie projektów organizacji ruchu na drogach powiatowych
  Wyświetleń: 1114
 132. konserwacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 2014 S i 2008 S
  Wyświetleń: 1100
 133. Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2052 S odcinek Przystajń - Ługi Radły
  Wyświetleń: 1100
 134. OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA
  Wyświetleń: 1096
 135. Remont dwóch mostów w m. Klepaczka i przebudowa mostu w m. Żerdzina
  Wyświetleń: 1084
 136. Renowacja rowów i ścinka poboczy w ciągach dróg wojewódzkich Nr 491, 492,494
  Wyświetleń: 1080
 137. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn: Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2029 S na odcinku granica z pow. pajęczańskim - Więcki - Wąsosz
  Wyświetleń: 1063
 138. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2006/2007
  Wyświetleń: 1063
 139. Renowacja mostów
  Wyświetleń: 1045
 140. Remonty cząstkowe dróg
  Wyświetleń: 1041
 141. Informacja dotycząca załatwiania szkód komunikacyjcnych i na osobie powstałych w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich
  Wyświetleń: 1036
 142. Uchwała w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 1019
 143. Zapytanie ofertowe - Wykonanie remontu wraz z wymianą barier drogowych w ciągu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Kłobuckiego.
  Wyświetleń: 1018
 144. Ogłoszenie o zawarciu umowy- remont chodnika w ul. Zamkowej w Kłobucku w ciągu drogi powiatowej Nr S 2020
  Wyświetleń: 1017
 145. Zapytanie ofertowe - "Wycinka drzew w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 491, 492, 494, administrowanych i utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku."
  Wyświetleń: 1017
 146. Sprzedaż wraz z dostawą soli do zwalczania śliskości drogowej
  Wyświetleń: 1012
 147. Remont przepustów i odtworzenie rowów - w ciągu dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1011
 148. Wymiana nawierzchni chodnika , ul. Staszica w Kłobucku- roboty dodatkowe
  Wyświetleń: 1005
 149. Zapytanie ofertowe - Wykonanie przeglądów rozszerzonych (pięcioletnich) dla 35 obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Kłobuckiego.
  Wyświetleń: 1003
 150. Sprzedaż samochodu osobowego POLONEZ CARO
  Wyświetleń: 1002
 151. Remont dwóch mostów w m. Klepaczka i przebudowa mostu w m. Żerdzina
  Wyświetleń: 997
 152. Wykonanie nowej nawierzchni drogi na odcinku DP Nr 2014 S Kule - Trzebca
  Wyświetleń: 997
 153. Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego kat. I
  Wyświetleń: 997
 154. OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA II
  Wyświetleń: 994
 155. Roboty w zakresie konserwacji dróg powiatowych
  Wyświetleń: 990
 156. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2069 S Krzepice , ul. Magreta - Zbrojewsko
  Wyświetleń: 982
 157. Roboty w zakresie konserwacji dróg ? odnowa nawierzchni
  Wyświetleń: 966
 158. OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA III
  Wyświetleń: 962
 159. Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2052 s Przystajń - Ługi Radły
  Wyświetleń: 960
 160. zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2009-2010
  Wyświetleń: 958
 161. roboty w zakresie naprawy dróg
  Wyświetleń: 954
 162. Roboty w zakresie odtworzenia rowów i przepustów - drogi powiatowe
  Wyświetleń: 952
 163. Wykonanie uproszczonych dokumentacji projektowych
  Wyświetleń: 944
 164. Belki stalowe /dźwigary/ używane
  Wyświetleń: 941
 165. Poprawa stanu dróg powiatowych
  Wyświetleń: 935
 166. Konserwacja nawierzchni drogi powiatowej nr 2017 S oraz 2008 S
  Wyświetleń: 926
 167. konserwacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 2055 S anki - Koski
  Wyświetleń: 924
 168. Odnowa oznakowania poziomego - DW 492 w m. Kłobuck
  Wyświetleń: 923
 169. Struktura organizacyjna
  Wyświetleń: 922
 170. Ścinka poboczy w ciągach dróg powiatowych
  Wyświetleń: 922
 171. Zapytanie ofertowe- sukcesywny zakup i dostawa znaków drogowych, tablic drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz konstrukcji wsporczych z przeznaczeniem na drogi powiatowe i drogi wojewódzkie na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 919
 172. Odwodnienie drogi wojewódzkiej nr 492 - ul. 11 Listopada w Kłobucku
  Wyświetleń: 917
 173. Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Lipie - Zbrojewsko - Zajączki - Krzepice - DK 43 - Starokrzepice - granica z powiatem oleskim
  Wyświetleń: 912
 174. Remonty cząstkowe dróg powiatowych
  Wyświetleń: 912
 175. Informacje ogólne o Projekcie
  Wyświetleń: 908
 176. Poprawa stanu dróg powiatowych
  Wyświetleń: 906
 177. remont zniszczonego przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2032 w m. Kostrzyna
  Wyświetleń: 905
 178. Sprzedaż pomieszczenia magazynowego typu melamina
  Wyświetleń: 905
 179. Zapytanie oferowe - Ustawienie zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Kłobuckiego w ilości: D.W. Nr 491 – 3 400 m, D.W. Nr 492 – 350 m, D.W. Nr 494 – 2 325 m.
  Wyświetleń: 904
 180. Remont mostu oraz jezdni w m. Giętkowizna, w ciągu drogi powiatowej Nr 2000 S - uszkodzonych na skutek powodzi
  Wyświetleń: 902
 181. Zapytanie ofertowe - Wykonanie ścieku ulicznego oraz przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1025 S – ul. Strażackiej w m. Kamyk, gm. Kłobuck.
  Wyświetleń: 902
 182. Dostawa i montaż barier drogowych - DW 492 w m. Ostrowy
  Wyświetleń: 899
 183. Remonty cząstkowe dróg wojewódzkich
  Wyświetleń: 899
 184. Sprzedaż pomieszczenia magazynowego typu melamina
  Wyświetleń: 899
 185. Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2041 Panki - kłobuck
  Wyświetleń: 897
 186. Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052 S, nr 2054 S, nr 2053 S na odcinku Bór Zajaciński (Węzina) – Ługi Radły – Bór Zajaciński – Wrzosy - Brzeziny – Przystajń.
  Wyświetleń: 895
 187. Ogłoszenie o wyborze oferty- dźwigary/belki stalowe
  Wyświetleń: 884
 188. Uchwała Nr 339/2004 Zarządu Powiatu z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego PZD w Kłobucku
  Wyświetleń: 884
 189. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2069 S Krzepice - ul. Magreta
  Wyświetleń: 883
 190. Uzgodnienie lokalizacji obiektów budowlanych oraz reklam
  Wyświetleń: 878
 191. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru w zakresie: Poprawa nspójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego
  Wyświetleń: 875
 192. Zapytanie ofertowe - Utwardzenie kostką kamienną poboczy - łuków poziomych DW 492 i 4942
  Wyświetleń: 875
 193. zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie 2009-2010
  Wyświetleń: 871
 194. Zapytanie ofertowe - sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania, pn.: Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2046 S, nr 2049 S, relacji: Biała Górna – Lgota – Szarlejka – Kalej, Gmina Kłobuck i Gmina Wręczyca Wielka.
  Wyświetleń: 868
 195. Odnowa oznakowania poziomego- drogi wojewódzkiej Nr 491,492,494
  Wyświetleń: 867
 196. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008 S odc. Szyszków – Zbory
  Wyświetleń: 861
 197. UCHWAŁA NR 222/XXXI/2009 RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 858
 198. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych /382 km/ na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 855
 199. Remont cząstkowy drog powiatowych i wojewodzkich
  Wyświetleń: 853
 200. Zapytanie ofertowe - Wykonanie cięć redukcyjno - pielęgnacyjnych koron drzew oraz wycinka krzaków i podszycia w ciągu dróg wojewódzkich nr 491, 492 oraz 494.
  Wyświetleń: 851
 201. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2007/2008
  Wyświetleń: 843
 202. Zapytanie ofertowe - Mechaniczne czyszczenie nawierzchni jezdni i chodników dla pieszych wraz z wpustami ulicznymi w ciągu dróg wojewódzkich.
  Wyświetleń: 837
 203. Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego
  Wyświetleń: 836
 204. Remonty cząstkowe dróg wojewódzkich i powiatowych
  Wyświetleń: 833
 205. Wykonanie remontu drogi powiatowej na odcinku Kule - Trzebca
  Wyświetleń: 833
 206. Zapytanie ofertowe - Wykonanie renowacji rowów przydrożnych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 oraz drogi powiatowej nr 2034 S na terenie Powiatu Kłobuckiego.
  Wyświetleń: 831
 207. Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego
  Wyświetleń: 830
 208. wymiana nawierzchni chodnika w ciągu DW 492 - ul. 11 Listopada w m. Kłobuck
  Wyświetleń: 830
 209. Zapytanie ofertowe - Wykonanie regulacji krawężników na zjazdach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Wręczyca Wielka na odcinku od skrzyżowania z DW 492 do wiaduktu kolejowego.
  Wyświetleń: 829
 210. Odnowa oznakowania poziomego - DW 492 w m. Kłobuck
  Wyświetleń: 828
 211. Zapytanie ofertowe - Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania, pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2053 S Przystajń – Kluczna – Kamińsko w km 5+540,00 do km 6+560,00.
  Wyświetleń: 826
 212. Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2029 Więcki - Wąsosz
  Wyświetleń: 825
 213. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1027 S relacji Ostrowy – Stary Kocin – Cykarzew
  Wyświetleń: 823
 214. Most n/rz Wartą w m. Wąsosz
  Wyświetleń: 822
 215. Poprawa stanu drogi powiatowej na odcinku Kuków - Zwierzyniec - roboty dodatkowe
  Wyświetleń: 820
 216. Konserwacja odwodnienia DW 494 w m. Panki i Przystajń
  Wyświetleń: 817
 217. Remont nawierzchni dróg powiatowych
  Wyświetleń: 817
 218. poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2029 S na odcinku : granica z powiatem pajęczańskim - Więcki - Wąsosz
  Wyświetleń: 815
 219. Leasing ciągnika
  Wyświetleń: 814
 220. roboty dodatkowe cz1 - Krzepice Starokrzepice
  Wyświetleń: 814
 221. Zapytanie ofertowe - Dostawa oleju opałowego lekkiego
  Wyświetleń: 813
 222. Wymiana nawierzchni chodnika - ul. Staszica w Kłobucku
  Wyświetleń: 812
 223. Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2036 na odcinku Kuków - Zwierzyniec
  Wyświetleń: 811
 224. dostawa soli
  Wyświetleń: 810
 225. Konserwacja odwodnienia DW 494 w m. Panki i Przystajń
  Wyświetleń: 808
 226. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadań: 1/ przebudowa drogi powiatowej nr 2041 S Kałmuki - Hutka 2/ przebudowa drogi owiatowej Nr 2036 S Kuków - Zwierzyniec.
  Wyświetleń: 806
 227. roboty dodatkowe - Kalej - Szarlejka - cz. b
  Wyświetleń: 806
 228. Roboty z zakresie konserwacji dróg- odnowa nawierzchni
  Wyświetleń: 804
 229. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2008/2009
  Wyświetleń: 804
 230. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008 S odc. Szyszków -Zbory
  Wyświetleń: 802
 231. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2006/2007
  Wyświetleń: 802
 232. Remonty cząstkowe nawierzchni dróg
  Wyświetleń: 801
 233. Zapytanie ofertowe - Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno
  Wyświetleń: 797
 234. Zapytanie ofertowe - Uzupełnienie oznakowania poziomego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 491, 492 i 494.
  Wyświetleń: 796
 235. Sprzedaż wraz z dostawą piasku do zwalczania śliskości zimowej w sezonie 2007/2008
  Wyświetleń: 791
 236. Zapytanie ofertowe - Ustawienie, utrzymanie i demontaż zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Kłobuckiego w sezonie zimowym 2015/2016
  Wyświetleń: 791
 237. Zapytanie ofertowe - Remont ciągów pieszych wraz z wymianą izolacji na obiekcie mostowym usytuowanym w pasie drogi powiatowej nr 2020 S – ul. Zamkowej w Kłobucku.
  Wyświetleń: 788
 238. Remonty cząstkowe dróg powiatowych
  Wyświetleń: 785
 239. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn: Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2052 S odcinek Przystajń - Ługi Radły
  Wyświetleń: 783
 240. Mechaniczna ścinka poboczy
  Wyświetleń: 780
 241. Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2041 S Kałmuki - Hutka
  Wyświetleń: 780
 242. Zapytanie ofertowe - Wykonanie odwodnienia jezdni drogi powiatowej nr 2002 S – ul. 17 Stycznia w Krzepicach.
  Wyświetleń: 780
 243. Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu DW 492 - ul. 11 Listopada w m. Kłobuck
  Wyświetleń: 775
 244. Zapytanie ofertowe - Sukcesywny zakup paliw płynnych na rok 2017, tj. oleju napędowego (ON), benzyny bezołowiowej (Pb) do samochodów służbowych i sprzętu, będących w użytkowaniu Obwodu Drogowego Nr 1 w Kłobucku oraz Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni.
  Wyświetleń: 774
 245. Dostawa soli
  Wyświetleń: 772
 246. Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2056 S Wrzosy - Wilcza Góra
  Wyświetleń: 771
 247. Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Lipie - Zbrojewsko - Zajaczki - Krzepice - DK 43 - Starokrzepice - granica z powiatem oleskim
  Wyświetleń: 770
 248. Leasing ciągnika
  Wyświetleń: 767
 249. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008 S odc. Szyszków - Zbory
  Wyświetleń: 765
 250. roboty dodatkowe - Kalej - Szarlejka - cz. c
  Wyświetleń: 765
 251. Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 491 w m. Biała oraz w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 492 w m. Kłobuck - ul. 11 Listopada
  Wyświetleń: 764
 252. Roboty w zakresie konserwacji dróg powiatowych
  Wyświetleń: 763
 253. Zapyanie oferowe - mechaniczne koszenie poboczy dróg powiatowych na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Kłobucku oraz Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni, zlokalizowanych na terenie Powiatu Kłobuckiego.
  Wyświetleń: 760
 254. Zapytanie ofertowe - Wykonanie naprawy barier ochronnych stalowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 491, 492, 494 na terenie Powiatu Kłobuckiego.
  Wyświetleń: 760
 255. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008 S odc. Szyszków ? Zbory
  Wyświetleń: 759
 256. Remont trzech mostów w ciągu dróg powiatowych - roboty dodatkowe
  Wyświetleń: 757
 257. Zapytanie ofertowe - ścinka poboczy wraz z ich utwardzeniem na DW 491
  Wyświetleń: 757
 258. Zapytanie ofertowe - Wykonanie pielęgnacji drzew w ciągu dróg wojewódzkich oraz dróg powiatowych na terenie Powiatu Kłobuckiego.
  Wyświetleń: 755
 259. Odnowa oznakowania poziomego - drogi wojewódzkie Nr 491, 492, 494
  Wyświetleń: 754
 260. Pełnieni funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem: Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Lipie - Zbrojewsko - Zajączki - DK43 - Starokrzepice - granica z powiatem oleskim
  Wyświetleń: 753
 261. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2007/2008
  Wyświetleń: 747
 262. Uchwała dotycząca uchwalenia Regulaminu Powiatowego Zarządu Dróg
  Wyświetleń: 746
 263. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2048 S Kalej - Szarlejka
  Wyświetleń: 745
 264. Przebudowa drogi powiatowej nr 2069 S - Krzepice, ul. Magreta
  Wyświetleń: 745
 265. Remonty cząstkowe dróg powiatowych oraz wojewódzkich
  Wyświetleń: 742
 266. Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego
  Wyświetleń: 740
 267. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2008/2009
  Wyświetleń: 740
 268. Remont dwóch mostów w m. Klepaczka i przebudowa mostu w m. Żerdzina
  Wyświetleń: 739
 269. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem
  Wyświetleń: 738
 270. Uchwała Nr 478/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku dnia 9 marca 2010 roku
  Wyświetleń: 736
 271. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2008/2009
  Wyświetleń: 736
 272. Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 494 w m. Przystajń
  Wyświetleń: 734
 273. Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2029 S na odcinku: granica z powiatem pajęczańskim - Więcki - Wąsosz
  Wyświetleń: 733
 274. Remont cząstkowy dróg wojewódzkich i powiatowych
  Wyświetleń: 732
 275. Zapytanie ofertowe - Uzupełnienie i wymiana oznakowania pionowego na drogach wojewódzkich nr 491, 492, 494 na terenie Powiatu Kłobuckiego.
  Wyświetleń: 732
 276. Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego
  Wyświetleń: 731
 277. Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Złochowice- Waleńczów- DK 43- Brzezinki- Wilkowiecko- Danków
  Wyświetleń: 731
 278. Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2026 S Izbiska - Władysławów
  Wyświetleń: 730
 279. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1027 S relacji Ostrowy - Stary Kocin - Cykarzew
  Wyświetleń: 729
 280. Zapytanie ofertowe - Wymiana barier ochronnych na łuku poziomym wraz z uzupełnieniem zaniżonego pobocza destruktem bitumicznym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w miejscowości Golce.
  Wyświetleń: 729
 281. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1027 S relacji Ostrowy - Stary Kocin - Cykarzew - roboty dodatkowe
  Wyświetleń: 728
 282. Sprzedaż wraz z dostawą soli drogowej z przeznaczeniem na drogi wojewódzkie oraz na drogi powiatowe
  Wyświetleń: 728
 283. Dostawa i montaż barier drogowych - DW 492 w m. Ostrowy.
  Wyświetleń: 727
 284. Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2052 S odcinek Przystajń - Ługi Radły
  Wyświetleń: 726
 285. Zapytanie ofertowe - Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn.: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2041 S relacji Hutka – Kłobuck, gm. Wręczyca Wielka i gm. Kłobuck
  Wyświetleń: 726
 286. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2008/2009
  Wyświetleń: 726
 287. Leasing 1 szt fabrycznie nowego ciągnika rolniczego /wersja drogowa/
  Wyświetleń: 724
 288. Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2041 Panki - Kłobuck
  Wyświetleń: 723
 289. Remonty cząstkowe dróg powiatowych
  Wyświetleń: 722
 290. UWAGA - ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERT Z DNIA 24.06.2016 r.
  Wyświetleń: 720
 291. Zapytanie ofertowe - Remont chodnika dla pieszych oraz konserwacja malarska poręczy ochronnej przy drodze powiatowej nr 2048 S ulicy Głównej w miejscowości Kalej.
  Wyświetleń: 720
 292. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2048 S Kalej- Szarlejka
  Wyświetleń: 719
 293. Przebudowa drogi powiatowej nr 2069 S w m. Krzepice - ul. Magreta
  Wyświetleń: 718
 294. Remont drogi powiatowej Nr 2017 S Zawady - Rębielice Szlacheckie
  Wyświetleń: 718
 295. Najem lokali użytkowych usytuowanych w budynku administracyjnym Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 716
 296. Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 492 w m. Ostrowy
  Wyświetleń: 715
 297. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 715
 298. Sprzedaż wraz z dostawą piasku do zwalczania śliskości drogowej w sezonie zimowym 2007/2008
  Wyświetleń: 714
 299. Wykonanie projektu budowlanego przebudowy odcinka drogi Nr 2029 S więcki - wąsosz
  Wyświetleń: 714
 300. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2007/2008
  Wyświetleń: 712
 301. Remonty cząstkowe dróg wojewódzkich
  Wyświetleń: 711
 302. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie uproszczonych dokumentacji projektowych
  Wyświetleń: 710
 303. Remont dwóch mostów w m. Klepaczka i przebudowa mostu w m.
  Wyświetleń: 709
 304. Wykonanie uproszczonych dokumentacji projektowych
  Wyświetleń: 709
 305. Ścinka poboczy w ciągach dróg powiatowych
  Wyświetleń: 706
 306. Ogłoszenie o zawarciu umowy- przebudowa drogi powiatowa Nr S 2051 Podłęże Szlacheckie – Kuźnica Nowa
  Wyświetleń: 705
 307. roboty dodatkowe - Kalej - Szarlejka - cz. a
  Wyświetleń: 703
 308. Uchwała Nr 50/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 02 lutego 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 701
 309. Uchwała w sprawie utworzenia Powiatowego Zarządu Dróg
  Wyświetleń: 700
 310. Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 491 w m. Zawady
  Wyświetleń: 699
 311. Sprzedaż wraz z dostawą soli drogowej do zwalczania śliskości drogowej
  Wyświetleń: 695
 312. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2007/2008
  Wyświetleń: 694
 313. Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2041 S Kałmuki - Hutka
  Wyświetleń: 692
 314. Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 492 w m. Łobodno, ul. Brzeźnicka
  Wyświetleń: 689
 315. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 689
 316. Poprawa stanu drogi powiatowej Kuków - Zwierzyniec
  Wyświetleń: 688
 317. roboty dodatkowe cz 2- Lipie - Zbrojewsko
  Wyświetleń: 688
 318. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określania warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 686
 319. Remont drogi Powiatowej Nr 2017 S Zawady- Rębielice Królewskie
  Wyświetleń: 684
 320. Wykonanie nowej nawierzchni drogi na odcinku DP Nr 2014 S Kule - Trzebca
  Wyświetleń: 684
 321. Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2056 S Wrzosy- Wilcza Góra
  Wyświetleń: 683
 322. Wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej Nr 2055 S Panki – Koski
  Wyświetleń: 683
 323. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2008/2009
  Wyświetleń: 683
 324. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 682
 325. Zapytanie ofertowe - sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania, pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2023 S Zawady – Mokra – Kłobuck w km 0+000 do 5+100 – etap 2.
  Wyświetleń: 682
 326. Prześwietlanie koron drzew w ciągach dróg wojewódzkich Nr 492 i 494
  Wyświetleń: 679
 327. Uchwała Nr 478/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 09 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 679
 328. Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej
  Wyświetleń: 679
 329. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 675
 330. Zapytanie ofertowe - Ustawienie barier ochronnych przy drodze powiatowej nr 1026 S w miejscowości Ostrowy nad Okszą.
  Wyświetleń: 674
 331. Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2020 S - ul. Zamkowa w m. Kłobuck - roboty uzupełniające
  Wyświetleń: 673
 332. Dostawa znaków drogowych
  Wyświetleń: 671
 333. Sprzedaż wraz z dostawą soli drogowej do zwalczania śliskości w sezonie 2008/2009
  Wyświetleń: 671
 334. Zaptanie ofertowe - sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania, pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2001 S Parzymiechy – Zbrojewsko w km od 3+200,00 do km 6+500,00 uszkodzonej w wyniku intensywnych opadów deszczu.
  Wyświetleń: 666
 335. Uchwała Nr 208/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku dnia 13 czerwca 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 665
 336. Odnowa oznakowania poziomego- drogi wojewódzkie Nr 491,492,494
  Wyświetleń: 664
 337. Roboty w zakresie konserwacji dróg powiatowych
  Wyświetleń: 662
 338. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru w zakresie - poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego.
  Wyświetleń: 661
 339. Wykonanie odwodnienia skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 491 z drogami powiatowymi ? ul. Jasnogórską i ul. Sadową w m. Biała
  Wyświetleń: 661
 340. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008 S odc. Szyszków - Zbory - roboty uzupełniające
  Wyświetleń: 660
 341. Usuwanie wiatrołomów i likwidacja odrostów w ciągu dróg wojewódzkich nr 491 i 492
  Wyświetleń: 660
 342. Dostawa materiałów do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2029 S
  Wyświetleń: 659
 343. Konserwacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 2055 S Panki - Koski
  Wyświetleń: 659
 344. Remonty czastkowe dróg powiatowych i wojewódzkich
  Wyświetleń: 659
 345. Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego
  Wyświetleń: 657
 346. Renowacja mostów
  Wyświetleń: 656
 347. Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 492 w m. Ostrowy
  Wyświetleń: 655
 348. Zapytanie ofertowe - Utwardzenie kostką kamienną poboczy – łuków poziomych dróg wojewódzkich nr 491, 492 i 494 na terenie Powiatu Kłobuckiego.
  Wyświetleń: 649
 349. Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 492 w m. Łobodno ul. Brzeźnicka
  Wyświetleń: 648
 350. Remonty przepustów i odtworzenie rowów - w ciągu dróg powiatowych
  Wyświetleń: 648
 351. Zapytanie ofertowe - Utwardzenie kostką kamienną poboczy – łuków poziomych na drodze powiatowej nr 2065 S w m. Borowe oraz nr 2060 S w m. Zamłynie, gm. Wręczyca Wielka.
  Wyświetleń: 648
 352. Remonty cząstkowe dróg
  Wyświetleń: 646
 353. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2006/2007
  Wyświetleń: 642
 354. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2008/2009
  Wyświetleń: 638
 355. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1027 S relacji Ostrowy - Stary Kocin - Cykarzew
  Wyświetleń: 636
 356. Montaż barier sprężystych w ciągach dróg wojewódzkich Nr 492, 494
  Wyświetleń: 634
 357. Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 494 w m. Przystajń
  Wyświetleń: 633
 358. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru w zakresie: poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego
  Wyświetleń: 631
 359. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2006/2007
  Wyświetleń: 630
 360. Montaż barier sprężystych w ciągach dróg wojewódzkich Nr 492 i 494
  Wyświetleń: 629
 361. Renowacja rowów i ścinka poboczy w ciągach dróg wojewódzkich Nr 491, 492,494
  Wyświetleń: 629
 362. Wymiana nawierzchni chodnika - ul. Staszica w Kłobucku
  Wyświetleń: 628
 363. Remonty przepustów i odtworzenie rowów ? w ciągu dróg powiatowych
  Wyświetleń: 626
 364. Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu DW 492 - ul. 11 Listopada w m Kłobuck
  Wyświetleń: 625
 365. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008 S odc. Szyszków - Zbory
  Wyświetleń: 622
 366. Prześwietlenie koron drzew w ciągach dróg wojewódzkich Nr 492, 494
  Wyświetleń: 622
 367. Dostawa materiałów do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2029 S
  Wyświetleń: 620
 368. odnowa malowania poziomego
  Wyświetleń: 615
 369. Zapytanie ofertowe - Sukcesywny zakup i dostawa znaków drogowych, tablic drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz konstrukcji wsporczych z przeznaczeniem na drogi powiatowe i drogi wojewódzkie na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 613
 370. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2069 S Krzepice ul. Magreta- Zbrojewsko
  Wyświetleń: 608
 371. Sprzedaż wraz z dostawą piasku do zwalczania śliskości drogowej z przeznaczeniem na drogi wojewódzkie oraz na powiatowe
  Wyświetleń: 605
 372. Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu DW 492 - ul. 11 Listopada w m. Kłobuck
  Wyświetleń: 605
 373. Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2041 S Kałmuki-Hutka
  Wyświetleń: 604
 374. Sprzedaż wraz z dostawą piasku z przeznaczeniem na drogi wojewódzkie oraz na drogi powiatowe
  Wyświetleń: 604
 375. Remonty cząstkowe dróg wojewódzkich i powiatowych
  Wyświetleń: 603
 376. Renowacja mostów
  Wyświetleń: 601
 377. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich /83,9 km/ na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 600
 378. Odnowa oznakowania poziomego w ciągu dróg wojewódzkich Nr 491,492,494
  Wyświetleń: 599
 379. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2006/2007
  Wyświetleń: 599
 380. Konserwacja odwodnienia DW 494 w m. Panki i Przystajń
  Wyświetleń: 598
 381. Odnowa oznakowania poziomego dróg wojewódzkich Nr 491, 492,494
  Wyświetleń: 595
 382. Roboty w zakresie konserwacji dróg powiatowych
  Wyświetleń: 593
 383. Konserwacja nawierzchni drogi powiatowej nr 2055 S Panki-Koski
  Wyświetleń: 590
 384. Najem powierzchni użytkowej
  Wyświetleń: 590
 385. Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2056 S Wrzosy - Wilcza Góra
  Wyświetleń: 588
 386. Leasing ciągnika /wersja drogowa/
  Wyświetleń: 579
 387. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 579
 388. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2007/2008
  Wyświetleń: 577
 389. Konserwacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 2017 S oraz drogi powiatowej Nr 2008 S
  Wyświetleń: 574
 390. Odwodnienie drogi wojewódzkiej Nr 492 - ul. 11 Listopada w Kłobucku
  Wyświetleń: 572
 391. Renowacja rowów i ścinka poboczy w ciągach dróg wojewódzkich Nr 491, 492, 494
  Wyświetleń: 569
 392. Sprzedaż wraz z dostawą soli drogowej do zwalczania śliskości drogowej z przeznaczeniem na drogi wojewódzkie oraz na powiatowe
  Wyświetleń: 559
 393. Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 491 w m. Zawady
  Wyświetleń: 558
 394. roboty dodatkowe cz 3- DK 43 - Zajączki I
  Wyświetleń: 557
 395. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania, pn.: Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052 S, nr 2054 S, nr 2053 S na odcinku Bór Zajaciński (Węzina) – Ługi Radły – Bór Zajaciński – Wrzosy – Brzeziny – Przystajń.
  Wyświetleń: 551
 396. Uchwała Nr 208/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 551
 397. Zapytanie ofertowe - wykonanie plandek z przeznaczeniem do zabezpieczenia materiałów sypkich, tj. soli drogowej oraz piasku na placu Obwodu Drogowego Nr 1 w Kłobucku oraz Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni.
  Wyświetleń: 550
 398. Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 491 w m. Biała oraz w ciągu wojewódzkiej Nr 492 w Kłobucku - ul. 11 Listopada
  Wyświetleń: 549
 399. Wykonanie nowej nawierzchni drogi na odcinku drogi powiatowej Nr 2014 S Kule - Trzepca
  Wyświetleń: 547
 400. Dostawa masy na zimno
  Wyświetleń: 546
 401. Zapytanie ofertowe - Dostawa mieszanki mineralno – asfaltowej do stosowania na zimno, z przeznaczeniem do całorocznych robót utrzymaniowych nawierzchni dróg powiatowych, administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku.
  Wyświetleń: 542
 402. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2008/2009
  Wyświetleń: 542
 403. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1027 S relacji Ostrowy ? Stary Kocin - Cykarzew
  Wyświetleń: 536
 404. Uchwała Nr 446/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku dnia 22 sierpnia 2012 roku
  Wyświetleń: 531
 405. Zapytanie ofertowe - uzupełnienie słupków prowadzących U-1a w ciągu DW nr 494 oraz mycie i oczyszczenie tarcz i tablic znaków drogowych, elementów konstrukcji wsporczych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu DW 491, 492, 494.
  Wyświetleń: 528
 406. Sprzedaż wraz z dostawą soli drogowej do zwalczania śliskości drogowej w sezonie zimowym 2007/20
  Wyświetleń: 525
 407. Remont przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 492 w m. Łobodno
  Wyświetleń: 520
 408. Wykonanie remontu nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 492 ul. Brzeźnicka w m. Ostrowy
  Wyświetleń: 505
 409. Zapytanie oferowe - Dostawa mieszanki mineralno – asfaltowej do stosowania na zimno, z przeznaczeniem do całorocznych robót utrzymaniowych nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich, administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku.
  Wyświetleń: 495
 410. Remonty cząstkowe dróg wojewódzkich
  Wyświetleń: 480
 411. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
  Wyświetleń: 476
 412. Zapytanie ofertowe - sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania, pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2043 S relacji Kłobuck – Kamyk.
  Wyświetleń: 450
 413. Zapytanie ofertowe - Naprawa pobocza destruktem z frezu bitumicznego w ciągu drogi powiatowej nr 2022 S Mokra – Wapiennik.
  Wyświetleń: 421
 414. Zapytanie ofertowe - Dostawa mieszanki mineralno – asfaltowej do stosowania na zimno, z przeznaczeniem do całorocznych robót utrzymaniowych nawierzchni dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku.
  Wyświetleń: 420
 415. Zapytanie ofertowe - Wykonanie renowacji rowów przydrożnych w ciągu drogi powiatowej nr 2063 S w m. Bór Zapilski oraz drogi powiatowej nr 2060 S w m. Zamłynie.
  Wyświetleń: 374
 416. Zapytanie ofertowe - Wykonanie przeglądu szczegółowego obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2029 S w miejscowości Więcki, gm. Popów.
  Wyświetleń: 357
 417. Zapytanie ofertowe - Utwardzenie kostką kamienną poboczy – łuków poziomych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Kłobuckiego.
  Wyświetleń: 351
 418. Zapytanie ofertowe -Wykonanie przeglądu szczegółowego obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2029 S w miejscowości Więcki, gm. Popów oraz opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę w/w obiektu.
  Wyświetleń: 324
 419. Zapytanie ofertowe - sukcesywny zakup i dostawa znaków drogowych, tablic drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz konstrukcji wsporczych.
  Wyświetleń: 289
 420. Zapytanie ofertowe- Wykonanie renowacji rowów przydrożnych w ciągu drogi powiatowej nr 2063 S w m. Bór Zapilski oraz drogi powiatowej nr 2060 S w m. Zamłynie
  Wyświetleń: 244
 421. Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z wykonaniem odwodnienia liniowego odprowadzającego wody opadowe z odcinka drogi powiatowej nr 2047 S ul. Olszyńskiego w miejscowości Libidza, gm. Kłobuck.
  Wyświetleń: 226
 422. Zapytanie ofertowe - sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania, pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2020 S relacji Wilkowiecko - Kłobuck.
  Wyświetleń: 218
 423. Zapytanie ofertowe - Wycinka drzew wraz z frezowaniem poszczególnych pni w pasie drogowym dróg powiatowych i dróg wojewódzkich administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku.
  Wyświetleń: 195
 424. Zaptanie ofertowe - Wykonanie przeglądu szczegółowego obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2029 S w miejscowości Więcki, gm. Popów oraz opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę w/w obiektu.
  Wyświetleń: 188
 425. Zapytanie ofertowe - Sukcesywny zakup paliw płynnych na rok 2019
  Wyświetleń: 145
 426. Zaytanie ofertowe - Mechaniczne czyszczenie nawierzchni jezdni i chodników wraz z wpustami ulicznymi w ciągu dróg wojewódzkich oraz czyszczenie nawierzchni jezdni wraz z wpustami ulicznymi w ciągu dróg powiatowych.
  Wyświetleń: 114
 427. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 61
 428. Sprawozdania finansowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 40
Metryczka
 • wytworzono:
  11-03-2015
  przez: Sylwia Krawczyk
 • opublikowano:
  11-03-2015 08:37
  przez: Sylwia Krawczyk
 • podmiot udostępniający:
  Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
  odwiedzin: 1921
Dane jednostki:

Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
42-100 Kłobuck
ul. Zamkowa 19
NIP: 574-18-32-021 REGON: 151515916
Numer konta: 67 8248 0002 2001 0000 0316 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 319 82 50
fax: 34 319 83 50
e-mail: pzd@klobuck.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×