Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1275900000000000
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6037104249301206763268219512106302177714274215231555922072
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6711637164588539707865916314706461898108696725355
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
002624345063803385328637713604556165856980
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 44802
 2. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 29452
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 13181
 4. Zawiadomienia o zawarciu umowy
  Wyświetleń: 5668
 5. Zawiadomienia o wyborze oferty
  Wyświetleń: 5272
 6. Rozporządzenia
  Wyświetleń: 4637
 7. Przetargi związane z gospodarką nieruchomościami- najem pomieszczeń
  Wyświetleń: 3954
 8. Zawiadomienia o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 3787
 9. Zapytanie ofertowe - Wycinka drzew w pasie drogowym dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku.
  Wyświetleń: 3615
 10. Sprawy
  Wyświetleń: 3612
 11. INFORMACJA O NUMERZE RACHUNKU BANKOWEGO
  Wyświetleń: 3396
 12. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania, pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2070 S ul. Rudnicka w m. Starokrzepice”.
  Wyświetleń: 2994
 13. Prześwietlenie koron drzew w ciągach dróg wojewódzkich Nr 492 i 494
  Wyświetleń: 2934
 14. Dostawa i montaż barier drogowych - DW 492 w m. Ostrowy
  Wyświetleń: 2800
 15. komunikat
  Wyświetleń: 2636
 16. Roboty w zakresie odtworzenia rowów i przepustów- drogi powiatowe
  Wyświetleń: 2614
 17. Ogłoszenia o sprzedaży majątku ruchomego
  Wyświetleń: 2597
 18. Przebudowa drogi powiatowej Kalej - Szarlejka
  Wyświetleń: 2469
 19. Dane adresowe, podstawa prawna
  Wyświetleń: 2446
 20. Nadzór Inwestorski nad realizacją inwestycji pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej Nr 2013 S Popów Brzózki
  Wyświetleń: 2015
 21. Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Lipie- Zbrojewsko- Zajączki- Krzepice- DK 43- Starokrzepice- granica z powiatem oleskim
  Wyświetleń: 1995
 22. Remonty cząstkowe dróg wojewódzkich i powiatowych
  Wyświetleń: 1995
 23. Pytania do Specyfikacji SIWZ
  Wyświetleń: 1991
 24. Przebudowa mostu n/rz Wartą w m. Wąsosz
  Wyświetleń: 1955
 25. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2063 S ul. Podgaj w Wręczycy Wielkiej”
  Wyświetleń: 1952
 26. Polityka prywatności serwisu pzd.klobuck.pl
  Wyświetleń: 1939
 27. Uchwały
  Wyświetleń: 1900
 28. Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2041 S Panki - Kłobuck
  Wyświetleń: 1870
 29. Unieważnienie przetergu
  Wyświetleń: 1868
 30. Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2026 S Izbiska - Władysławów
  Wyświetleń: 1756
 31. Zmiany w SIWZ
  Wyświetleń: 1732
 32. Masa na zimno
  Wyświetleń: 1682
 33. Majątek PZD
  Wyświetleń: 1655
 34. Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 491 w m. Biała oraz w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 492 w m. Kłobucku - ul. 11 Listapada
  Wyświetleń: 1578
 35. Wykaz dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1556
 36. Dostawa znaków drogowych
  Wyświetleń: 1536
 37. zimowe utrzymanie drog wojewódzkich i powiatowych 2010 - 2011
  Wyświetleń: 1526
 38. informacja
  Wyświetleń: 1479
 39. Wycinka drzew w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 1446
 40. Odwodnienie drogi wojewódzkiej Nr 492 - ul. 11 Listopada w Kłobucku
  Wyświetleń: 1410
 41. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1400
 42. Wycinka drzew w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich, administrowanych i utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 1398
 43. Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy chodników przy drogach powiatowych.
  Wyświetleń: 1396
 44. Unieważnienie przetargu
  Wyświetleń: 1286
 45. Dostawa znaków drogowych informacyjnych
  Wyświetleń: 1256
 46. Dostawa materiałów do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2029
  Wyświetleń: 1253
 47. Zapytanie ofertowe - Sukcesywny zakup paliw płynnych na rok 2016, tj. oleju napędowego, benzyny bezołowiowej, gazu do samochodów służbowych i sprzętu, będących w użytkowaniu Obwodu Drogowego Nr 1 w Kłobucku oraz Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni.
  Wyświetleń: 1244
 48. Przebudowa drogi powiatowej nr 2069 S - Krzepice , ul. Magreta
  Wyświetleń: 1230
 49. Nadzór inwestorski nad zadaniem pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2017 S, Rębielice Królewskie, ul. Górnik i ul. św. Wojciecha
  Wyświetleń: 1229
 50. Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku granica z powiatem pajęczańskim- Więcki- Wąsosz
  Wyświetleń: 1177
 51. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 1171
 52. Wycinka drzew w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich, administrowanych i utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 1169
 53. Zgoda na budowę/ przebudowę zjazdu z drogi powiatowej
  Wyświetleń: 1164
 54. Montaż barier sprężystych w ciągach dróg wojewódzkich Nr 492 i 494
  Wyświetleń: 1162
 55. Statut
  Wyświetleń: 1155
 56. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 1123
 57. Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Lipie- Zbrojewsko- Zajączki- Krzepice- DK 43- Starokrzepice- granica z Powiatem Oleskim
  Wyświetleń: 1085
 58. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1080
 59. Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2000 S Parzymiechy – Giętkowizna od km 0+000 do km 2+605 granica powiatu”.
  Wyświetleń: 1080
 60. Ustawienie, utrzymanie i demnotaż zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1077
 61. Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: Nr 2057 S, Nr 2058 S, Nr 2062 S, Nr 2061 S"
  Wyświetleń: 1069
 62. Przebudowa mostu w miejscowości Zerdzina
  Wyświetleń: 1045
 63. Zapytanie ofertowe - Odtworzenie oznakowania poziomego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 491, nr 492 oraz nr 494 na terenie Powiatu Kłobuckiego.
  Wyświetleń: 1044
 64. Zapytanie oferowe - zakup i dostawa fabrycznie nowej kosiarki bijakowej tylno – bocznej dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku.
  Wyświetleń: 1035
 65. Zapytanie ofertowe - Wykonanie remontu odcinka chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2020 S – ul. Zamkowej w m. Kłobuck, gm. Kłobuck.
  Wyświetleń: 1027
 66. Roboty w zakresie konserwacji dróg ? odnowa nawierzchni
  Wyświetleń: 1026
 67. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2008/2009
  Wyświetleń: 1010
 68. Nadzór Inwestorski nad realizacją inwestycji pod nazwą: Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2043 S, ul. Szkolna w Kłobucku, Etap I
  Wyświetleń: 1005
 69. Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku DW 494 -Przystajń -Węzina -Górki- Ługi Radły
  Wyświetleń: 1000
 70. Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2052 S odcinek Przystajń - Ługi Radły
  Wyświetleń: 997
 71. Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Kuków- Zwierzyniec
  Wyświetleń: 991
 72. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2048 S Kalej - Szarlejka
  Wyświetleń: 961
 73. Informacja dla ubiegających się o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 949
 74. Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2043 S relacji Kłobuck - Kamyk”.
  Wyświetleń: 949
 75. Zapytanie ofertowe - Ustawienie, utrzymanie i demontaż zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Kłobuckiego w sezonie zimowym 2016/2017
  Wyświetleń: 913
 76. Najem powierzchni użytkowej 10,60 m2 w budynku administracyjnym Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni,
  Wyświetleń: 910
 77. Pobierz programy
  Wyświetleń: 882
 78. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej Nr 2055 S Panki- Koski
  Wyświetleń: 869
 79. Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego
  Wyświetleń: 859
 80. Poprawa stanu drogi powiatowej Więcki - Wąsosz
  Wyświetleń: 858
 81. Zapytanie ofertowe - sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania, pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2063 S ul. Podgaj w Wręczycy Wielkiej.
  Wyświetleń: 857
 82. Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Złochowice- Waleńczów- DK43 -Brzezinki- Wilkowiecko- Danków
  Wyświetleń: 856
 83. Statut PZD
  Wyświetleń: 851
 84. OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA IV
  Wyświetleń: 836
 85. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 818
 86. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 812
 87. Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 492 w m. Łobodno ul. Brzeźnicka
  Wyświetleń: 808
 88. Uzupełnienie oznakowania poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego U-1a w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 802
 89. Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 491 w m. Zawady
  Wyświetleń: 793
 90. Zapytanie oferowe - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: „Remont drogi powiatowej Nr 2039 S w m. Złochowice w km od 3+600 do 7+500”.
  Wyświetleń: 789
 91. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 789
 92. Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 494 w m. Przystajń
  Wyświetleń: 783
 93. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 758
 94. Zapytanie ofertowe - Utwardzenie kostką kamienną poboczy – łuków poziomych na drodze powiatowej nr 2065 S w m. Borowe oraz nr 2060 S w m. Zamłynie, gm. Wręczyca Wielka.
  Wyświetleń: 746
 95. Remont dwóch mostów w m. Klepaczka i przebudowa mostu w m. Żerdzina
  Wyświetleń: 742
 96. PROW 2014-2020
  Wyświetleń: 740
 97. Wymiana nawierzchni chodnika - ul. Staszica w Kłobucku
  Wyświetleń: 732
 98. Uzgodnienie lokalizacji infrastruktury technicznej w pasie drogowym niezwiązanej z drogą
  Wyświetleń: 710
 99. Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 492 w m. Ostrowy
  Wyświetleń: 708
 100. Remont dwóch mostów w m. Klepaczka i przebudowa mostu w m. Żerdzina
  Wyświetleń: 700
 101. Wykonanie uproszczonych dokumentacji projektowych
  Wyświetleń: 693
 102. Uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia działki od strony drogi powiatowej
  Wyświetleń: 692
 103. Wymiana nawierzchni chodnika , ul. Staszica w Kłobucku- roboty dodatkowe
  Wyświetleń: 692
 104. Przetarg nieograniczony ofertowy na najem lokli użytkowych usytuowanych w Obwodzie Drogowym Nr 2 w Przystajni.
  Wyświetleń: 690
 105. Zapytanie ofertowe- sukcesywny zakup i dostawa znaków drogowych, tablic drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz konstrukcji wsporczych z przeznaczeniem na drogi powiatowe i drogi wojewódzkie na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 687
 106. Wykonanie oczyszczenia nawierzchni chodników dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku Podłęże Szlacheckie – Truskolasy
  Wyświetleń: 686
 107. Renowacja rowów i ścinka poboczy w ciągach dróg wojewódzkich Nr 491, 492,494
  Wyświetleń: 684
 108. Zimowe utrzymanie wojewódzkich w sezonie zimowym 2007/2008
  Wyświetleń: 677
 109. Zapytanie ofertowe - "Wycinka drzew w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 491, 492, 494, administrowanych i utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku."
  Wyświetleń: 667
 110. Opiniowanie projektów organizacji ruchu na drogach powiatowych
  Wyświetleń: 663
 111. sprzedaż samochodu osobowego POLONEZ CARO
  Wyświetleń: 661
 112. Sprzedaż samochodu osobowego POLONEZ CARO
  Wyświetleń: 649
 113. Odnowa oznakowania poziomego w ciągu dróg wojewódzkich Nr 491, 492 i 494
  Wyświetleń: 648
 114. Zapytanie ofertowe - Wycinka drzew w pasie drogowym dróg powiatowych, administrowanych i utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku.
  Wyświetleń: 638
 115. Poprawa stanu dróg powiatowych
  Wyświetleń: 629
 116. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2006/2007
  Wyświetleń: 628
 117. Remonty cząstkowe dróg
  Wyświetleń: 614
 118. Wykonanie nowej nawierzchni drogi na odcinku DP Nr 2014 S Kule - Trzebca
  Wyświetleń: 612
 119. Ogłoszenie o zawarciu umowy- remont chodnika w ul. Zamkowej w Kłobucku w ciągu drogi powiatowej Nr S 2020
  Wyświetleń: 610
 120. Sprzedaż wraz z dostawą soli do zwalczania śliskości drogowej
  Wyświetleń: 607
 121. OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA
  Wyświetleń: 601
 122. Renowacja mostów
  Wyświetleń: 601
 123. Roboty w zakresie odtworzenia rowów i przepustów - drogi powiatowe
  Wyświetleń: 601
 124. Roboty w zakresie konserwacji dróg ? odnowa nawierzchni
  Wyświetleń: 594
 125. OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA II
  Wyświetleń: 587
 126. Uchwała w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 580
 127. Struktura organizacyjna
  Wyświetleń: 579
 128. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2006/2007
  Wyświetleń: 579
 129. Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego kat. I
  Wyświetleń: 571
 130. Informacja dotycząca załatwiania szkód komunikacyjcnych i na osobie powstałych w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich
  Wyświetleń: 559
 131. Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego
  Wyświetleń: 557
 132. Zapytanie ofertowe - Mechaniczne czyszczenie nawierzchni jezdni wraz z wpustami ulicznymi w ciągu dróg wojewódzkich
  Wyświetleń: 556
 133. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2007/2008
  Wyświetleń: 553
 134. zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2009-2010
  Wyświetleń: 543
 135. Remont cząstkowy drog powiatowych i wojewodzkich
  Wyświetleń: 539
 136. Informacje ogólne o Projekcie
  Wyświetleń: 532
 137. Odwodnienie drogi wojewódzkiej nr 492 - ul. 11 Listopada w Kłobucku
  Wyświetleń: 532
 138. roboty w zakresie konserwacji dróg powiatowych
  Wyświetleń: 532
 139. Remonty cząstkowe dróg wojewódzkich i powiatowych
  Wyświetleń: 531
 140. Zapytanie ofertowe - Wykonanie przeglądów rozszerzonych (pięcioletnich) dla 35 obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Kłobuckiego.
  Wyświetleń: 531
 141. Uzgodnienie lokalizacji obiektów budowlanych oraz reklam
  Wyświetleń: 528
 142. Belki stalowe /dźwigary/ używane
  Wyświetleń: 526
 143. Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052 S, nr 2054 S, nr 2053 S na odcinku Bór Zajaciński (Węzina) – Ługi Radły – Bór Zajaciński – Wrzosy - Brzeziny – Przystajń.
  Wyświetleń: 523
 144. Odnowa oznakowania poziomego - DW 492 w m. Kłobuck
  Wyświetleń: 520
 145. Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2029 Więcki - Wąsosz
  Wyświetleń: 515
 146. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2069 S Krzepice , ul. Magreta - Zbrojewsko
  Wyświetleń: 515
 147. zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie 2009-2010
  Wyświetleń: 513
 148. konserwacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 2014 S i 2008 S
  Wyświetleń: 511
 149. remont zniszczonego przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2032 w m. Kostrzyna
  Wyświetleń: 509
 150. OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA III
  Wyświetleń: 508
 151. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2069 S Krzepice - ul. Magreta
  Wyświetleń: 508
 152. Odnowa oznakowania poziomego w ciagu dróg wojewódzkich 491, 492, 494
  Wyświetleń: 502
 153. Zapytanie ofertowe - Wykonanie cięć redukcyjno - pielęgnacyjnych koron drzew oraz wycinka krzaków i podszycia w ciągu dróg wojewódzkich nr 491, 492 oraz 494.
  Wyświetleń: 500
 154. Uchwała Nr 339/2004 Zarządu Powiatu z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego PZD w Kłobucku
  Wyświetleń: 498
 155. Zapytanie ofertowe - Utwardzenie kostką kamienną poboczy - łuków poziomych DW 492 i 4942
  Wyświetleń: 496
 156. Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Lipie - Zbrojewsko - Zajaczki - Krzepice - DK 43 - Starokrzepice - granica z powiatem oleskim
  Wyświetleń: 495
 157. Remont mostu oraz jezdni w m. Giętkowizna, w ciągu drogi powiatowej Nr 2000 S - uszkodzonych na skutek powodzi
  Wyświetleń: 495
 158. Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2041 Panki - kłobuck
  Wyświetleń: 493
 159. Zapytanie ofertowe- sukcesywny zakup i dostawa znaków drogowych, tablic drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz konstrukcji wsporczych z przeznaczeniem na drogi powiatowe i drogi wojewódzkie na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 489
 160. Konserwacja odwodnienia DW 494 w m. Panki i Przystajń
  Wyświetleń: 488
 161. roboty w zakresie naprawy dróg
  Wyświetleń: 485
 162. Zapytanie ofertowe - Wykonanie remontu wraz z wymianą barier drogowych w ciągu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Kłobuckiego.
  Wyświetleń: 482
 163. Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego
  Wyświetleń: 478
 164. Sprzedaż pomieszczenia magazynowego typu melamina
  Wyświetleń: 478
 165. Uchwała Nr 478/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku dnia 9 marca 2010 roku
  Wyświetleń: 477
 166. Zapytanie ofertowe - Ustawienie, utrzymanie i demontaż zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Kłobuckiego w sezonie zimowym 2015/2016
  Wyświetleń: 477
 167. dostawa soli
  Wyświetleń: 476
 168. Dostawa soli
  Wyświetleń: 472
 169. Poprawa stanu drogi powiatowej na odcinku Kuków - Zwierzyniec - roboty dodatkowe
  Wyświetleń: 472
 170. Ogłoszenie o wyborze oferty- dźwigary/belki stalowe
  Wyświetleń: 470
 171. Konserwacja odwodnienia DW 494 w m. Panki i Przystajń
  Wyświetleń: 469
 172. Most n/rz Wartą w m. Wąsosz
  Wyświetleń: 469
 173. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008 S odc. Szyszków - Zbory
  Wyświetleń: 469
 174. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadań: 1/ przebudowa drogi powiatowej nr 2041 S Kałmuki - Hutka 2/ przebudowa drogi owiatowej Nr 2036 S Kuków - Zwierzyniec.
  Wyświetleń: 467
 175. Sprzedaż wraz z dostawą piasku do zwalczania śliskości zimowej w sezonie 2007/2008
  Wyświetleń: 467
 176. Wykonanie remontu drogi powiatowej na odcinku Kule - Trzebca
  Wyświetleń: 467
 177. Zapytanie ofertowe - Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno
  Wyświetleń: 466
 178. Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2052 S odcinek Przystajń - Ługi Radły
  Wyświetleń: 464
 179. Zapytanie ofertowe - Wykonanie ścieku ulicznego oraz przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1025 S – ul. Strażackiej w m. Kamyk, gm. Kłobuck.
  Wyświetleń: 464
 180. Dostawa i montaż barier drogowych - DW 492 w m. Ostrowy
  Wyświetleń: 463
 181. Ścinka poboczy w ciągach dróg powiatowych
  Wyświetleń: 463
 182. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie uproszczonych dokumentacji projektowych
  Wyświetleń: 462
 183. roboty dodatkowe - Kalej - Szarlejka - cz. b
  Wyświetleń: 462
 184. Remont nawierzchni dróg powiatowych
  Wyświetleń: 461
 185. Leasing ciągnika
  Wyświetleń: 460
 186. Zapytanie ofertowe - Wykonanie odwodnienia jezdni drogi powiatowej nr 2002 S – ul. 17 Stycznia w Krzepicach.
  Wyświetleń: 460
 187. Remonty cząstkowe nawierzchni dróg
  Wyświetleń: 459
 188. Poprawa stanu drogi powiatowej na odcinku Kuków - Zwierzyniec
  Wyświetleń: 458
 189. Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2052 s Przystajń - Ługi Radły
  Wyświetleń: 458
 190. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1027 S relacji Ostrowy - Stary Kocin - Cykarzew
  Wyświetleń: 457
 191. poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2029 S na odcinku : granica z powiatem pajęczańskim - Więcki - Wąsosz
  Wyświetleń: 456
 192. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008 S odc. Szyszków – Zbory
  Wyświetleń: 453
 193. Zapytanie ofertowe - Wykonanie renowacji rowów przydrożnych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 oraz drogi powiatowej nr 2034 S na terenie Powiatu Kłobuckiego.
  Wyświetleń: 453
 194. Odnowa oznakowania poziomego- drogi wojewódzkiej Nr 491,492,494
  Wyświetleń: 452
 195. Sprzedaż pomieszczenia magazynowego typu melamina
  Wyświetleń: 452
 196. UCHWAŁA NR 222/XXXI/2009 RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 449
 197. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych /382 km/ na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 446
 198. Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu DW 492 - ul. 11 Listopada w m. Kłobuck
  Wyświetleń: 445
 199. Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2056 S Wrzosy - Wilcza Góra
  Wyświetleń: 442
 200. Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2026 S Izbiska - Władysławów
  Wyświetleń: 441
 201. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 441
 202. Remont przepustów i odtworzenie rowów - w ciągu dróg powiatowych
  Wyświetleń: 440
 203. Remonty cząstkowe dróg powiatowych
  Wyświetleń: 440
 204. Zapytanie ofertowe - sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania, pn.: Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2046 S, nr 2049 S, relacji: Biała Górna – Lgota – Szarlejka – Kalej, Gmina Kłobuck i Gmina Wręczyca Wielka.
  Wyświetleń: 439
 205. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008 S odc. Szyszków -Zbory
  Wyświetleń: 437
 206. Zapytanie oferowe - Ustawienie zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Kłobuckiego w ilości: D.W. Nr 491 – 3 400 m, D.W. Nr 492 – 350 m, D.W. Nr 494 – 2 325 m.
  Wyświetleń: 435
 207. Zapytanie ofertowe - Wykonanie regulacji krawężników na zjazdach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Wręczyca Wielka na odcinku od skrzyżowania z DW 492 do wiaduktu kolejowego.
  Wyświetleń: 433
 208. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2006/2007
  Wyświetleń: 432
 209. Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego
  Wyświetleń: 431
 210. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2048 S Kalej- Szarlejka
  Wyświetleń: 428
 211. Zapytanie ofertowe - Wykonanie pielęgnacji drzew w ciągu dróg wojewódzkich oraz dróg powiatowych na terenie Powiatu Kłobuckiego.
  Wyświetleń: 427
 212. konserwacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 2055 S anki - Koski
  Wyświetleń: 426
 213. Roboty w zakresie konserwacji dróg powiatowych
  Wyświetleń: 426
 214. Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Złochowice- Waleńczów- DK 43- Brzezinki- Wilkowiecko- Danków
  Wyświetleń: 425
 215. wymiana nawierzchni chodnika w ciągu DW 492 - ul. 11 Listopada w m. Kłobuck
  Wyświetleń: 424
 216. Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2036 na odcinku Kuków - Zwierzyniec
  Wyświetleń: 422
 217. Remonty cząstkowe dróg powiatowych oraz wojewódzkich
  Wyświetleń: 421
 218. Leasing ciągnika
  Wyświetleń: 419
 219. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2008/2009
  Wyświetleń: 418
 220. Odnowa oznakowania poziomego - drogi wojewódzkie Nr 491, 492, 494
  Wyświetleń: 417
 221. Ścinka poboczy w ciągach dróg powiatowych
  Wyświetleń: 417
 222. Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2041 Panki - Kłobuck
  Wyświetleń: 415
 223. Roboty z zakresie konserwacji dróg- odnowa nawierzchni
  Wyświetleń: 414
 224. UWAGA - ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERT Z DNIA 24.06.2016 r.
  Wyświetleń: 414
 225. Dostawa znaków drogowych
  Wyświetleń: 413
 226. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn: Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2052 S odcinek Przystajń - Ługi Radły
  Wyświetleń: 413
 227. Remont drogi powiatowej Nr 2017 S Zawady - Rębielice Szlacheckie
  Wyświetleń: 413
 228. roboty dodatkowe cz1 - Krzepice Starokrzepice
  Wyświetleń: 412
 229. Zapytanie ofertowe - Mechaniczne czyszczenie nawierzchni jezdni i chodników dla pieszych wraz z wpustami ulicznymi w ciągu dróg wojewódzkich.
  Wyświetleń: 412
 230. Najem lokali użytkowych usytuowanych w budynku administracyjnym Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 411
 231. Sprzedaż wraz z dostawą piasku do zwalczania śliskości drogowej w sezonie zimowym 2007/2008
  Wyświetleń: 410
 232. Sprzedaż wraz z dostawą soli drogowej do zwalczania śliskości drogowej
  Wyświetleń: 410
 233. Przebudowa drogi powiatowej nr 2069 S - Krzepice, ul. Magreta
  Wyświetleń: 409
 234. Zapytanie ofertowe - Wymiana barier ochronnych na łuku poziomym wraz z uzupełnieniem zaniżonego pobocza destruktem bitumicznym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w miejscowości Golce.
  Wyświetleń: 409
 235. Zapytanie ofertowe - Remont ciągów pieszych wraz z wymianą izolacji na obiekcie mostowym usytuowanym w pasie drogi powiatowej nr 2020 S – ul. Zamkowej w Kłobucku.
  Wyświetleń: 408
 236. Poprawa stanu drogi powiatowej na odcinku Kuków - Zwierzyniec
  Wyświetleń: 407
 237. Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego
  Wyświetleń: 406
 238. Remonty cząstkowe dróg powiatowych
  Wyświetleń: 406
 239. Remonty cząstkowe dróg wojewódzkich
  Wyświetleń: 404
 240. Zapytanie ofertowe - Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania, pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2053 S Przystajń – Kluczna – Kamińsko w km 5+540,00 do km 6+560,00.
  Wyświetleń: 404
 241. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2008/2009
  Wyświetleń: 404
 242. Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 492 w m. Ostrowy
  Wyświetleń: 403
 243. Uchwała Nr 478/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 09 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 403
 244. Wykonanie nowej nawierzchni drogi na odcinku DP Nr 2014 S Kule - Trzebca
  Wyświetleń: 403
 245. Zapytanie ofertowe - Wykonanie naprawy barier ochronnych stalowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 491, 492, 494 na terenie Powiatu Kłobuckiego.
  Wyświetleń: 402
 246. Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2041 S Kałmuki - Hutka
  Wyświetleń: 401
 247. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2048 S Kalej - Szarlejka
  Wyświetleń: 400
 248. Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2026 S Izbiska - Władysławów
  Wyświetleń: 400
 249. Uchwała dotycząca uchwalenia Regulaminu Powiatowego Zarządu Dróg
  Wyświetleń: 400
 250. Uchwała w sprawie utworzenia Powiatowego Zarządu Dróg
  Wyświetleń: 398
 251. Pełnieni funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem: Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Lipie - Zbrojewsko - Zajączki - DK43 - Starokrzepice - granica z powiatem oleskim
  Wyświetleń: 397
 252. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2048 S Kalej- Szarlejka
  Wyświetleń: 397
 253. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 397
 254. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2008/2009
  Wyświetleń: 397
 255. Konserwacja nawierzchni drogi powiatowej nr 2017 S oraz 2008 S
  Wyświetleń: 396
 256. Remonty cząstkowe dróg wojewódzkich
  Wyświetleń: 396
 257. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2008/2009
  Wyświetleń: 396
 258. Remonty cząstkowe dróg powiatowych
  Wyświetleń: 395
 259. Uchwała Nr 50/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 02 lutego 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 394
 260. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008 S odc. Szyszków ? Zbory
  Wyświetleń: 393
 261. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 391
 262. Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2052 S odcinek Przystajń - Ługi Radły
  Wyświetleń: 391
 263. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1027 S relacji Ostrowy - Stary Kocin - Cykarzew - roboty dodatkowe
  Wyświetleń: 391
 264. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru w zakresie: Poprawa nspójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego
  Wyświetleń: 391
 265. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem
  Wyświetleń: 390
 266. Uchwała Nr 208/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku dnia 13 czerwca 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 389
 267. Zapytanie ofertowe - ścinka poboczy wraz z ich utwardzeniem na DW 491
  Wyświetleń: 389
 268. Zapytanie ofertowe - Uzupełnienie i wymiana oznakowania pionowego na drogach wojewódzkich nr 491, 492, 494 na terenie Powiatu Kłobuckiego.
  Wyświetleń: 389
 269. Roboty w zakresie konserwacji dróg powiatowych
  Wyświetleń: 388
 270. Zapytanie ofertowe - Dostawa oleju opałowego lekkiego
  Wyświetleń: 388
 271. Remont dwóch mostów w m. Klepaczka i przebudowa mostu w m. Żerdzina
  Wyświetleń: 385
 272. Remont trzech mostów w ciągu dróg powiatowych - roboty dodatkowe
  Wyświetleń: 382
 273. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 382
 274. Wymiana nawierzchni chodnika - ul. Staszica w Kłobucku
  Wyświetleń: 380
 275. Leasing 1 szt fabrycznie nowego ciągnika rolniczego /wersja drogowa/
  Wyświetleń: 379
 276. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1027 S relacji Ostrowy ? Stary Kocin - Cykarzew
  Wyświetleń: 379
 277. Mechaniczna ścinka poboczy
  Wyświetleń: 378
 278. Wykonanie uproszczonych dokumentacji projektowych
  Wyświetleń: 378
 279. Remont drogi powiatowej Nr 2017 S Zawady - Rębielice Królewskie
  Wyświetleń: 376
 280. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2007/2008
  Wyświetleń: 376
 281. Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2056 S Wrzosy- Wilcza Góra
  Wyświetleń: 375
 282. Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2029 Więcki - Wąsosz
  Wyświetleń: 375
 283. Usuwanie wiatrołomów i likwidacja odrostów w ciągu dróg wojewódzkich nr 491 i 492
  Wyświetleń: 374
 284. Poprawa stanu dróg powiatowych
  Wyświetleń: 373
 285. Wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej Nr 2055 S Panki – Koski
  Wyświetleń: 373
 286. Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2041 S Kałmuki - Hutka
  Wyświetleń: 372
 287. roboty dodatkowe - Kalej - Szarlejka - cz. a
  Wyświetleń: 371
 288. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2048 S Kalej - Szarlejka
  Wyświetleń: 370
 289. Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2020 S - ul. Zamkowa w m. Kłobuck - roboty uzupełniające
  Wyświetleń: 368
 290. Odnowa oznakowania poziomego - DW 492 w m. Kłobuck
  Wyświetleń: 367
 291. Remont dwóch mostów w m. Klepaczka i przebudowa mostu w m.
  Wyświetleń: 367
 292. Remonty czastkowe dróg powiatowych i wojewódzkich
  Wyświetleń: 367
 293. Remonty przepustów i odtworzenie rowów - w ciągu dróg powiatowych
  Wyświetleń: 367
 294. Prześwietlanie koron drzew w ciągach dróg wojewódzkich Nr 492 i 494
  Wyświetleń: 366
 295. Konserwacja nawierzchni drogi powiatowej nr 2055 S Panki-Koski
  Wyświetleń: 365
 296. Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Lipie - Zbrojewsko - Zajączki - Krzepice - DK 43 - Starokrzepice - granica z powiatem oleskim
  Wyświetleń: 365
 297. Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego
  Wyświetleń: 364
 298. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn: Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2029 S na odcinku granica z pow. pajęczańskim - Więcki - Wąsosz
  Wyświetleń: 363
 299. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru w zakresie - poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego.
  Wyświetleń: 363
 300. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1027 S relacji Ostrowy - Stary Kocin - Cykarzew
  Wyświetleń: 362
 301. Remont cząstkowy dróg wojewódzkich i powiatowych
  Wyświetleń: 362
 302. Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 494 w m. Przystajń
  Wyświetleń: 362
 303. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich /83,9 km/ na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 361
 304. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2008/2009
  Wyświetleń: 361
 305. Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu DW 492 - ul. 11 Listopada w m Kłobuck
  Wyświetleń: 360
 306. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie uproszczonych dokumentacji projektowych
  Wyświetleń: 359
 307. Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 491 w m. Biała oraz w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 492 w m. Kłobuck - ul. 11 Listopada
  Wyświetleń: 359
 308. Roboty w zakresie konserwacji dróg powiatowych
  Wyświetleń: 358
 309. Roboty w zakresie odtworzenia rowów i przepustów - drogi powiatowe
  Wyświetleń: 357
 310. Uchwała Nr 446/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku dnia 22 sierpnia 2012 roku
  Wyświetleń: 357
 311. Renowacja mostów
  Wyświetleń: 356
 312. roboty dodatkowe - Kalej - Szarlejka - cz. c
  Wyświetleń: 356
 313. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2007/2008
  Wyświetleń: 356
 314. Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2041 S Kałmuki-Hutka
  Wyświetleń: 355
 315. Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 492 w m. Łobodno, ul. Brzeźnicka
  Wyświetleń: 355
 316. roboty dodatkowe cz 2- Lipie - Zbrojewsko
  Wyświetleń: 355
 317. Dostawa i montaż barier drogowych - DW 492 w m. Ostrowy.
  Wyświetleń: 354
 318. Remonty cząstkowe dróg wojewódzkich i powiatowych
  Wyświetleń: 351
 319. Zapytanie ofertowe - sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania, pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2023 S Zawady – Mokra – Kłobuck w km 0+000 do 5+100 – etap 2.
  Wyświetleń: 351
 320. Zapytanie ofertowe - sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania, pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2018 S ul. Szkolna w Opatowie.
  Wyświetleń: 348
 321. Wykonanie projektu budowlanego przebudowy odcinka drogi Nr 2029 S więcki - wąsosz
  Wyświetleń: 347
 322. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1027 S relacji Ostrowy – Stary Kocin – Cykarzew
  Wyświetleń: 345
 323. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008 S odc. Szyszków - Zbory
  Wyświetleń: 344
 324. Dostawa materiałów do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2029 S
  Wyświetleń: 343
 325. Odnowa oznakowania poziomego dróg wojewódzkich Nr 491, 492,494
  Wyświetleń: 343
 326. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2007/2008
  Wyświetleń: 343
 327. Remonty przepustów i odtworzenie rowów ? w ciągu dróg powiatowych
  Wyświetleń: 342
 328. Montaż barier sprężystych w ciągach dróg wojewódzkich Nr 492 i 494
  Wyświetleń: 341
 329. Konserwacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 2055 S Panki - Koski
  Wyświetleń: 339
 330. Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2029 S na odcinku: granica z powiatem pajęczańskim - Więcki - Wąsosz
  Wyświetleń: 339
 331. Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 492 w m. Ostrowy
  Wyświetleń: 338
 332. Sprzedaż wraz z dostawą piasku do zwalczania śliskości drogowej z przeznaczeniem na drogi wojewódzkie oraz na powiatowe
  Wyświetleń: 337
 333. Przebudowa drogi powiatowej nr 2069 S w m. Krzepice - ul. Magreta
  Wyświetleń: 336
 334. Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 491 w m. Zawady
  Wyświetleń: 334
 335. Uchwała Nr 208/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 334
 336. Wykonanie odwodnienia skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 491 z drogami powiatowymi ? ul. Jasnogórską i ul. Sadową w m. Biała
  Wyświetleń: 334
 337. Prześwietlenie koron drzew w ciągach dróg wojewódzkich Nr 492, 494
  Wyświetleń: 333
 338. Roboty w zakresie konserwacji dróg powiatowych
  Wyświetleń: 333
 339. Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej
  Wyświetleń: 333
 340. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2069 S Krzepice ul. Magreta- Zbrojewsko
  Wyświetleń: 331
 341. Wymiana nawierzchni chodnika - ul. Staszica w Kłobucku
  Wyświetleń: 331
 342. Zapytanie ofertowe - Sukcesywny zakup paliw płynnych na rok 2017, tj. oleju napędowego (ON), benzyny bezołowiowej (Pb) do samochodów służbowych i sprzętu, będących w użytkowaniu Obwodu Drogowego Nr 1 w Kłobucku oraz Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni.
  Wyświetleń: 328
 343. Remonty cząstkowe dróg
  Wyświetleń: 326
 344. Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu DW 492 - ul. 11 Listopada w m. Kłobuck
  Wyświetleń: 325
 345. Konserwacja odwodnienia DW 494 w m. Panki i Przystajń
  Wyświetleń: 324
 346. Renowacja mostów
  Wyświetleń: 324
 347. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008 S odc. Szyszków - Zbory - roboty uzupełniające
  Wyświetleń: 322
 348. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru w zakresie: poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego
  Wyświetleń: 322
 349. Sprzedaż wraz z dostawą soli drogowej do zwalczania śliskości w sezonie 2008/2009
  Wyświetleń: 322
 350. Wykonanie nowej nawierzchni drogi na odcinku drogi powiatowej Nr 2014 S Kule - Trzepca
  Wyświetleń: 322
 351. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2006/2007
  Wyświetleń: 321
 352. Zapytanie ofertowe - Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn.: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2041 S relacji Hutka – Kłobuck, gm. Wręczyca Wielka i gm. Kłobuck
  Wyświetleń: 320
 353. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2006/2007
  Wyświetleń: 320
 354. Odnowa oznakowania poziomego- drogi wojewódzkie Nr 491,492,494
  Wyświetleń: 319
 355. Renowacja rowów i ścinka poboczy w ciągach dróg wojewódzkich Nr 491, 492, 494
  Wyświetleń: 319
 356. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2006/2007
  Wyświetleń: 319
 357. odnowa malowania poziomego
  Wyświetleń: 318
 358. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określania warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 318
 359. Sprzedaż wraz z dostawą soli drogowej do zwalczania śliskości drogowej w sezonie zimowym 2007/20
  Wyświetleń: 317
 360. Sprzedaż wraz z dostawą soli drogowej z przeznaczeniem na drogi wojewódzkie oraz na drogi powiatowe
  Wyświetleń: 317
 361. Zapytanie ofertowe - Utwardzenie kostką kamienną poboczy – łuków poziomych dróg wojewódzkich nr 491, 492 i 494 na terenie Powiatu Kłobuckiego.
  Wyświetleń: 317
 362. Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 492 w m. Łobodno ul. Brzeźnicka
  Wyświetleń: 316
 363. Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 494 w m. Przystajń
  Wyświetleń: 314
 364. Zaptanie ofertowe - sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania, pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2001 S Parzymiechy – Zbrojewsko w km od 3+200,00 do km 6+500,00 uszkodzonej w wyniku intensywnych opadów deszczu.
  Wyświetleń: 314
 365. Remont drogi Powiatowej Nr 2017 S Zawady- Rębielice Królewskie
  Wyświetleń: 313
 366. Najem powierzchni użytkowej
  Wyświetleń: 312
 367. Poprawa stanu drogi powiatowej Kuków - Zwierzyniec
  Wyświetleń: 312
 368. roboty dodatkowe cz 3- DK 43 - Zajączki I
  Wyświetleń: 312
 369. Sprzedaż wraz z dostawą piasku z przeznaczeniem na drogi wojewódzkie oraz na drogi powiatowe
  Wyświetleń: 311
 370. Dostawa materiałów do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2029 S
  Wyświetleń: 310
 371. Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 491 w m. Zawady
  Wyświetleń: 310
 372. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2008/2009
  Wyświetleń: 310
 373. Odwodnienie drogi wojewódzkiej Nr 492 - ul. 11 Listopada w Kłobucku
  Wyświetleń: 307
 374. Wykonanie remontu nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 492 ul. Brzeźnicka w m. Ostrowy
  Wyświetleń: 305
 375. Montaż barier sprężystych w ciągach dróg wojewódzkich Nr 492, 494
  Wyświetleń: 304
 376. Ogłoszenie o zawarciu umowy- przebudowa drogi powiatowa Nr S 2051 Podłęże Szlacheckie – Kuźnica Nowa
  Wyświetleń: 304
 377. Leasing ciągnika /wersja drogowa/
  Wyświetleń: 303
 378. Renowacja rowów i ścinka poboczy w ciągach dróg wojewódzkich Nr 491, 492,494
  Wyświetleń: 303
 379. Dostawa masy na zimno
  Wyświetleń: 300
 380. Zapyanie oferowe - mechaniczne koszenie poboczy dróg powiatowych na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Kłobucku oraz Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni, zlokalizowanych na terenie Powiatu Kłobuckiego.
  Wyświetleń: 300
 381. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2007/2008
  Wyświetleń: 300
 382. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1027 S relacji Ostrowy ? Stary Kocin - Cykarzew
  Wyświetleń: 293
 383. Odnowa oznakowania poziomego w ciągu dróg wojewódzkich Nr 491,492,494
  Wyświetleń: 290
 384. Konserwacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 2017 S oraz drogi powiatowej Nr 2008 S
  Wyświetleń: 288
 385. Remont przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 492 w m. Łobodno
  Wyświetleń: 288
 386. Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2056 S Wrzosy - Wilcza Góra
  Wyświetleń: 285
 387. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 282
 388. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2008/2009
  Wyświetleń: 282
 389. Remonty cząstkowe dróg wojewódzkich
  Wyświetleń: 278
 390. Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 491 w m. Biała oraz w ciągu wojewódzkiej Nr 492 w Kłobucku - ul. 11 Listopada
  Wyświetleń: 278
 391. Zapytanie ofertowe - Sukcesywny zakup i dostawa znaków drogowych, tablic drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz konstrukcji wsporczych z przeznaczeniem na drogi powiatowe i drogi wojewódzkie na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 278
 392. Sprzedaż wraz z dostawą soli drogowej do zwalczania śliskości drogowej z przeznaczeniem na drogi wojewódzkie oraz na powiatowe
  Wyświetleń: 263
 393. Zapytanie ofertowe - Wykonanie przeglądów rozszerzonych (pięcioletnich) dla 35 obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Kłobuckiego.
  Wyświetleń: 251
 394. Zapytanie ofertowe - Dostawa mieszanki mineralno – asfaltowej do stosowania na zimno, z przeznaczeniem do całorocznych robót utrzymaniowych nawierzchni dróg powiatowych, administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku.
  Wyświetleń: 233
 395. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania, pn.: Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052 S, nr 2054 S, nr 2053 S na odcinku Bór Zajaciński (Węzina) – Ługi Radły – Bór Zajaciński – Wrzosy – Brzeziny – Przystajń.
  Wyświetleń: 232
 396. Informacja o zmianie godzin pracy
  Wyświetleń: 231
 397. Zapytanie ofertowe - wykonanie plandek z przeznaczeniem do zabezpieczenia materiałów sypkich, tj. soli drogowej oraz piasku na placu Obwodu Drogowego Nr 1 w Kłobucku oraz Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni.
  Wyświetleń: 205
 398. Zapytanie ofertowe - uzupełnienie słupków prowadzących U-1a w ciągu DW nr 494 oraz mycie i oczyszczenie tarcz i tablic znaków drogowych, elementów konstrukcji wsporczych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu DW 491, 492, 494.
  Wyświetleń: 203
 399. Zapytanie oferowe - Dostawa mieszanki mineralno – asfaltowej do stosowania na zimno, z przeznaczeniem do całorocznych robót utrzymaniowych nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich, administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku.
  Wyświetleń: 200
 400. Zapytanie ofertowe - Utwardzenie kostką kamienną poboczy – łuków poziomych na drodze powiatowej nr 2065 S w m. Borowe oraz nr 2060 S w m. Zamłynie, gm. Wręczyca Wielka.
  Wyświetleń: 181
 401. Zapytanie ofertowe - Ustawienie barier ochronnych przy drodze powiatowej nr 1026 S w miejscowości Ostrowy nad Okszą.
  Wyświetleń: 171
 402. Zapytanie ofertowe - Dostawa mieszanki mineralno – asfaltowej do stosowania na zimno, z przeznaczeniem do całorocznych robót utrzymaniowych nawierzchni dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku.
  Wyświetleń: 86
 403. Zapytanie ofertowe - Wycinka drzew wraz z frezowaniem poszczególnych pni w pasie drogowym dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku.
  Wyświetleń: 56
Metryczka
 • wytworzono:
  11-03-2015
  przez: Sylwia Krawczyk
 • opublikowano:
  11-03-2015 08:37
  przez: Sylwia Krawczyk
 • podmiot udostępniający:
  Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
  odwiedzin: 1080
Dane jednostki:

Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
42-100 Kłobuck
ul. Zamkowa 19
NIP: 574-18-32-021 REGON: 151515916
Numer konta: 67 8248 0002 2001 0000 0316 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 319 82 50
fax: 34 319 83 50
e-mail: pzd@klobuck.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×