Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
15819129681626316622187891437823030117770000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
212491259817009204952218319405129871806511183101791844219414
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6037104249301206763268219512106302177714274215231555922072
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6711637164588539707865916314706461898108696725355
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
002624345063803385328637713604556165856980
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 65597
 2. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 59872
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 26818
 4. Zawiadomienia o zawarciu umowy
  Wyświetleń: 12020
 5. Zawiadomienia o wyborze oferty
  Wyświetleń: 11841
 6. Zawiadomienia o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 11366
 7. Rozporządzenia
  Wyświetleń: 5386
 8. Sprawy
  Wyświetleń: 5142
 9. Przetargi związane z gospodarką nieruchomościami- najem pomieszczeń
  Wyświetleń: 4900
 10. INFORMACJA O NUMERZE RACHUNKU BANKOWEGO
  Wyświetleń: 4266
 11. Mechaniczne czyszczenie nawierzchni jezdni i chodników wraz z wpustami ulicznymi w ciągu dróg wojewódzkich
  Wyświetleń: 4141
 12. Zapytanie ofertowe - Wycinka drzew w pasie drogowym dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku.
  Wyświetleń: 4128
 13. komunikat
  Wyświetleń: 4024
 14. Dane adresowe, podstawa prawna
  Wyświetleń: 3998
 15. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania, pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2070 S ul. Rudnicka w m. Starokrzepice”.
  Wyświetleń: 3864
 16. Ogłoszenia o sprzedaży majątku ruchomego
  Wyświetleń: 3612
 17. Prześwietlenie koron drzew w ciągach dróg wojewódzkich Nr 492 i 494
  Wyświetleń: 3436
 18. Dostawa i montaż barier drogowych - DW 492 w m. Ostrowy
  Wyświetleń: 3215
 19. Roboty w zakresie odtworzenia rowów i przepustów- drogi powiatowe
  Wyświetleń: 3162
 20. Przebudowa drogi powiatowej Kalej - Szarlejka
  Wyświetleń: 2963
 21. Wykaz dróg powiatowych
  Wyświetleń: 2943
 22. Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy chodników przy drogach powiatowych.
  Wyświetleń: 2899
 23. Nadzór Inwestorski nad realizacją inwestycji pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej Nr 2013 S Popów Brzózki
  Wyświetleń: 2811
 24. Polityka prywatności serwisu pzd.klobuck.pl
  Wyświetleń: 2772
 25. Pytania do Specyfikacji SIWZ
  Wyświetleń: 2742
 26. Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2029 Więcki - Wąsosz
  Wyświetleń: 2723
 27. Unieważnienie przetergu
  Wyświetleń: 2612
 28. Przebudowa mostu n/rz Wartą w m. Wąsosz
  Wyświetleń: 2609
 29. Majątek PZD
  Wyświetleń: 2573
 30. Uchwały
  Wyświetleń: 2571
 31. roboty w zakresie konserwacji dróg powiatowych
  Wyświetleń: 2494
 32. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1027 S relacji Ostrowy ? Stary Kocin - Cykarzew
  Wyświetleń: 2477
 33. Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Lipie- Zbrojewsko- Zajączki- Krzepice- DK 43- Starokrzepice- granica z powiatem oleskim
  Wyświetleń: 2465
 34. informacja
  Wyświetleń: 2433
 35. Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2041 S Panki - Kłobuck
  Wyświetleń: 2419
 36. Zapytanie ofertowe - sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania, pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2018 S ul. Szkolna w Opatowie.
  Wyświetleń: 2416
 37. Zmiany w SIWZ
  Wyświetleń: 2385
 38. Remonty cząstkowe dróg wojewódzkich i powiatowych
  Wyświetleń: 2335
 39. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2048 S Kalej - Szarlejka
  Wyświetleń: 2326
 40. Wykonanie oczyszczenia nawierzchni chodników dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku Podłęże Szlacheckie – Truskolasy
  Wyświetleń: 2323
 41. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2063 S ul. Podgaj w Wręczycy Wielkiej”
  Wyświetleń: 2283
 42. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2006/2007
  Wyświetleń: 2253
 43. Wycinka drzew w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 2241
 44. Masa na zimno
  Wyświetleń: 2226
 45. Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2026 S Izbiska - Władysławów
  Wyświetleń: 2203
 46. Wycinka drzew w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich, administrowanych i utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 2125
 47. Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2026 S Izbiska - Władysławów
  Wyświetleń: 2109
 48. Informacja o zmianie godzin pracy
  Wyświetleń: 2103
 49. Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku granica z powiatem pajęczańskim- Więcki- Wąsosz
  Wyświetleń: 2101
 50. Statut
  Wyświetleń: 2070
 51. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 2063
 52. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2029
 53. Zapytanie ofertowe - Utwardzenie kostką betonową pobocza drogi powiatowej nr 2064 S oraz zarurowanie odcinka rowu przydrożnego w miejscowości Czarna Wieś.
  Wyświetleń: 2027
 54. Zapytanie ofertowe - Zakup przyczepy ciągnikowej dla potrzeb Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni.
  Wyświetleń: 2026
 55. Dostawa znaków drogowych
  Wyświetleń: 2004
 56. Unieważnienie przetargu
  Wyświetleń: 1989
 57. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1982
 58. Zgoda na budowę/ przebudowę zjazdu z drogi powiatowej
  Wyświetleń: 1965
 59. Zapytanie ofertowe - Sukcesywny zakup paliw płynnych na rok 2016, tj. oleju napędowego, benzyny bezołowiowej, gazu do samochodów służbowych i sprzętu, będących w użytkowaniu Obwodu Drogowego Nr 1 w Kłobucku oraz Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni.
  Wyświetleń: 1950
 60. Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 491 w m. Biała oraz w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 492 w m. Kłobucku - ul. 11 Listapada
  Wyświetleń: 1949
 61. Nadzór inwestorski nad zadaniem pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2017 S, Rębielice Królewskie, ul. Górnik i ul. św. Wojciecha
  Wyświetleń: 1934
 62. Poprawa stanu drogi powiatowej na odcinku Kuków - Zwierzyniec
  Wyświetleń: 1913
 63. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2048 S Kalej- Szarlejka
  Wyświetleń: 1905
 64. Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 492 w m. Ostrowy
  Wyświetleń: 1886
 65. roboty w zakresie naprawy dróg
  Wyświetleń: 1884
 66. zimowe utrzymanie drog wojewódzkich i powiatowych 2010 - 2011
  Wyświetleń: 1876
 67. Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Lipie- Zbrojewsko- Zajączki- Krzepice- DK 43- Starokrzepice- granica z Powiatem Oleskim
  Wyświetleń: 1863
 68. Wycinka drzew w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich, administrowanych i utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 1841
 69. Przebudowa mostu w miejscowości Zerdzina
  Wyświetleń: 1837
 70. Roboty w zakresie odtworzenia rowów i przepustów - drogi powiatowe
  Wyświetleń: 1820
 71. Zapytanie ofertowe - Ustawienie zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Kłobuckiego.
  Wyświetleń: 1807
 72. Informacja dla ubiegających się o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 1798
 73. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 1794
 74. Odwodnienie drogi wojewódzkiej Nr 492 - ul. 11 Listopada w Kłobucku
  Wyświetleń: 1788
 75. Odnowa oznakowania poziomego w ciagu dróg wojewódzkich 491, 492, 494
  Wyświetleń: 1785
 76. Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2043 S relacji Kłobuck - Kamyk”.
  Wyświetleń: 1755
 77. Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: Nr 2057 S, Nr 2058 S, Nr 2062 S, Nr 2061 S"
  Wyświetleń: 1736
 78. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1732
 79. Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku DW 494 -Przystajń -Węzina -Górki- Ługi Radły
  Wyświetleń: 1729
 80. Dostawa znaków drogowych informacyjnych
  Wyświetleń: 1727
 81. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1713
 82. Dostawa materiałów do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2029
  Wyświetleń: 1708
 83. Ustawienie, utrzymanie i demnotaż zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1707
 84. Uzupełnienie oznakowania poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego U-1a w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1706
 85. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1695
 86. Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Kuków- Zwierzyniec
  Wyświetleń: 1684
 87. Nadzór Inwestorski nad realizacją inwestycji pod nazwą: Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2043 S, ul. Szkolna w Kłobucku, Etap I
  Wyświetleń: 1678
 88. Przebudowa drogi powiatowej nr 2069 S - Krzepice , ul. Magreta
  Wyświetleń: 1623
 89. Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Złochowice- Waleńczów- DK43 -Brzezinki- Wilkowiecko- Danków
  Wyświetleń: 1612
 90. Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2000 S Parzymiechy – Giętkowizna od km 0+000 do km 2+605 granica powiatu”.
  Wyświetleń: 1607
 91. Remonty cząstkowe dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1586
 92. Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2052 S odcinek Przystajń - Ługi Radły
  Wyświetleń: 1577
 93. Montaż barier sprężystych w ciągach dróg wojewódzkich Nr 492 i 494
  Wyświetleń: 1573
 94. Zapytanie ofertowe - Wykonanie remontu odcinka chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2020 S – ul. Zamkowej w m. Kłobuck, gm. Kłobuck.
  Wyświetleń: 1561
 95. Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego
  Wyświetleń: 1542
 96. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2048 S Kalej - Szarlejka
  Wyświetleń: 1527
 97. Remont drogi powiatowej Nr 2017 S Zawady - Rębielice Królewskie
  Wyświetleń: 1519
 98. Zapytanie oferowe - zakup i dostawa fabrycznie nowej kosiarki bijakowej tylno – bocznej dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku.
  Wyświetleń: 1502
 99. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1497
 100. OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA IV
  Wyświetleń: 1472
 101. Zapytanie oferowe - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: „Remont drogi powiatowej Nr 2039 S w m. Złochowice w km od 3+600 do 7+500”.
  Wyświetleń: 1469
 102. Roboty w zakresie konserwacji dróg ? odnowa nawierzchni
  Wyświetleń: 1457
 103. Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 494 w m. Przystajń
  Wyświetleń: 1438
 104. Zapytanie ofertowe - Odtworzenie oznakowania poziomego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 491, nr 492 oraz nr 494 na terenie Powiatu Kłobuckiego.
  Wyświetleń: 1431
 105. Uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia działki od strony drogi powiatowej
  Wyświetleń: 1421
 106. Najem powierzchni użytkowej 10,60 m2 w budynku administracyjnym Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni,
  Wyświetleń: 1414
 107. Poprawa stanu drogi powiatowej na odcinku Kuków - Zwierzyniec
  Wyświetleń: 1414
 108. Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2041 Panki - kłobuck
  Wyświetleń: 1411
 109. Zapytanie ofertowe - Wycinka drzew w pasie drogowym dróg powiatowych, administrowanych i utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku.
  Wyświetleń: 1409
 110. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie uproszczonych dokumentacji projektowych
  Wyświetleń: 1398
 111. PROW 2014-2020
  Wyświetleń: 1392
 112. Roboty w zakresie konserwacji dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1391
 113. Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 492 w m. Łobodno ul. Brzeźnicka
  Wyświetleń: 1384
 114. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2008/2009
  Wyświetleń: 1368
 115. Zapytanie ofertowe - Mechaniczne czyszczenie nawierzchni jezdni wraz z wpustami ulicznymi w ciągu dróg wojewódzkich
  Wyświetleń: 1363
 116. Zapytanie ofertowe - Wycinka drzew wraz z frezowaniem poszczególnych pni w pasie drogowym dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku.
  Wyświetleń: 1347
 117. Zapytanie ofertowe - Utwardzenie kostką kamienną poboczy – łuków poziomych na drodze powiatowej nr 2065 S w m. Borowe oraz nr 2060 S w m. Zamłynie, gm. Wręczyca Wielka.
  Wyświetleń: 1331
 118. Zapytanie ofertowe - Ustawienie, utrzymanie i demontaż zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Kłobuckiego w sezonie zimowym 2016/2017
  Wyświetleń: 1328
 119. Poprawa stanu drogi powiatowej Więcki - Wąsosz
  Wyświetleń: 1305
 120. Zapytanie ofertowe - Wykonanie przeglądów rozszerzonych (pięcioletnich) dla 35 obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Kłobuckiego.
  Wyświetleń: 1304
 121. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 1304
 122. Zapytanie ofertowe - Uzupełnienie oznakowania poziomego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 491, 492 i 494 na terenie Powiatu Kłobuckiego.
  Wyświetleń: 1294
 123. Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 491 w m. Zawady
  Wyświetleń: 1291
 124. Zimowe utrzymanie wojewódzkich w sezonie zimowym 2007/2008
  Wyświetleń: 1288
 125. Wymiana nawierzchni chodnika - ul. Staszica w Kłobucku
  Wyświetleń: 1283
 126. Statut PZD
  Wyświetleń: 1272
 127. Przetarg nieograniczony ofertowy na najem lokli użytkowych usytuowanych w Obwodzie Drogowym Nr 2 w Przystajni.
  Wyświetleń: 1262
 128. Zapytanie ofertowe - sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania, pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2063 S ul. Podgaj w Wręczycy Wielkiej.
  Wyświetleń: 1254
 129. Leasing ciągnika
  Wyświetleń: 1247
 130. Uzgodnienie lokalizacji infrastruktury technicznej w pasie drogowym niezwiązanej z drogą
  Wyświetleń: 1242
 131. Odnowa oznakowania poziomego w ciągu dróg wojewódzkich Nr 491, 492 i 494
  Wyświetleń: 1228
 132. sprzedaż samochodu osobowego POLONEZ CARO
  Wyświetleń: 1228
 133. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej Nr 2055 S Panki- Koski
  Wyświetleń: 1219
 134. Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Lipie - Zbrojewsko - Zajączki - Krzepice - DK 43 - Starokrzepice - granica z powiatem oleskim
  Wyświetleń: 1212
 135. OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA
  Wyświetleń: 1205
 136. Opiniowanie projektów organizacji ruchu na drogach powiatowych
  Wyświetleń: 1189
 137. Konserwacja nawierzchni drogi powiatowej nr 2017 S oraz 2008 S
  Wyświetleń: 1182
 138. Odtworzenie oznakowania poziomego w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1173
 139. Renowacja rowów i ścinka poboczy w ciągach dróg wojewódzkich Nr 491, 492,494
  Wyświetleń: 1167
 140. Zapytanie ofertowe- sukcesywny zakup i dostawa znaków drogowych, tablic drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz konstrukcji wsporczych z przeznaczeniem na drogi powiatowe i drogi wojewódzkie na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1162
 141. konserwacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 2014 S i 2008 S
  Wyświetleń: 1139
 142. Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2052 S odcinek Przystajń - Ługi Radły
  Wyświetleń: 1139
 143. Informacja dotycząca załatwiania szkód komunikacyjcnych i na osobie powstałych w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich
  Wyświetleń: 1128
 144. Zapytanie ofertowe - Wykonanie remontu wraz z wymianą barier drogowych w ciągu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Kłobuckiego.
  Wyświetleń: 1126
 145. Remont dwóch mostów w m. Klepaczka i przebudowa mostu w m. Żerdzina
  Wyświetleń: 1124
 146. Ogłoszenie o zawarciu umowy- remont chodnika w ul. Zamkowej w Kłobucku w ciągu drogi powiatowej Nr S 2020
  Wyświetleń: 1122
 147. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2006/2007
  Wyświetleń: 1120
 148. OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA III
  Wyświetleń: 1111
 149. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn: Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2029 S na odcinku granica z pow. pajęczańskim - Więcki - Wąsosz
  Wyświetleń: 1104
 150. Uchwała w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 1102
 151. OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA II
  Wyświetleń: 1099
 152. Renowacja mostów
  Wyświetleń: 1096
 153. Remonty cząstkowe dróg
  Wyświetleń: 1093
 154. Remont przepustów i odtworzenie rowów - w ciągu dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1086
 155. Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego kat. I
  Wyświetleń: 1072
 156. Zapytanie ofertowe - Wykonanie przeglądów rozszerzonych (pięcioletnich) dla 35 obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Kłobuckiego.
  Wyświetleń: 1066
 157. Zapytanie ofertowe - "Wycinka drzew w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 491, 492, 494, administrowanych i utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku."
  Wyświetleń: 1064
 158. Wykonanie nowej nawierzchni drogi na odcinku DP Nr 2014 S Kule - Trzebca
  Wyświetleń: 1061
 159. Sprzedaż wraz z dostawą soli do zwalczania śliskości drogowej
  Wyświetleń: 1057
 160. Roboty w zakresie konserwacji dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1042
 161. Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2052 s Przystajń - Ługi Radły
  Wyświetleń: 1040
 162. Remont dwóch mostów w m. Klepaczka i przebudowa mostu w m. Żerdzina
  Wyświetleń: 1039
 163. Sprzedaż samochodu osobowego POLONEZ CARO
  Wyświetleń: 1039
 164. Wymiana nawierzchni chodnika , ul. Staszica w Kłobucku- roboty dodatkowe
  Wyświetleń: 1038
 165. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2069 S Krzepice , ul. Magreta - Zbrojewsko
  Wyświetleń: 1022
 166. Roboty w zakresie konserwacji dróg ? odnowa nawierzchni
  Wyświetleń: 1012
 167. Ścinka poboczy w ciągach dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1010
 168. Odnowa oznakowania poziomego - DW 492 w m. Kłobuck
  Wyświetleń: 1008
 169. Belki stalowe /dźwigary/ używane
  Wyświetleń: 1006
 170. zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2009-2010
  Wyświetleń: 1004
 171. Roboty w zakresie odtworzenia rowów i przepustów - drogi powiatowe
  Wyświetleń: 997
 172. Zapytanie oferowe - Ustawienie zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Kłobuckiego w ilości: D.W. Nr 491 – 3 400 m, D.W. Nr 492 – 350 m, D.W. Nr 494 – 2 325 m.
  Wyświetleń: 992
 173. Wykonanie uproszczonych dokumentacji projektowych
  Wyświetleń: 988
 174. Struktura organizacyjna
  Wyświetleń: 987
 175. Informacje ogólne o Projekcie
  Wyświetleń: 979
 176. Zapytanie ofertowe- sukcesywny zakup i dostawa znaków drogowych, tablic drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz konstrukcji wsporczych z przeznaczeniem na drogi powiatowe i drogi wojewódzkie na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 978
 177. Poprawa stanu dróg powiatowych
  Wyświetleń: 974
 178. Remonty cząstkowe dróg powiatowych
  Wyświetleń: 973
 179. Poprawa stanu dróg powiatowych
  Wyświetleń: 970
 180. Odwodnienie drogi wojewódzkiej nr 492 - ul. 11 Listopada w Kłobucku
  Wyświetleń: 967
 181. konserwacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 2055 S anki - Koski
  Wyświetleń: 966
 182. Remonty cząstkowe dróg wojewódzkich
  Wyświetleń: 959
 183. Remont cząstkowy drog powiatowych i wojewodzkich
  Wyświetleń: 956
 184. Uchwała Nr 339/2004 Zarządu Powiatu z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego PZD w Kłobucku
  Wyświetleń: 956
 185. remont zniszczonego przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2032 w m. Kostrzyna
  Wyświetleń: 953
 186. Remont mostu oraz jezdni w m. Giętkowizna, w ciągu drogi powiatowej Nr 2000 S - uszkodzonych na skutek powodzi
  Wyświetleń: 951
 187. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru w zakresie: Poprawa nspójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego
  Wyświetleń: 949
 188. Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052 S, nr 2054 S, nr 2053 S na odcinku Bór Zajaciński (Węzina) – Ługi Radły – Bór Zajaciński – Wrzosy - Brzeziny – Przystajń.
  Wyświetleń: 949
 189. Sprzedaż pomieszczenia magazynowego typu melamina
  Wyświetleń: 948
 190. Zapytanie ofertowe - Wykonanie ścieku ulicznego oraz przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1025 S – ul. Strażackiej w m. Kamyk, gm. Kłobuck.
  Wyświetleń: 943
 191. Dostawa i montaż barier drogowych - DW 492 w m. Ostrowy
  Wyświetleń: 939
 192. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008 S odc. Szyszków – Zbory
  Wyświetleń: 937
 193. Sprzedaż pomieszczenia magazynowego typu melamina
  Wyświetleń: 929
 194. Odnowa oznakowania poziomego- drogi wojewódzkiej Nr 491,492,494
  Wyświetleń: 926
 195. Uzgodnienie lokalizacji obiektów budowlanych oraz reklam
  Wyświetleń: 925
 196. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2069 S Krzepice - ul. Magreta
  Wyświetleń: 924
 197. Ogłoszenie o wyborze oferty- dźwigary/belki stalowe
  Wyświetleń: 922
 198. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych /382 km/ na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 922
 199. Zapytanie ofertowe - Wykonanie cięć redukcyjno - pielęgnacyjnych koron drzew oraz wycinka krzaków i podszycia w ciągu dróg wojewódzkich nr 491, 492 oraz 494.
  Wyświetleń: 921
 200. Zapytanie ofertowe - Wykonanie renowacji rowów przydrożnych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 oraz drogi powiatowej nr 2034 S na terenie Powiatu Kłobuckiego.
  Wyświetleń: 920
 201. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2007/2008
  Wyświetleń: 920
 202. Zapytanie ofertowe - sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania, pn.: Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2046 S, nr 2049 S, relacji: Biała Górna – Lgota – Szarlejka – Kalej, Gmina Kłobuck i Gmina Wręczyca Wielka.
  Wyświetleń: 919
 203. Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2029 Więcki - Wąsosz
  Wyświetleń: 916
 204. UCHWAŁA NR 222/XXXI/2009 RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 916
 205. zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie 2009-2010
  Wyświetleń: 915
 206. Zapytanie ofertowe - Utwardzenie kostką kamienną poboczy - łuków poziomych DW 492 i 4942
  Wyświetleń: 914
 207. Leasing ciągnika
  Wyświetleń: 903
 208. Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2041 S Kałmuki - Hutka
  Wyświetleń: 902
 209. Zapytanie ofertowe - Mechaniczne czyszczenie nawierzchni jezdni i chodników dla pieszych wraz z wpustami ulicznymi w ciągu dróg wojewódzkich.
  Wyświetleń: 902
 210. Most n/rz Wartą w m. Wąsosz
  Wyświetleń: 898
 211. Konserwacja odwodnienia DW 494 w m. Panki i Przystajń
  Wyświetleń: 890
 212. Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego
  Wyświetleń: 888
 213. Remont nawierzchni dróg powiatowych
  Wyświetleń: 888
 214. Remonty cząstkowe dróg wojewódzkich i powiatowych
  Wyświetleń: 880
 215. Zapytanie ofertowe - Dostawa oleju opałowego lekkiego
  Wyświetleń: 879
 216. Zapytanie ofertowe - Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania, pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2053 S Przystajń – Kluczna – Kamińsko w km 5+540,00 do km 6+560,00.
  Wyświetleń: 879
 217. Odnowa oznakowania poziomego - DW 492 w m. Kłobuck
  Wyświetleń: 878
 218. Zapytanie ofertowe - Wykonanie regulacji krawężników na zjazdach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Wręczyca Wielka na odcinku od skrzyżowania z DW 492 do wiaduktu kolejowego.
  Wyświetleń: 878
 219. Zapytanie ofertowe - Wykonanie pielęgnacji drzew w ciągu dróg wojewódzkich oraz dróg powiatowych na terenie Powiatu Kłobuckiego.
  Wyświetleń: 877
 220. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1027 S relacji Ostrowy – Stary Kocin – Cykarzew
  Wyświetleń: 875
 221. Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego
  Wyświetleń: 874
 222. Wykonanie remontu drogi powiatowej na odcinku Kule - Trzebca
  Wyświetleń: 874
 223. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008 S odc. Szyszków -Zbory
  Wyświetleń: 873
 224. wymiana nawierzchni chodnika w ciągu DW 492 - ul. 11 Listopada w m. Kłobuck
  Wyświetleń: 873
 225. roboty dodatkowe cz1 - Krzepice Starokrzepice
  Wyświetleń: 871
 226. Poprawa stanu drogi powiatowej na odcinku Kuków - Zwierzyniec - roboty dodatkowe
  Wyświetleń: 869
 227. Zapytanie ofertowe - Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno
  Wyświetleń: 868
 228. Wymiana nawierzchni chodnika - ul. Staszica w Kłobucku
  Wyświetleń: 866
 229. Remonty cząstkowe nawierzchni dróg
  Wyświetleń: 864
 230. Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2036 na odcinku Kuków - Zwierzyniec
  Wyświetleń: 858
 231. Zapytanie ofertowe - Ustawienie, utrzymanie i demontaż zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Kłobuckiego w sezonie zimowym 2015/2016
  Wyświetleń: 858
 232. dostawa soli
  Wyświetleń: 857
 233. Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu DW 492 - ul. 11 Listopada w m. Kłobuck
  Wyświetleń: 856
 234. Zapytanie ofertowe - Remont ciągów pieszych wraz z wymianą izolacji na obiekcie mostowym usytuowanym w pasie drogi powiatowej nr 2020 S – ul. Zamkowej w Kłobucku.
  Wyświetleń: 856
 235. poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2029 S na odcinku : granica z powiatem pajęczańskim - Więcki - Wąsosz
  Wyświetleń: 855
 236. roboty dodatkowe - Kalej - Szarlejka - cz. b
  Wyświetleń: 853
 237. Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Lipie - Zbrojewsko - Zajaczki - Krzepice - DK 43 - Starokrzepice - granica z powiatem oleskim
  Wyświetleń: 852
 238. Zapytanie ofertowe - Uzupełnienie oznakowania poziomego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 491, 492 i 494.
  Wyświetleń: 852
 239. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadań: 1/ przebudowa drogi powiatowej nr 2041 S Kałmuki - Hutka 2/ przebudowa drogi owiatowej Nr 2036 S Kuków - Zwierzyniec.
  Wyświetleń: 851
 240. Konserwacja odwodnienia DW 494 w m. Panki i Przystajń
  Wyświetleń: 849
 241. Roboty z zakresie konserwacji dróg- odnowa nawierzchni
  Wyświetleń: 849
 242. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2008/2009
  Wyświetleń: 849
 243. Remonty cząstkowe dróg powiatowych
  Wyświetleń: 847
 244. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2006/2007
  Wyświetleń: 841
 245. Sprzedaż wraz z dostawą piasku do zwalczania śliskości zimowej w sezonie 2007/2008
  Wyświetleń: 838
 246. Odnowa oznakowania poziomego - drogi wojewódzkie Nr 491, 492, 494
  Wyświetleń: 836
 247. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn: Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2052 S odcinek Przystajń - Ługi Radły
  Wyświetleń: 834
 248. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2008/2009
  Wyświetleń: 832
 249. Zapyanie oferowe - mechaniczne koszenie poboczy dróg powiatowych na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Kłobucku oraz Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni, zlokalizowanych na terenie Powiatu Kłobuckiego.
  Wyświetleń: 831
 250. Mechaniczna ścinka poboczy
  Wyświetleń: 830
 251. Zapytanie ofertowe - Sukcesywny zakup paliw płynnych na rok 2017, tj. oleju napędowego (ON), benzyny bezołowiowej (Pb) do samochodów służbowych i sprzętu, będących w użytkowaniu Obwodu Drogowego Nr 1 w Kłobucku oraz Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni.
  Wyświetleń: 823
 252. Wykonanie uproszczonych dokumentacji projektowych
  Wyświetleń: 821
 253. Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2056 S Wrzosy - Wilcza Góra
  Wyświetleń: 818
 254. Zapytanie ofertowe - Wykonanie odwodnienia jezdni drogi powiatowej nr 2002 S – ul. 17 Stycznia w Krzepicach.
  Wyświetleń: 818
 255. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2008/2009
  Wyświetleń: 818
 256. Roboty w zakresie konserwacji dróg powiatowych
  Wyświetleń: 814
 257. roboty dodatkowe - Kalej - Szarlejka - cz. c
  Wyświetleń: 813
 258. Zapytanie ofertowe - Wykonanie naprawy barier ochronnych stalowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 491, 492, 494 na terenie Powiatu Kłobuckiego.
  Wyświetleń: 813
 259. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008 S odc. Szyszków ? Zbory
  Wyświetleń: 812
 260. Dostawa soli
  Wyświetleń: 807
 261. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem
  Wyświetleń: 806
 262. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008 S odc. Szyszków - Zbory
  Wyświetleń: 805
 263. Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 491 w m. Biała oraz w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 492 w m. Kłobuck - ul. 11 Listopada
  Wyświetleń: 803
 264. Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2052 S odcinek Przystajń - Ługi Radły
  Wyświetleń: 801
 265. Remonty cząstkowe dróg powiatowych oraz wojewódzkich
  Wyświetleń: 799
 266. Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Złochowice- Waleńczów- DK 43- Brzezinki- Wilkowiecko- Danków
  Wyświetleń: 798
 267. Uchwała dotycząca uchwalenia Regulaminu Powiatowego Zarządu Dróg
  Wyświetleń: 798
 268. Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2041 Panki - Kłobuck
  Wyświetleń: 797
 269. Remont trzech mostów w ciągu dróg powiatowych - roboty dodatkowe
  Wyświetleń: 795
 270. Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 494 w m. Przystajń
  Wyświetleń: 793
 271. UWAGA - ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERT Z DNIA 24.06.2016 r.
  Wyświetleń: 793
 272. Zapytanie ofertowe - ścinka poboczy wraz z ich utwardzeniem na DW 491
  Wyświetleń: 793
 273. Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2026 S Izbiska - Władysławów
  Wyświetleń: 792
 274. Sprzedaż wraz z dostawą soli drogowej z przeznaczeniem na drogi wojewódzkie oraz na drogi powiatowe
  Wyświetleń: 792
 275. Pełnieni funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem: Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Lipie - Zbrojewsko - Zajączki - DK43 - Starokrzepice - granica z powiatem oleskim
  Wyświetleń: 791
 276. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1027 S relacji Ostrowy - Stary Kocin - Cykarzew
  Wyświetleń: 791
 277. Przebudowa drogi powiatowej nr 2069 S w m. Krzepice - ul. Magreta
  Wyświetleń: 790
 278. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2048 S Kalej- Szarlejka
  Wyświetleń: 790
 279. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2007/2008
  Wyświetleń: 790
 280. Remont drogi powiatowej Nr 2017 S Zawady - Rębielice Szlacheckie
  Wyświetleń: 785
 281. Remont dwóch mostów w m. Klepaczka i przebudowa mostu w m.
  Wyświetleń: 785
 282. Przebudowa drogi powiatowej nr 2069 S - Krzepice, ul. Magreta
  Wyświetleń: 783
 283. Zapytanie ofertowe - Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn.: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2041 S relacji Hutka – Kłobuck, gm. Wręczyca Wielka i gm. Kłobuck
  Wyświetleń: 783
 284. Zapytanie ofertowe - Uzupełnienie i wymiana oznakowania pionowego na drogach wojewódzkich nr 491, 492, 494 na terenie Powiatu Kłobuckiego.
  Wyświetleń: 783
 285. Zapytanie ofertowe - Wymiana barier ochronnych na łuku poziomym wraz z uzupełnieniem zaniżonego pobocza destruktem bitumicznym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w miejscowości Golce.
  Wyświetleń: 783
 286. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2048 S Kalej - Szarlejka
  Wyświetleń: 782
 287. Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego
  Wyświetleń: 782
 288. Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego
  Wyświetleń: 778
 289. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie uproszczonych dokumentacji projektowych
  Wyświetleń: 776
 290. Dostawa i montaż barier drogowych - DW 492 w m. Ostrowy.
  Wyświetleń: 775
 291. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 775
 292. Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2041 S Kałmuki - Hutka
  Wyświetleń: 774
 293. Remont dwóch mostów w m. Klepaczka i przebudowa mostu w m. Żerdzina
  Wyświetleń: 774
 294. Leasing 1 szt fabrycznie nowego ciągnika rolniczego /wersja drogowa/
  Wyświetleń: 771
 295. Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2029 S na odcinku: granica z powiatem pajęczańskim - Więcki - Wąsosz
  Wyświetleń: 770
 296. Remont cząstkowy dróg wojewódzkich i powiatowych
  Wyświetleń: 770
 297. Uchwała Nr 478/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku dnia 9 marca 2010 roku
  Wyświetleń: 770
 298. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 769
 299. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1027 S relacji Ostrowy - Stary Kocin - Cykarzew - roboty dodatkowe
  Wyświetleń: 769
 300. Zapytanie ofertowe - Remont chodnika dla pieszych oraz konserwacja malarska poręczy ochronnej przy drodze powiatowej nr 2048 S ulicy Głównej w miejscowości Kalej.
  Wyświetleń: 769
 301. Remonty cząstkowe dróg wojewódzkich
  Wyświetleń: 766
 302. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2008/2009
  Wyświetleń: 766
 303. Najem lokali użytkowych usytuowanych w budynku administracyjnym Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 765
 304. Wykonanie projektu budowlanego przebudowy odcinka drogi Nr 2029 S więcki - wąsosz
  Wyświetleń: 764
 305. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2008/2009
  Wyświetleń: 764
 306. Zapytanie ofertowe - Ustawienie barier ochronnych przy drodze powiatowej nr 1026 S w miejscowości Ostrowy nad Okszą.
  Wyświetleń: 761
 307. Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 492 w m. Ostrowy
  Wyświetleń: 760
 308. Sprzedaż wraz z dostawą piasku do zwalczania śliskości drogowej w sezonie zimowym 2007/2008
  Wyświetleń: 759
 309. Uchwała w sprawie utworzenia Powiatowego Zarządu Dróg
  Wyświetleń: 759
 310. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2007/2008
  Wyświetleń: 757
 311. Uchwała Nr 50/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 02 lutego 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 756
 312. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2007/2008
  Wyświetleń: 752
 313. Poprawa stanu drogi powiatowej Kuków - Zwierzyniec
  Wyświetleń: 749
 314. Ścinka poboczy w ciągach dróg powiatowych
  Wyświetleń: 746
 315. Prześwietlanie koron drzew w ciągach dróg wojewódzkich Nr 492 i 494
  Wyświetleń: 742
 316. Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 491 w m. Zawady
  Wyświetleń: 742
 317. Ogłoszenie o zawarciu umowy- przebudowa drogi powiatowa Nr S 2051 Podłęże Szlacheckie – Kuźnica Nowa
  Wyświetleń: 741
 318. Zapytanie ofertowe - Utwardzenie kostką kamienną poboczy – łuków poziomych dróg wojewódzkich nr 491, 492 i 494 na terenie Powiatu Kłobuckiego.
  Wyświetleń: 741
 319. Remont drogi Powiatowej Nr 2017 S Zawady- Rębielice Królewskie
  Wyświetleń: 740
 320. Sprzedaż wraz z dostawą soli drogowej do zwalczania śliskości drogowej
  Wyświetleń: 739
 321. Zapytanie ofertowe - sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania, pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2023 S Zawady – Mokra – Kłobuck w km 0+000 do 5+100 – etap 2.
  Wyświetleń: 739
 322. Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego
  Wyświetleń: 736
 323. Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 492 w m. Łobodno, ul. Brzeźnicka
  Wyświetleń: 735
 324. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określania warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 734
 325. Uchwała Nr 208/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku dnia 13 czerwca 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 732
 326. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 732
 327. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 731
 328. roboty dodatkowe - Kalej - Szarlejka - cz. a
  Wyświetleń: 730
 329. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru w zakresie - poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego.
  Wyświetleń: 730
 330. Wykonanie nowej nawierzchni drogi na odcinku DP Nr 2014 S Kule - Trzebca
  Wyświetleń: 729
 331. Remonty czastkowe dróg powiatowych i wojewódzkich
  Wyświetleń: 728
 332. Sprzedaż wraz z dostawą soli drogowej do zwalczania śliskości w sezonie 2008/2009
  Wyświetleń: 728
 333. Zapytanie ofertowe - Utwardzenie kostką kamienną poboczy – łuków poziomych na drodze powiatowej nr 2065 S w m. Borowe oraz nr 2060 S w m. Zamłynie, gm. Wręczyca Wielka.
  Wyświetleń: 728
 334. Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2056 S Wrzosy- Wilcza Góra
  Wyświetleń: 727
 335. roboty dodatkowe cz 2- Lipie - Zbrojewsko
  Wyświetleń: 726
 336. Wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej Nr 2055 S Panki – Koski
  Wyświetleń: 723
 337. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2006/2007
  Wyświetleń: 719
 338. Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2020 S - ul. Zamkowa w m. Kłobuck - roboty uzupełniające
  Wyświetleń: 717
 339. Uchwała Nr 478/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 09 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 715
 340. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2006/2007
  Wyświetleń: 714
 341. Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej
  Wyświetleń: 713
 342. Remonty przepustów i odtworzenie rowów - w ciągu dróg powiatowych
  Wyświetleń: 712
 343. Zaptanie ofertowe - sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania, pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2001 S Parzymiechy – Zbrojewsko w km od 3+200,00 do km 6+500,00 uszkodzonej w wyniku intensywnych opadów deszczu.
  Wyświetleń: 712
 344. Odnowa oznakowania poziomego- drogi wojewódzkie Nr 491,492,494
  Wyświetleń: 709
 345. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008 S odc. Szyszków - Zbory - roboty uzupełniające
  Wyświetleń: 709
 346. Dostawa znaków drogowych
  Wyświetleń: 708
 347. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1027 S relacji Ostrowy - Stary Kocin - Cykarzew
  Wyświetleń: 708
 348. Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 492 w m. Ostrowy
  Wyświetleń: 708
 349. Renowacja rowów i ścinka poboczy w ciągach dróg wojewódzkich Nr 491, 492,494
  Wyświetleń: 707
 350. Wykonanie odwodnienia skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 491 z drogami powiatowymi ? ul. Jasnogórską i ul. Sadową w m. Biała
  Wyświetleń: 706
 351. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2008/2009
  Wyświetleń: 706
 352. Montaż barier sprężystych w ciągach dróg wojewódzkich Nr 492, 494
  Wyświetleń: 702
 353. Dostawa materiałów do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2029 S
  Wyświetleń: 701
 354. Konserwacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 2055 S Panki - Koski
  Wyświetleń: 701
 355. Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 494 w m. Przystajń
  Wyświetleń: 700
 356. Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 492 w m. Łobodno ul. Brzeźnicka
  Wyświetleń: 699
 357. Montaż barier sprężystych w ciągach dróg wojewódzkich Nr 492 i 494
  Wyświetleń: 696
 358. Renowacja mostów
  Wyświetleń: 695
 359. Remonty cząstkowe dróg
  Wyświetleń: 694
 360. Prześwietlenie koron drzew w ciągach dróg wojewódzkich Nr 492, 494
  Wyświetleń: 693
 361. Usuwanie wiatrołomów i likwidacja odrostów w ciągu dróg wojewódzkich nr 491 i 492
  Wyświetleń: 693
 362. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008 S odc. Szyszków - Zbory
  Wyświetleń: 692
 363. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru w zakresie: poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego
  Wyświetleń: 692
 364. Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu DW 492 - ul. 11 Listopada w m Kłobuck
  Wyświetleń: 691
 365. Dostawa materiałów do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2029 S
  Wyświetleń: 685
 366. Wymiana nawierzchni chodnika - ul. Staszica w Kłobucku
  Wyświetleń: 684
 367. odnowa malowania poziomego
  Wyświetleń: 683
 368. Odnowa oznakowania poziomego w ciągu dróg wojewódzkich Nr 491,492,494
  Wyświetleń: 680
 369. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2069 S Krzepice ul. Magreta- Zbrojewsko
  Wyświetleń: 677
 370. Sprzedaż wraz z dostawą piasku z przeznaczeniem na drogi wojewódzkie oraz na drogi powiatowe
  Wyświetleń: 675
 371. Odnowa oznakowania poziomego dróg wojewódzkich Nr 491, 492,494
  Wyświetleń: 673
 372. Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu DW 492 - ul. 11 Listopada w m. Kłobuck
  Wyświetleń: 671
 373. Sprzedaż wraz z dostawą piasku do zwalczania śliskości drogowej z przeznaczeniem na drogi wojewódzkie oraz na powiatowe
  Wyświetleń: 670
 374. Roboty w zakresie konserwacji dróg powiatowych
  Wyświetleń: 667
 375. Konserwacja odwodnienia DW 494 w m. Panki i Przystajń
  Wyświetleń: 666
 376. Renowacja mostów
  Wyświetleń: 662
 377. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2006/2007
  Wyświetleń: 662
 378. Remonty przepustów i odtworzenie rowów ? w ciągu dróg powiatowych
  Wyświetleń: 661
 379. Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2056 S Wrzosy - Wilcza Góra
  Wyświetleń: 660
 380. Remonty cząstkowe dróg wojewódzkich i powiatowych
  Wyświetleń: 659
 381. Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2041 S Kałmuki-Hutka
  Wyświetleń: 658
 382. Zapytanie ofertowe - Sukcesywny zakup i dostawa znaków drogowych, tablic drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz konstrukcji wsporczych z przeznaczeniem na drogi powiatowe i drogi wojewódzkie na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 652
 383. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich /83,9 km/ na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 652
 384. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 648
 385. Konserwacja nawierzchni drogi powiatowej nr 2055 S Panki-Koski
  Wyświetleń: 643
 386. Najem powierzchni użytkowej
  Wyświetleń: 642
 387. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2007/2008
  Wyświetleń: 641
 388. Konserwacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 2017 S oraz drogi powiatowej Nr 2008 S
  Wyświetleń: 637
 389. Leasing ciągnika /wersja drogowa/
  Wyświetleń: 623
 390. Renowacja rowów i ścinka poboczy w ciągach dróg wojewódzkich Nr 491, 492, 494
  Wyświetleń: 623
 391. roboty dodatkowe cz 3- DK 43 - Zajączki I
  Wyświetleń: 622
 392. Sprzedaż wraz z dostawą soli drogowej do zwalczania śliskości drogowej z przeznaczeniem na drogi wojewódzkie oraz na powiatowe
  Wyświetleń: 621
 393. Odwodnienie drogi wojewódzkiej Nr 492 - ul. 11 Listopada w Kłobucku
  Wyświetleń: 615
 394. Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 491 w m. Zawady
  Wyświetleń: 610
 395. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1027 S relacji Ostrowy ? Stary Kocin - Cykarzew
  Wyświetleń: 604
 396. Zapytanie ofertowe - wykonanie plandek z przeznaczeniem do zabezpieczenia materiałów sypkich, tj. soli drogowej oraz piasku na placu Obwodu Drogowego Nr 1 w Kłobucku oraz Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni.
  Wyświetleń: 604
 397. Dostawa masy na zimno
  Wyświetleń: 603
 398. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania, pn.: Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052 S, nr 2054 S, nr 2053 S na odcinku Bór Zajaciński (Węzina) – Ługi Radły – Bór Zajaciński – Wrzosy – Brzeziny – Przystajń.
  Wyświetleń: 601
 399. Wykonanie nowej nawierzchni drogi na odcinku drogi powiatowej Nr 2014 S Kule - Trzepca
  Wyświetleń: 596
 400. Zapytanie ofertowe - Dostawa mieszanki mineralno – asfaltowej do stosowania na zimno, z przeznaczeniem do całorocznych robót utrzymaniowych nawierzchni dróg powiatowych, administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku.
  Wyświetleń: 594
 401. Uchwała Nr 208/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 593
 402. Sprzedaż wraz z dostawą soli drogowej do zwalczania śliskości drogowej w sezonie zimowym 2007/20
  Wyświetleń: 587
 403. Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 491 w m. Biała oraz w ciągu wojewódzkiej Nr 492 w Kłobucku - ul. 11 Listopada
  Wyświetleń: 587
 404. Remont przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 492 w m. Łobodno
  Wyświetleń: 579
 405. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2008/2009
  Wyświetleń: 579
 406. Zapytanie ofertowe - uzupełnienie słupków prowadzących U-1a w ciągu DW nr 494 oraz mycie i oczyszczenie tarcz i tablic znaków drogowych, elementów konstrukcji wsporczych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu DW 491, 492, 494.
  Wyświetleń: 574
 407. Wykonanie remontu nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 492 ul. Brzeźnicka w m. Ostrowy
  Wyświetleń: 556
 408. Uchwała Nr 446/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku dnia 22 sierpnia 2012 roku
  Wyświetleń: 554
 409. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
  Wyświetleń: 536
 410. Zapytanie oferowe - Dostawa mieszanki mineralno – asfaltowej do stosowania na zimno, z przeznaczeniem do całorocznych robót utrzymaniowych nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich, administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku.
  Wyświetleń: 532
 411. Remonty cząstkowe dróg wojewódzkich
  Wyświetleń: 508
 412. Zapytanie ofertowe - sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania, pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2043 S relacji Kłobuck – Kamyk.
  Wyświetleń: 505
 413. Zapytanie ofertowe - Dostawa mieszanki mineralno – asfaltowej do stosowania na zimno, z przeznaczeniem do całorocznych robót utrzymaniowych nawierzchni dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku.
  Wyświetleń: 464
 414. Zapytanie ofertowe - Naprawa pobocza destruktem z frezu bitumicznego w ciągu drogi powiatowej nr 2022 S Mokra – Wapiennik.
  Wyświetleń: 459
 415. Zapytanie ofertowe - Utwardzenie kostką kamienną poboczy – łuków poziomych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Kłobuckiego.
  Wyświetleń: 413
 416. Zapytanie ofertowe - Wykonanie renowacji rowów przydrożnych w ciągu drogi powiatowej nr 2063 S w m. Bór Zapilski oraz drogi powiatowej nr 2060 S w m. Zamłynie.
  Wyświetleń: 406
 417. Zapytanie ofertowe - Wykonanie przeglądu szczegółowego obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2029 S w miejscowości Więcki, gm. Popów.
  Wyświetleń: 404
 418. Zapytanie ofertowe - sukcesywny zakup i dostawa znaków drogowych, tablic drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz konstrukcji wsporczych.
  Wyświetleń: 365
 419. Zapytanie ofertowe -Wykonanie przeglądu szczegółowego obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2029 S w miejscowości Więcki, gm. Popów oraz opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę w/w obiektu.
  Wyświetleń: 360
 420. Zapytanie ofertowe- Wykonanie renowacji rowów przydrożnych w ciągu drogi powiatowej nr 2063 S w m. Bór Zapilski oraz drogi powiatowej nr 2060 S w m. Zamłynie
  Wyświetleń: 285
 421. Zapytanie ofertowe - sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania, pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2020 S relacji Wilkowiecko - Kłobuck.
  Wyświetleń: 283
 422. Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z wykonaniem odwodnienia liniowego odprowadzającego wody opadowe z odcinka drogi powiatowej nr 2047 S ul. Olszyńskiego w miejscowości Libidza, gm. Kłobuck.
  Wyświetleń: 251
 423. Zapytanie ofertowe - Wycinka drzew wraz z frezowaniem poszczególnych pni w pasie drogowym dróg powiatowych i dróg wojewódzkich administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku.
  Wyświetleń: 237
 424. Zaptanie ofertowe - Wykonanie przeglądu szczegółowego obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2029 S w miejscowości Więcki, gm. Popów oraz opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę w/w obiektu.
  Wyświetleń: 231
 425. Zapytanie ofertowe - Sukcesywny zakup paliw płynnych na rok 2019
  Wyświetleń: 207
 426. Zaytanie ofertowe - Mechaniczne czyszczenie nawierzchni jezdni i chodników wraz z wpustami ulicznymi w ciągu dróg wojewódzkich oraz czyszczenie nawierzchni jezdni wraz z wpustami ulicznymi w ciągu dróg powiatowych.
  Wyświetleń: 164
 427. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 142
 428. Sprawozdania finansowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 77
 429. Sprzedaż kłód drzew
  Wyświetleń: 39
Metryczka
 • wytworzono:
  11-03-2015
  przez: Sylwia Krawczyk
 • opublikowano:
  11-03-2015 08:37
  przez: Sylwia Krawczyk
 • podmiot udostępniający:
  Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
  odwiedzin: 2029
Dane jednostki:

Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
42-100 Kłobuck
ul. Zamkowa 19
NIP: 574-18-32-021 REGON: 151515916
Numer konta: 67 8248 0002 2001 0000 0316 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 319 82 50
fax: 34 319 83 50
e-mail: pzd@klobuck.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×