Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
212491259817009204952218319405129871806512372658700
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6037104249301206763268219512106302177714274215231555922072
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6711637164588539707865916314706461898108696725355
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
002624345063803385328637713604556165856980
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 56747
 2. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 43857
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 17860
 4. Zawiadomienia o wyborze oferty
  Wyświetleń: 8195
 5. Zawiadomienia o zawarciu umowy
  Wyświetleń: 7957
 6. Zawiadomienia o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 6970
 7. Rozporządzenia
  Wyświetleń: 4986
 8. Przetargi związane z gospodarką nieruchomościami- najem pomieszczeń
  Wyświetleń: 4419
 9. Sprawy
  Wyświetleń: 4292
 10. INFORMACJA O NUMERZE RACHUNKU BANKOWEGO
  Wyświetleń: 3923
 11. Zapytanie ofertowe - Wycinka drzew w pasie drogowym dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku.
  Wyświetleń: 3814
 12. Mechaniczne czyszczenie nawierzchni jezdni i chodników wraz z wpustami ulicznymi w ciągu dróg wojewódzkich
  Wyświetleń: 3749
 13. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania, pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2070 S ul. Rudnicka w m. Starokrzepice”.
  Wyświetleń: 3345
 14. komunikat
  Wyświetleń: 3324
 15. Dane adresowe, podstawa prawna
  Wyświetleń: 3216
 16. Ogłoszenia o sprzedaży majątku ruchomego
  Wyświetleń: 3145
 17. Prześwietlenie koron drzew w ciągach dróg wojewódzkich Nr 492 i 494
  Wyświetleń: 3145
 18. Dostawa i montaż barier drogowych - DW 492 w m. Ostrowy
  Wyświetleń: 2949
 19. Roboty w zakresie odtworzenia rowów i przepustów- drogi powiatowe
  Wyświetleń: 2784
 20. Przebudowa drogi powiatowej Kalej - Szarlejka
  Wyświetleń: 2690
 21. Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy chodników przy drogach powiatowych.
  Wyświetleń: 2539
 22. Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2029 Więcki - Wąsosz
  Wyświetleń: 2496
 23. Polityka prywatności serwisu pzd.klobuck.pl
  Wyświetleń: 2416
 24. Nadzór Inwestorski nad realizacją inwestycji pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej Nr 2013 S Popów Brzózki
  Wyświetleń: 2413
 25. Pytania do Specyfikacji SIWZ
  Wyświetleń: 2322
 26. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1027 S relacji Ostrowy ? Stary Kocin - Cykarzew
  Wyświetleń: 2277
 27. Przebudowa mostu n/rz Wartą w m. Wąsosz
  Wyświetleń: 2256
 28. Wykaz dróg powiatowych
  Wyświetleń: 2214
 29. Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Lipie- Zbrojewsko- Zajączki- Krzepice- DK 43- Starokrzepice- granica z powiatem oleskim
  Wyświetleń: 2208
 30. Uchwały
  Wyświetleń: 2187
 31. Unieważnienie przetergu
  Wyświetleń: 2183
 32. Majątek PZD
  Wyświetleń: 2153
 33. Remonty cząstkowe dróg wojewódzkich i powiatowych
  Wyświetleń: 2133
 34. Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2041 S Panki - Kłobuck
  Wyświetleń: 2091
 35. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2063 S ul. Podgaj w Wręczycy Wielkiej”
  Wyświetleń: 2087
 36. Zapytanie ofertowe - sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania, pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2018 S ul. Szkolna w Opatowie.
  Wyświetleń: 2025
 37. Zmiany w SIWZ
  Wyświetleń: 2021
 38. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2048 S Kalej - Szarlejka
  Wyświetleń: 2004
 39. Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2026 S Izbiska - Władysławów
  Wyświetleń: 1976
 40. Masa na zimno
  Wyświetleń: 1965
 41. informacja
  Wyświetleń: 1944
 42. Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2026 S Izbiska - Władysławów
  Wyświetleń: 1918
 43. Wycinka drzew w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 1842
 44. Dostawa znaków drogowych
  Wyświetleń: 1794
 45. Wycinka drzew w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich, administrowanych i utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 1762
 46. Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 491 w m. Biała oraz w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 492 w m. Kłobucku - ul. 11 Listapada
  Wyświetleń: 1717
 47. Poprawa stanu drogi powiatowej na odcinku Kuków - Zwierzyniec
  Wyświetleń: 1703
 48. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2048 S Kalej- Szarlejka
  Wyświetleń: 1675
 49. zimowe utrzymanie drog wojewódzkich i powiatowych 2010 - 2011
  Wyświetleń: 1665
 50. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1650
 51. Zapytanie ofertowe - Sukcesywny zakup paliw płynnych na rok 2016, tj. oleju napędowego, benzyny bezołowiowej, gazu do samochodów służbowych i sprzętu, będących w użytkowaniu Obwodu Drogowego Nr 1 w Kłobucku oraz Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni.
  Wyświetleń: 1614
 52. Unieważnienie przetargu
  Wyświetleń: 1607
 53. Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku granica z powiatem pajęczańskim- Więcki- Wąsosz
  Wyświetleń: 1578
 54. Zgoda na budowę/ przebudowę zjazdu z drogi powiatowej
  Wyświetleń: 1552
 55. Odwodnienie drogi wojewódzkiej Nr 492 - ul. 11 Listopada w Kłobucku
  Wyświetleń: 1549
 56. Nadzór inwestorski nad zadaniem pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2017 S, Rębielice Królewskie, ul. Górnik i ul. św. Wojciecha
  Wyświetleń: 1545
 57. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1545
 58. Statut
  Wyświetleń: 1533
 59. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 1511
 60. Dostawa znaków drogowych informacyjnych
  Wyświetleń: 1493
 61. Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Lipie- Zbrojewsko- Zajączki- Krzepice- DK 43- Starokrzepice- granica z Powiatem Oleskim
  Wyświetleń: 1477
 62. Wycinka drzew w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich, administrowanych i utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 1466
 63. Dostawa materiałów do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2029
  Wyświetleń: 1464
 64. roboty w zakresie konserwacji dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1462
 65. Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2043 S relacji Kłobuck - Kamyk”.
  Wyświetleń: 1457
 66. Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: Nr 2057 S, Nr 2058 S, Nr 2062 S, Nr 2061 S"
  Wyświetleń: 1435
 67. Przebudowa mostu w miejscowości Zerdzina
  Wyświetleń: 1434
 68. Montaż barier sprężystych w ciągach dróg wojewódzkich Nr 492 i 494
  Wyświetleń: 1400
 69. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 1392
 70. Przebudowa drogi powiatowej nr 2069 S - Krzepice , ul. Magreta
  Wyświetleń: 1374
 71. Informacja dla ubiegających się o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 1367
 72. Ustawienie, utrzymanie i demnotaż zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1361
 73. Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Kuków- Zwierzyniec
  Wyświetleń: 1357
 74. Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2000 S Parzymiechy – Giętkowizna od km 0+000 do km 2+605 granica powiatu”.
  Wyświetleń: 1335
 75. Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku DW 494 -Przystajń -Węzina -Górki- Ługi Radły
  Wyświetleń: 1322
 76. Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2052 S odcinek Przystajń - Ługi Radły
  Wyświetleń: 1318
 77. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1315
 78. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1304
 79. Nadzór Inwestorski nad realizacją inwestycji pod nazwą: Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2043 S, ul. Szkolna w Kłobucku, Etap I
  Wyświetleń: 1286
 80. Remont drogi powiatowej Nr 2017 S Zawady - Rębielice Królewskie
  Wyświetleń: 1286
 81. Zapytanie ofertowe - Wykonanie remontu odcinka chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2020 S – ul. Zamkowej w m. Kłobuck, gm. Kłobuck.
  Wyświetleń: 1283
 82. Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Złochowice- Waleńczów- DK43 -Brzezinki- Wilkowiecko- Danków
  Wyświetleń: 1269
 83. Zapytanie oferowe - zakup i dostawa fabrycznie nowej kosiarki bijakowej tylno – bocznej dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku.
  Wyświetleń: 1228
 84. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie uproszczonych dokumentacji projektowych
  Wyświetleń: 1221
 85. Komunikat w sprawie mieszczania materiałów wyborczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu kłobuckiego.
  Wyświetleń: 1211
 86. Zapytanie ofertowe - Odtworzenie oznakowania poziomego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 491, nr 492 oraz nr 494 na terenie Powiatu Kłobuckiego.
  Wyświetleń: 1203
 87. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1190
 88. Zapytanie ofertowe - Wycinka drzew w pasie drogowym dróg powiatowych, administrowanych i utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku.
  Wyświetleń: 1186
 89. Roboty w zakresie konserwacji dróg ? odnowa nawierzchni
  Wyświetleń: 1176
 90. Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego
  Wyświetleń: 1169
 91. Uzupełnienie oznakowania poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego U-1a w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1158
 92. Zapytanie ofertowe - Mechaniczne czyszczenie nawierzchni jezdni wraz z wpustami ulicznymi w ciągu dróg wojewódzkich
  Wyświetleń: 1154
 93. Najem powierzchni użytkowej 10,60 m2 w budynku administracyjnym Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni,
  Wyświetleń: 1151
 94. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2008/2009
  Wyświetleń: 1151
 95. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2048 S Kalej - Szarlejka
  Wyświetleń: 1139
 96. Zapytanie oferowe - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: „Remont drogi powiatowej Nr 2039 S w m. Złochowice w km od 3+600 do 7+500”.
  Wyświetleń: 1128
 97. OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA IV
  Wyświetleń: 1118
 98. Zapytanie ofertowe - Ustawienie, utrzymanie i demontaż zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Kłobuckiego w sezonie zimowym 2016/2017
  Wyświetleń: 1099
 99. Poprawa stanu drogi powiatowej Więcki - Wąsosz
  Wyświetleń: 1082
 100. Statut PZD
  Wyświetleń: 1054
 101. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1053
 102. Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 494 w m. Przystajń
  Wyświetleń: 1048
 103. Zimowe utrzymanie wojewódzkich w sezonie zimowym 2007/2008
  Wyświetleń: 1047
 104. Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 492 w m. Łobodno ul. Brzeźnicka
  Wyświetleń: 1044
 105. Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 491 w m. Zawady
  Wyświetleń: 1034
 106. PROW 2014-2020
  Wyświetleń: 1027
 107. Zapytanie ofertowe - sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania, pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2063 S ul. Podgaj w Wręczycy Wielkiej.
  Wyświetleń: 1025
 108. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej Nr 2055 S Panki- Koski
  Wyświetleń: 1011
 109. Zapytanie ofertowe - Wycinka drzew wraz z frezowaniem poszczególnych pni w pasie drogowym dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku.
  Wyświetleń: 1008
 110. Odnowa oznakowania poziomego w ciagu dróg wojewódzkich 491, 492, 494
  Wyświetleń: 1003
 111. Uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia działki od strony drogi powiatowej
  Wyświetleń: 1002
 112. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 1002
 113. Przetarg nieograniczony ofertowy na najem lokli użytkowych usytuowanych w Obwodzie Drogowym Nr 2 w Przystajni.
  Wyświetleń: 1000
 114. Uzgodnienie lokalizacji infrastruktury technicznej w pasie drogowym niezwiązanej z drogą
  Wyświetleń: 992
 115. Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2052 S odcinek Przystajń - Ługi Radły
  Wyświetleń: 989
 116. Zapytanie ofertowe - Utwardzenie kostką kamienną poboczy – łuków poziomych na drodze powiatowej nr 2065 S w m. Borowe oraz nr 2060 S w m. Zamłynie, gm. Wręczyca Wielka.
  Wyświetleń: 989
 117. Wymiana nawierzchni chodnika - ul. Staszica w Kłobucku
  Wyświetleń: 976
 118. Wykonanie oczyszczenia nawierzchni chodników dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku Podłęże Szlacheckie – Truskolasy
  Wyświetleń: 964
 119. Remont dwóch mostów w m. Klepaczka i przebudowa mostu w m. Żerdzina
  Wyświetleń: 958
 120. Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 492 w m. Ostrowy
  Wyświetleń: 957
 121. Zapytanie ofertowe - Wykonanie przeglądów rozszerzonych (pięcioletnich) dla 35 obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Kłobuckiego.
  Wyświetleń: 928
 122. konserwacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 2014 S i 2008 S
  Wyświetleń: 926
 123. sprzedaż samochodu osobowego POLONEZ CARO
  Wyświetleń: 921
 124. Zapytanie ofertowe- sukcesywny zakup i dostawa znaków drogowych, tablic drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz konstrukcji wsporczych z przeznaczeniem na drogi powiatowe i drogi wojewódzkie na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 920
 125. Odnowa oznakowania poziomego w ciągu dróg wojewódzkich Nr 491, 492 i 494
  Wyświetleń: 919
 126. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn: Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2029 S na odcinku granica z pow. pajęczańskim - Więcki - Wąsosz
  Wyświetleń: 905
 127. Opiniowanie projektów organizacji ruchu na drogach powiatowych
  Wyświetleń: 888
 128. Renowacja rowów i ścinka poboczy w ciągach dróg wojewódzkich Nr 491, 492,494
  Wyświetleń: 884
 129. OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA
  Wyświetleń: 877
 130. Renowacja mostów
  Wyświetleń: 854
 131. Zapytanie ofertowe - "Wycinka drzew w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 491, 492, 494, administrowanych i utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku."
  Wyświetleń: 849
 132. Sprzedaż samochodu osobowego POLONEZ CARO
  Wyświetleń: 848
 133. Remont dwóch mostów w m. Klepaczka i przebudowa mostu w m. Żerdzina
  Wyświetleń: 847
 134. Remont przepustów i odtworzenie rowów - w ciągu dróg powiatowych
  Wyświetleń: 840
 135. Wymiana nawierzchni chodnika , ul. Staszica w Kłobucku- roboty dodatkowe
  Wyświetleń: 839
 136. Zapytanie ofertowe - Wykonanie remontu wraz z wymianą barier drogowych w ciągu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Kłobuckiego.
  Wyświetleń: 836
 137. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2006/2007
  Wyświetleń: 836
 138. Remonty cząstkowe dróg
  Wyświetleń: 833
 139. Sprzedaż wraz z dostawą soli do zwalczania śliskości drogowej
  Wyświetleń: 830
 140. Wykonanie nowej nawierzchni drogi na odcinku DP Nr 2014 S Kule - Trzebca
  Wyświetleń: 824
 141. Ogłoszenie o zawarciu umowy- remont chodnika w ul. Zamkowej w Kłobucku w ciągu drogi powiatowej Nr S 2020
  Wyświetleń: 818
 142. Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2052 s Przystajń - Ługi Radły
  Wyświetleń: 817
 143. Roboty w zakresie konserwacji dróg powiatowych
  Wyświetleń: 814
 144. Uchwała w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 812
 145. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2006/2007
  Wyświetleń: 809
 146. Informacja dotycząca załatwiania szkód komunikacyjcnych i na osobie powstałych w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich
  Wyświetleń: 808
 147. Wykonanie uproszczonych dokumentacji projektowych
  Wyświetleń: 801
 148. Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego kat. I
  Wyświetleń: 798
 149. OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA II
  Wyświetleń: 797
 150. Belki stalowe /dźwigary/ używane
  Wyświetleń: 796
 151. Poprawa stanu dróg powiatowych
  Wyświetleń: 781
 152. Odnowa oznakowania poziomego - DW 492 w m. Kłobuck
  Wyświetleń: 777
 153. Zapytanie ofertowe - Wykonanie przeglądów rozszerzonych (pięcioletnich) dla 35 obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Kłobuckiego.
  Wyświetleń: 776
 154. roboty w zakresie naprawy dróg
  Wyświetleń: 769
 155. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2069 S Krzepice , ul. Magreta - Zbrojewsko
  Wyświetleń: 767
 156. Sprzedaż pomieszczenia magazynowego typu melamina
  Wyświetleń: 767
 157. OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA III
  Wyświetleń: 761
 158. Odwodnienie drogi wojewódzkiej nr 492 - ul. 11 Listopada w Kłobucku
  Wyświetleń: 758
 159. Struktura organizacyjna
  Wyświetleń: 757
 160. Roboty w zakresie konserwacji dróg ? odnowa nawierzchni
  Wyświetleń: 754
 161. Zapytanie ofertowe - Wykonanie ścieku ulicznego oraz przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1025 S – ul. Strażackiej w m. Kamyk, gm. Kłobuck.
  Wyświetleń: 745
 162. zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2009-2010
  Wyświetleń: 741
 163. Poprawa stanu dróg powiatowych
  Wyświetleń: 740
 164. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru w zakresie: Poprawa nspójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego
  Wyświetleń: 732
 165. Sprzedaż pomieszczenia magazynowego typu melamina
  Wyświetleń: 732
 166. Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Lipie - Zbrojewsko - Zajączki - Krzepice - DK 43 - Starokrzepice - granica z powiatem oleskim
  Wyświetleń: 729
 167. Roboty w zakresie odtworzenia rowów i przepustów - drogi powiatowe
  Wyświetleń: 729
 168. Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052 S, nr 2054 S, nr 2053 S na odcinku Bór Zajaciński (Węzina) – Ługi Radły – Bór Zajaciński – Wrzosy - Brzeziny – Przystajń.
  Wyświetleń: 729
 169. Ogłoszenie o wyborze oferty- dźwigary/belki stalowe
  Wyświetleń: 728
 170. Uzgodnienie lokalizacji obiektów budowlanych oraz reklam
  Wyświetleń: 728
 171. Remonty cząstkowe dróg powiatowych
  Wyświetleń: 726
 172. Odnowa oznakowania poziomego- drogi wojewódzkiej Nr 491,492,494
  Wyświetleń: 725
 173. Informacje ogólne o Projekcie
  Wyświetleń: 724
 174. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2069 S Krzepice - ul. Magreta
  Wyświetleń: 721
 175. Zapytanie ofertowe- sukcesywny zakup i dostawa znaków drogowych, tablic drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz konstrukcji wsporczych z przeznaczeniem na drogi powiatowe i drogi wojewódzkie na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 720
 176. Dostawa i montaż barier drogowych - DW 492 w m. Ostrowy
  Wyświetleń: 717
 177. remont zniszczonego przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2032 w m. Kostrzyna
  Wyświetleń: 717
 178. Remont mostu oraz jezdni w m. Giętkowizna, w ciągu drogi powiatowej Nr 2000 S - uszkodzonych na skutek powodzi
  Wyświetleń: 712
 179. konserwacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 2055 S anki - Koski
  Wyświetleń: 710
 180. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2007/2008
  Wyświetleń: 710
 181. Uchwała Nr 339/2004 Zarządu Powiatu z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego PZD w Kłobucku
  Wyświetleń: 707
 182. Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego
  Wyświetleń: 706
 183. Ścinka poboczy w ciągach dróg powiatowych
  Wyświetleń: 697
 184. Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2041 Panki - kłobuck
  Wyświetleń: 696
 185. Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2029 Więcki - Wąsosz
  Wyświetleń: 694
 186. Remonty cząstkowe dróg wojewódzkich i powiatowych
  Wyświetleń: 694
 187. Remont cząstkowy drog powiatowych i wojewodzkich
  Wyświetleń: 692
 188. Zapytanie oferowe - Ustawienie zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Kłobuckiego w ilości: D.W. Nr 491 – 3 400 m, D.W. Nr 492 – 350 m, D.W. Nr 494 – 2 325 m.
  Wyświetleń: 690
 189. Konserwacja odwodnienia DW 494 w m. Panki i Przystajń
  Wyświetleń: 689
 190. Zapytanie ofertowe - Wykonanie cięć redukcyjno - pielęgnacyjnych koron drzew oraz wycinka krzaków i podszycia w ciągu dróg wojewódzkich nr 491, 492 oraz 494.
  Wyświetleń: 689
 191. UCHWAŁA NR 222/XXXI/2009 RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 685
 192. roboty dodatkowe - Kalej - Szarlejka - cz. b
  Wyświetleń: 681
 193. Zapytanie ofertowe - Wykonanie regulacji krawężników na zjazdach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Wręczyca Wielka na odcinku od skrzyżowania z DW 492 do wiaduktu kolejowego.
  Wyświetleń: 675
 194. Zapytanie ofertowe - Wykonanie renowacji rowów przydrożnych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 oraz drogi powiatowej nr 2034 S na terenie Powiatu Kłobuckiego.
  Wyświetleń: 671
 195. Informacja o zmianie godzin pracy
  Wyświetleń: 670
 196. zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie 2009-2010
  Wyświetleń: 669
 197. Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Lipie - Zbrojewsko - Zajaczki - Krzepice - DK 43 - Starokrzepice - granica z powiatem oleskim
  Wyświetleń: 668
 198. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008 S odc. Szyszków – Zbory
  Wyświetleń: 667
 199. Most n/rz Wartą w m. Wąsosz
  Wyświetleń: 666
 200. Zapytanie ofertowe - Ustawienie, utrzymanie i demontaż zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Kłobuckiego w sezonie zimowym 2015/2016
  Wyświetleń: 665
 201. Wykonanie remontu drogi powiatowej na odcinku Kule - Trzebca
  Wyświetleń: 661
 202. Zapytanie ofertowe - sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania, pn.: Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2046 S, nr 2049 S, relacji: Biała Górna – Lgota – Szarlejka – Kalej, Gmina Kłobuck i Gmina Wręczyca Wielka.
  Wyświetleń: 661
 203. Zapytanie ofertowe - Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno
  Wyświetleń: 660
 204. Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego
  Wyświetleń: 655
 205. Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2036 na odcinku Kuków - Zwierzyniec
  Wyświetleń: 654
 206. Zapytanie ofertowe - Mechaniczne czyszczenie nawierzchni jezdni i chodników dla pieszych wraz z wpustami ulicznymi w ciągu dróg wojewódzkich.
  Wyświetleń: 654
 207. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2006/2007
  Wyświetleń: 653
 208. Dostawa soli
  Wyświetleń: 652
 209. roboty dodatkowe cz1 - Krzepice Starokrzepice
  Wyświetleń: 652
 210. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008 S odc. Szyszków -Zbory
  Wyświetleń: 651
 211. Zapytanie ofertowe - Remont ciągów pieszych wraz z wymianą izolacji na obiekcie mostowym usytuowanym w pasie drogi powiatowej nr 2020 S – ul. Zamkowej w Kłobucku.
  Wyświetleń: 651
 212. Sprzedaż wraz z dostawą piasku do zwalczania śliskości zimowej w sezonie 2007/2008
  Wyświetleń: 650
 213. Remonty cząstkowe nawierzchni dróg
  Wyświetleń: 649
 214. Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu DW 492 - ul. 11 Listopada w m. Kłobuck
  Wyświetleń: 649
 215. Poprawa stanu drogi powiatowej na odcinku Kuków - Zwierzyniec - roboty dodatkowe
  Wyświetleń: 648
 216. Uchwała Nr 478/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku dnia 9 marca 2010 roku
  Wyświetleń: 646
 217. Zapytanie ofertowe - Utwardzenie kostką kamienną poboczy - łuków poziomych DW 492 i 4942
  Wyświetleń: 646
 218. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1027 S relacji Ostrowy – Stary Kocin – Cykarzew
  Wyświetleń: 644
 219. Zapytanie ofertowe - Wykonanie odwodnienia jezdni drogi powiatowej nr 2002 S – ul. 17 Stycznia w Krzepicach.
  Wyświetleń: 644
 220. Leasing ciągnika
  Wyświetleń: 643
 221. Remont nawierzchni dróg powiatowych
  Wyświetleń: 642
 222. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadań: 1/ przebudowa drogi powiatowej nr 2041 S Kałmuki - Hutka 2/ przebudowa drogi owiatowej Nr 2036 S Kuków - Zwierzyniec.
  Wyświetleń: 641
 223. poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2029 S na odcinku : granica z powiatem pajęczańskim - Więcki - Wąsosz
  Wyświetleń: 637
 224. dostawa soli
  Wyświetleń: 634
 225. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2008/2009
  Wyświetleń: 631
 226. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008 S odc. Szyszków - Zbory
  Wyświetleń: 629
 227. Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2056 S Wrzosy - Wilcza Góra
  Wyświetleń: 626
 228. Zapytanie ofertowe - Dostawa oleju opałowego lekkiego
  Wyświetleń: 624
 229. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych /382 km/ na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 622
 230. roboty dodatkowe - Kalej - Szarlejka - cz. c
  Wyświetleń: 621
 231. Remonty cząstkowe dróg wojewódzkich
  Wyświetleń: 620
 232. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2008/2009
  Wyświetleń: 619
 233. Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego
  Wyświetleń: 617
 234. Zapytanie ofertowe - Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania, pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2053 S Przystajń – Kluczna – Kamińsko w km 5+540,00 do km 6+560,00.
  Wyświetleń: 617
 235. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2008/2009
  Wyświetleń: 617
 236. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1027 S relacji Ostrowy - Stary Kocin - Cykarzew
  Wyświetleń: 616
 237. Konserwacja odwodnienia DW 494 w m. Panki i Przystajń
  Wyświetleń: 612
 238. Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego
  Wyświetleń: 609
 239. wymiana nawierzchni chodnika w ciągu DW 492 - ul. 11 Listopada w m. Kłobuck
  Wyświetleń: 608
 240. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn: Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2052 S odcinek Przystajń - Ługi Radły
  Wyświetleń: 607
 241. Remont trzech mostów w ciągu dróg powiatowych - roboty dodatkowe
  Wyświetleń: 607
 242. Leasing ciągnika
  Wyświetleń: 602
 243. Wymiana nawierzchni chodnika - ul. Staszica w Kłobucku
  Wyświetleń: 602
 244. roboty dodatkowe - Kalej - Szarlejka - cz. a
  Wyświetleń: 598
 245. Zapytanie ofertowe - Wykonanie naprawy barier ochronnych stalowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 491, 492, 494 na terenie Powiatu Kłobuckiego.
  Wyświetleń: 598
 246. Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 491 w m. Biała oraz w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 492 w m. Kłobuck - ul. 11 Listopada
  Wyświetleń: 597
 247. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2048 S Kalej - Szarlejka
  Wyświetleń: 594
 248. Zapytanie ofertowe - Wykonanie pielęgnacji drzew w ciągu dróg wojewódzkich oraz dróg powiatowych na terenie Powiatu Kłobuckiego.
  Wyświetleń: 594
 249. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie uproszczonych dokumentacji projektowych
  Wyświetleń: 593
 250. Mechaniczna ścinka poboczy
  Wyświetleń: 590
 251. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2048 S Kalej- Szarlejka
  Wyświetleń: 590
 252. Pełnieni funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem: Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Lipie - Zbrojewsko - Zajączki - DK43 - Starokrzepice - granica z powiatem oleskim
  Wyświetleń: 589
 253. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1027 S relacji Ostrowy - Stary Kocin - Cykarzew - roboty dodatkowe
  Wyświetleń: 589
 254. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 589
 255. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2008/2009
  Wyświetleń: 589
 256. Remont dwóch mostów w m. Klepaczka i przebudowa mostu w m.
  Wyświetleń: 588
 257. Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2041 Panki - Kłobuck
  Wyświetleń: 582
 258. Roboty w zakresie konserwacji dróg powiatowych
  Wyświetleń: 582
 259. Zapytanie ofertowe - Uzupełnienie i wymiana oznakowania pionowego na drogach wojewódzkich nr 491, 492, 494 na terenie Powiatu Kłobuckiego.
  Wyświetleń: 582
 260. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem
  Wyświetleń: 580
 261. Zapytanie ofertowe - ścinka poboczy wraz z ich utwardzeniem na DW 491
  Wyświetleń: 580
 262. Uchwała dotycząca uchwalenia Regulaminu Powiatowego Zarządu Dróg
  Wyświetleń: 579
 263. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008 S odc. Szyszków ? Zbory
  Wyświetleń: 578
 264. Remonty cząstkowe dróg powiatowych oraz wojewódzkich
  Wyświetleń: 578
 265. Remonty cząstkowe dróg powiatowych
  Wyświetleń: 577
 266. Zapytanie ofertowe - Remont chodnika dla pieszych oraz konserwacja malarska poręczy ochronnej przy drodze powiatowej nr 2048 S ulicy Głównej w miejscowości Kalej.
  Wyświetleń: 576
 267. Przebudowa drogi powiatowej nr 2069 S - Krzepice, ul. Magreta
  Wyświetleń: 575
 268. Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2026 S Izbiska - Władysławów
  Wyświetleń: 574
 269. Zapytanie ofertowe - Sukcesywny zakup paliw płynnych na rok 2017, tj. oleju napędowego (ON), benzyny bezołowiowej (Pb) do samochodów służbowych i sprzętu, będących w użytkowaniu Obwodu Drogowego Nr 1 w Kłobucku oraz Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni.
  Wyświetleń: 573
 270. Odnowa oznakowania poziomego - drogi wojewódzkie Nr 491, 492, 494
  Wyświetleń: 569
 271. Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2041 S Kałmuki - Hutka
  Wyświetleń: 569
 272. UWAGA - ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERT Z DNIA 24.06.2016 r.
  Wyświetleń: 569
 273. Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Złochowice- Waleńczów- DK 43- Brzezinki- Wilkowiecko- Danków
  Wyświetleń: 566
 274. Ogłoszenie o zawarciu umowy- przebudowa drogi powiatowa Nr S 2051 Podłęże Szlacheckie – Kuźnica Nowa
  Wyświetleń: 564
 275. Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2052 S odcinek Przystajń - Ługi Radły
  Wyświetleń: 564
 276. Ścinka poboczy w ciągach dróg powiatowych
  Wyświetleń: 564
 277. Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 492 w m. Ostrowy
  Wyświetleń: 563
 278. Wykonanie projektu budowlanego przebudowy odcinka drogi Nr 2029 S więcki - wąsosz
  Wyświetleń: 562
 279. Sprzedaż wraz z dostawą piasku do zwalczania śliskości drogowej w sezonie zimowym 2007/2008
  Wyświetleń: 561
 280. Roboty z zakresie konserwacji dróg- odnowa nawierzchni
  Wyświetleń: 560
 281. Poprawa stanu drogi powiatowej na odcinku Kuków - Zwierzyniec
  Wyświetleń: 559
 282. Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2041 S Kałmuki - Hutka
  Wyświetleń: 559
 283. Remont drogi powiatowej Nr 2017 S Zawady - Rębielice Szlacheckie
  Wyświetleń: 557
 284. Leasing 1 szt fabrycznie nowego ciągnika rolniczego /wersja drogowa/
  Wyświetleń: 556
 285. Uchwała Nr 50/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 02 lutego 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 556
 286. Remont dwóch mostów w m. Klepaczka i przebudowa mostu w m. Żerdzina
  Wyświetleń: 554
 287. Uchwała Nr 478/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 09 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 554
 288. Konserwacja nawierzchni drogi powiatowej nr 2017 S oraz 2008 S
  Wyświetleń: 553
 289. Najem lokali użytkowych usytuowanych w budynku administracyjnym Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 553
 290. Uchwała w sprawie utworzenia Powiatowego Zarządu Dróg
  Wyświetleń: 553
 291. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 550
 292. Sprzedaż wraz z dostawą soli drogowej do zwalczania śliskości drogowej
  Wyświetleń: 550
 293. Remonty cząstkowe dróg wojewódzkich
  Wyświetleń: 548
 294. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 545
 295. Dostawa znaków drogowych
  Wyświetleń: 543
 296. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2007/2008
  Wyświetleń: 543
 297. Remonty cząstkowe dróg powiatowych
  Wyświetleń: 540
 298. Zapytanie ofertowe - Wymiana barier ochronnych na łuku poziomym wraz z uzupełnieniem zaniżonego pobocza destruktem bitumicznym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w miejscowości Golce.
  Wyświetleń: 539
 299. Dostawa i montaż barier drogowych - DW 492 w m. Ostrowy.
  Wyświetleń: 538
 300. Remont cząstkowy dróg wojewódzkich i powiatowych
  Wyświetleń: 537
 301. roboty dodatkowe cz 2- Lipie - Zbrojewsko
  Wyświetleń: 536
 302. Uchwała Nr 208/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku dnia 13 czerwca 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 536
 303. Wykonanie nowej nawierzchni drogi na odcinku DP Nr 2014 S Kule - Trzebca
  Wyświetleń: 536
 304. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 536
 305. Wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej Nr 2055 S Panki – Koski
  Wyświetleń: 535
 306. Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2029 S na odcinku: granica z powiatem pajęczańskim - Więcki - Wąsosz
  Wyświetleń: 534
 307. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określania warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 534
 308. Zapyanie oferowe - mechaniczne koszenie poboczy dróg powiatowych na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Kłobucku oraz Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni, zlokalizowanych na terenie Powiatu Kłobuckiego.
  Wyświetleń: 532
 309. Zapytanie ofertowe - Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn.: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2041 S relacji Hutka – Kłobuck, gm. Wręczyca Wielka i gm. Kłobuck
  Wyświetleń: 532
 310. Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2056 S Wrzosy- Wilcza Góra
  Wyświetleń: 529
 311. Zapytanie ofertowe - sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania, pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2023 S Zawady – Mokra – Kłobuck w km 0+000 do 5+100 – etap 2.
  Wyświetleń: 528
 312. Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2020 S - ul. Zamkowa w m. Kłobuck - roboty uzupełniające
  Wyświetleń: 526
 313. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2007/2008
  Wyświetleń: 525
 314. Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 492 w m. Łobodno, ul. Brzeźnicka
  Wyświetleń: 521
 315. Zaptanie ofertowe - sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania, pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2001 S Parzymiechy – Zbrojewsko w km od 3+200,00 do km 6+500,00 uszkodzonej w wyniku intensywnych opadów deszczu.
  Wyświetleń: 520
 316. Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego
  Wyświetleń: 519
 317. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2007/2008
  Wyświetleń: 519
 318. Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 494 w m. Przystajń
  Wyświetleń: 518
 319. Roboty w zakresie odtworzenia rowów i przepustów - drogi powiatowe
  Wyświetleń: 517
 320. Prześwietlanie koron drzew w ciągach dróg wojewódzkich Nr 492 i 494
  Wyświetleń: 515
 321. Usuwanie wiatrołomów i likwidacja odrostów w ciągu dróg wojewódzkich nr 491 i 492
  Wyświetleń: 515
 322. Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej
  Wyświetleń: 514
 323. Odnowa oznakowania poziomego- drogi wojewódzkie Nr 491,492,494
  Wyświetleń: 513
 324. Remonty czastkowe dróg powiatowych i wojewódzkich
  Wyświetleń: 511
 325. Sprzedaż wraz z dostawą soli drogowej do zwalczania śliskości w sezonie 2008/2009
  Wyświetleń: 508
 326. Wykonanie uproszczonych dokumentacji projektowych
  Wyświetleń: 508
 327. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru w zakresie - poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego.
  Wyświetleń: 507
 328. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008 S odc. Szyszków - Zbory - roboty uzupełniające
  Wyświetleń: 506
 329. Przebudowa drogi powiatowej nr 2069 S w m. Krzepice - ul. Magreta
  Wyświetleń: 505
 330. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2008/2009
  Wyświetleń: 504
 331. Remonty przepustów i odtworzenie rowów - w ciągu dróg powiatowych
  Wyświetleń: 502
 332. Odnowa oznakowania poziomego - DW 492 w m. Kłobuck
  Wyświetleń: 501
 333. Renowacja mostów
  Wyświetleń: 500
 334. Dostawa materiałów do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2029 S
  Wyświetleń: 498
 335. Remont drogi Powiatowej Nr 2017 S Zawady- Rębielice Królewskie
  Wyświetleń: 495
 336. Poprawa stanu drogi powiatowej Kuków - Zwierzyniec
  Wyświetleń: 492
 337. Remonty cząstkowe dróg wojewódzkich i powiatowych
  Wyświetleń: 492
 338. Montaż barier sprężystych w ciągach dróg wojewódzkich Nr 492, 494
  Wyświetleń: 491
 339. Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 491 w m. Zawady
  Wyświetleń: 491
 340. Remonty cząstkowe dróg
  Wyświetleń: 489
 341. Roboty w zakresie konserwacji dróg powiatowych
  Wyświetleń: 489
 342. Wykonanie odwodnienia skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 491 z drogami powiatowymi ? ul. Jasnogórską i ul. Sadową w m. Biała
  Wyświetleń: 489
 343. Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu DW 492 - ul. 11 Listopada w m Kłobuck
  Wyświetleń: 489
 344. Montaż barier sprężystych w ciągach dróg wojewódzkich Nr 492 i 494
  Wyświetleń: 485
 345. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008 S odc. Szyszków - Zbory
  Wyświetleń: 485
 346. Konserwacja nawierzchni drogi powiatowej nr 2055 S Panki-Koski
  Wyświetleń: 484
 347. Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 492 w m. Ostrowy
  Wyświetleń: 484
 348. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1027 S relacji Ostrowy - Stary Kocin - Cykarzew
  Wyświetleń: 482
 349. Zapytanie ofertowe - Utwardzenie kostką kamienną poboczy – łuków poziomych na drodze powiatowej nr 2065 S w m. Borowe oraz nr 2060 S w m. Zamłynie, gm. Wręczyca Wielka.
  Wyświetleń: 482
 350. Renowacja mostów
  Wyświetleń: 481
 351. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru w zakresie: poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego
  Wyświetleń: 481
 352. Sprzedaż wraz z dostawą piasku do zwalczania śliskości drogowej z przeznaczeniem na drogi wojewódzkie oraz na powiatowe
  Wyświetleń: 480
 353. Wymiana nawierzchni chodnika - ul. Staszica w Kłobucku
  Wyświetleń: 479
 354. Zapytanie ofertowe - Ustawienie barier ochronnych przy drodze powiatowej nr 1026 S w miejscowości Ostrowy nad Okszą.
  Wyświetleń: 478
 355. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2008/2009
  Wyświetleń: 477
 356. Remonty przepustów i odtworzenie rowów ? w ciągu dróg powiatowych
  Wyświetleń: 476
 357. Prześwietlenie koron drzew w ciągach dróg wojewódzkich Nr 492, 494
  Wyświetleń: 475
 358. Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 494 w m. Przystajń
  Wyświetleń: 473
 359. Dostawa materiałów do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2029 S
  Wyświetleń: 472
 360. Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2041 S Kałmuki-Hutka
  Wyświetleń: 472
 361. Renowacja rowów i ścinka poboczy w ciągach dróg wojewódzkich Nr 491, 492, 494
  Wyświetleń: 472
 362. Uchwała Nr 446/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku dnia 22 sierpnia 2012 roku
  Wyświetleń: 471
 363. Zapytanie ofertowe - Utwardzenie kostką kamienną poboczy – łuków poziomych dróg wojewódzkich nr 491, 492 i 494 na terenie Powiatu Kłobuckiego.
  Wyświetleń: 471
 364. Konserwacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 2055 S Panki - Koski
  Wyświetleń: 469
 365. odnowa malowania poziomego
  Wyświetleń: 467
 366. Zapytanie ofertowe - Sukcesywny zakup i dostawa znaków drogowych, tablic drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz konstrukcji wsporczych z przeznaczeniem na drogi powiatowe i drogi wojewódzkie na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 466
 367. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2006/2007
  Wyświetleń: 465
 368. Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 492 w m. Łobodno ul. Brzeźnicka
  Wyświetleń: 464
 369. Renowacja rowów i ścinka poboczy w ciągach dróg wojewódzkich Nr 491, 492,494
  Wyświetleń: 464
 370. Roboty w zakresie konserwacji dróg powiatowych
  Wyświetleń: 464
 371. Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu DW 492 - ul. 11 Listopada w m. Kłobuck
  Wyświetleń: 463
 372. Uchwała Nr 208/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 462
 373. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich /83,9 km/ na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 460
 374. Odnowa oznakowania poziomego dróg wojewódzkich Nr 491, 492,494
  Wyświetleń: 459
 375. Sprzedaż wraz z dostawą soli drogowej z przeznaczeniem na drogi wojewódzkie oraz na drogi powiatowe
  Wyświetleń: 458
 376. Zapytanie ofertowe - Uzupełnienie oznakowania poziomego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 491, 492 i 494.
  Wyświetleń: 458
 377. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2006/2007
  Wyświetleń: 458
 378. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2069 S Krzepice ul. Magreta- Zbrojewsko
  Wyświetleń: 457
 379. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2006/2007
  Wyświetleń: 457
 380. Wykonanie nowej nawierzchni drogi na odcinku drogi powiatowej Nr 2014 S Kule - Trzepca
  Wyświetleń: 456
 381. Odwodnienie drogi wojewódzkiej Nr 492 - ul. 11 Listopada w Kłobucku
  Wyświetleń: 449
 382. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2007/2008
  Wyświetleń: 449
 383. Konserwacja odwodnienia DW 494 w m. Panki i Przystajń
  Wyświetleń: 448
 384. Najem powierzchni użytkowej
  Wyświetleń: 448
 385. Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 491 w m. Zawady
  Wyświetleń: 448
 386. Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2056 S Wrzosy - Wilcza Góra
  Wyświetleń: 447
 387. Dostawa masy na zimno
  Wyświetleń: 444
 388. Konserwacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 2017 S oraz drogi powiatowej Nr 2008 S
  Wyświetleń: 438
 389. Leasing ciągnika /wersja drogowa/
  Wyświetleń: 437
 390. Sprzedaż wraz z dostawą piasku z przeznaczeniem na drogi wojewódzkie oraz na drogi powiatowe
  Wyświetleń: 437
 391. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 435
 392. Odnowa oznakowania poziomego w ciągu dróg wojewódzkich Nr 491,492,494
  Wyświetleń: 431
 393. roboty dodatkowe cz 3- DK 43 - Zajączki I
  Wyświetleń: 429
 394. Wykonanie remontu nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 492 ul. Brzeźnicka w m. Ostrowy
  Wyświetleń: 424
 395. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1027 S relacji Ostrowy ? Stary Kocin - Cykarzew
  Wyświetleń: 419
 396. Sprzedaż wraz z dostawą soli drogowej do zwalczania śliskości drogowej z przeznaczeniem na drogi wojewódzkie oraz na powiatowe
  Wyświetleń: 418
 397. Sprzedaż wraz z dostawą soli drogowej do zwalczania śliskości drogowej w sezonie zimowym 2007/20
  Wyświetleń: 417
 398. Zapytanie ofertowe - Utwardzenie kostką betonową pobocza drogi powiatowej nr 2064 S oraz zarurowanie odcinka rowu przydrożnego w miejscowości Czarna Wieś.
  Wyświetleń: 410
 399. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2008/2009
  Wyświetleń: 407
 400. Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 491 w m. Biała oraz w ciągu wojewódzkiej Nr 492 w Kłobucku - ul. 11 Listopada
  Wyświetleń: 403
 401. Remont przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 492 w m. Łobodno
  Wyświetleń: 401
 402. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania, pn.: Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052 S, nr 2054 S, nr 2053 S na odcinku Bór Zajaciński (Węzina) – Ługi Radły – Bór Zajaciński – Wrzosy – Brzeziny – Przystajń.
  Wyświetleń: 396
 403. Zapytanie ofertowe - uzupełnienie słupków prowadzących U-1a w ciągu DW nr 494 oraz mycie i oczyszczenie tarcz i tablic znaków drogowych, elementów konstrukcji wsporczych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu DW 491, 492, 494.
  Wyświetleń: 389
 404. Remonty cząstkowe dróg wojewódzkich
  Wyświetleń: 388
 405. Zapytanie ofertowe - Dostawa mieszanki mineralno – asfaltowej do stosowania na zimno, z przeznaczeniem do całorocznych robót utrzymaniowych nawierzchni dróg powiatowych, administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku.
  Wyświetleń: 383
 406. Zapytanie ofertowe - wykonanie plandek z przeznaczeniem do zabezpieczenia materiałów sypkich, tj. soli drogowej oraz piasku na placu Obwodu Drogowego Nr 1 w Kłobucku oraz Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni.
  Wyświetleń: 371
 407. Zapytanie oferowe - Dostawa mieszanki mineralno – asfaltowej do stosowania na zimno, z przeznaczeniem do całorocznych robót utrzymaniowych nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich, administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku.
  Wyświetleń: 341
 408. Zapytanie ofertowe - Dostawa mieszanki mineralno – asfaltowej do stosowania na zimno, z przeznaczeniem do całorocznych robót utrzymaniowych nawierzchni dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku.
  Wyświetleń: 262
 409. Zapytanie ofertowe -Wykonanie przeglądu szczegółowego obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2029 S w miejscowości Więcki, gm. Popów oraz opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę w/w obiektu.
  Wyświetleń: 232
 410. Zapytanie ofertowe - Wykonanie przeglądu szczegółowego obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2029 S w miejscowości Więcki, gm. Popów.
  Wyświetleń: 230
 411. Zapytanie ofertowe - Wykonanie renowacji rowów przydrożnych w ciągu drogi powiatowej nr 2063 S w m. Bór Zapilski oraz drogi powiatowej nr 2060 S w m. Zamłynie.
  Wyświetleń: 228
 412. Zapytanie ofertowe - sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania, pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2043 S relacji Kłobuck – Kamyk.
  Wyświetleń: 217
 413. Zapytanie ofertowe - Naprawa pobocza destruktem z frezu bitumicznego w ciągu drogi powiatowej nr 2022 S Mokra – Wapiennik.
  Wyświetleń: 134
 414. Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z wykonaniem odwodnienia liniowego odprowadzającego wody opadowe z odcinka drogi powiatowej nr 2047 S ul. Olszyńskiego w miejscowości Libidza, gm. Kłobuck.
  Wyświetleń: 127
 415. Zapytanie ofertowe - Utwardzenie kostką kamienną poboczy – łuków poziomych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Kłobuckiego.
  Wyświetleń: 127
 416. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
  Wyświetleń: 126
 417. Zapytanie ofertowe - sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania, pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2020 S relacji Wilkowiecko - Kłobuck.
  Wyświetleń: 84
 418. Zapytanie ofertowe- Wykonanie renowacji rowów przydrożnych w ciągu drogi powiatowej nr 2063 S w m. Bór Zapilski oraz drogi powiatowej nr 2060 S w m. Zamłynie
  Wyświetleń: 82
 419. Zaptanie ofertowe - Wykonanie przeglądu szczegółowego obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2029 S w miejscowości Więcki, gm. Popów oraz opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę w/w obiektu.
  Wyświetleń: 81
 420. Zapytanie ofertowe - Uzupełnienie oznakowania poziomego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 491, 492 i 494 na terenie Powiatu Kłobuckiego.
  Wyświetleń: 80
Metryczka
 • wytworzono:
  11-03-2015
  przez: Sylwia Krawczyk
 • opublikowano:
  11-03-2015 08:37
  przez: Sylwia Krawczyk
 • podmiot udostępniający:
  Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
  odwiedzin: 1545
Dane jednostki:

Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
42-100 Kłobuck
ul. Zamkowa 19
NIP: 574-18-32-021 REGON: 151515916
Numer konta: 67 8248 0002 2001 0000 0316 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 319 82 50
fax: 34 319 83 50
e-mail: pzd@klobuck.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×